/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Основи фінансової звітності, Детальна інформація

Тема: Основи фінансової звітності
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 925
Скачати "Реферат на тему Основи фінансової звітності"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Ш. Витрати майбутніх періодів 270 48 204

Баланс 280 3216 4200

ПасивІ. Власний капітал

Статутний капітал 300 3120 3120

Пайовий капітал 310 - -

Додатковий вкладений капітал 320 - -

Інший додатковий капітал 330 - -

Резервний капітал 340 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 692 900

Неоплачений капітал 360 (840)

Вилучений капітал 370Всього за розділом І 380 2952 4020

II. Забезпечення наступних витрат і платежівЗабезпечення виплат персоналу 400 - -

Інші забезпечення 410 - -

Цільове фінансування 420 - -

Всього за розділом II 430 - -

Ш. Довгострокові зобов'язання

- -

Довгострокові кредити банків 440 - -

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -

Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -

Інші довгострокові зобов'язання 470 - -

Всього за розділом III 480 - -

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар