/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Основи фінансової звітності, Детальна інформація

Тема: Основи фінансової звітності
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 952
Скачати "Реферат на тему Основи фінансової звітності"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Всього за розділом І 080 1920 2460

II. Оборотні активиЗапаси:виробничі запаси 100 720 648

тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 - -

незавершене виробництво 120 - -

готова продукція 130 - -

Товари 140 - -

Векселі одержані 150 - -

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:чиста реалізаційна вартість 160 408 468

первісна вартість 161 510 594

резерв сумнівних боргів 162 102 126

Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом 170 - -

за виданими авансами 180 - -

з нарахованих доходів 190 - -

із внутрішніх розрахунків 200 - -

Інша дебіторська заборгованість 210 - -

Поточні фінансові інвестиції 220 - -

Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті 230 240 420

в іноземній валюті 240 - -

Інші оборотні активи 250 - -

Всього за розділом II 260 1368 1536

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар