/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Основи фінансової звітності, Детальна інформація

Тема: Основи фінансової звітності
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 951
Скачати "Реферат на тему Основи фінансової звітності"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
IV. Поточні зобов'язанняКороткострокові кредити банків 500 - -

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -

Векселі видані 520 - -

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги 530 228 120

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 - -

з бюджетом 550 36 30

з небюджетних платежів 560зі страхування 570

з оплати праці 580з учасниками 590із внутрішніх розрахунків 600Інші поточні зобов'язання 610Всього за розділом IV 620 264 180

V. Доходи майбутніх періодів 630 - -

Баланс 640 2972 40204. Структура і зміст Звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати складається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в Україні 3, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87. Метою складання Звіту є надання користувачам повної і правдивої інформації про доходи, витрати, прибутки (збитки) від діяльності підприємства. З цією метою Звіт побудовано за функціональним групуванням доходів і витрат (виробництво, управління, збут продукції тощо) і складається з трьох розділів: І "Фінансові результати", П "Елементи операційних витрат", ПІ "Розрахунки показників прибутковості акцій".

Доходи і витрати наводяться у Звіті з метою визначення чистого прибутку. Фінансові результати у Звіті визначаються і відображаються в розрізі звичайної діяльності і надзвичайних подій. Звичайна діяльність складається з операцій основної діяльності (тобто операцій, пов'язаних з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), якг є головною метою створення підприємства і забезпечують основу частину його доходу) та інших операцій (продаж і оренда основних засобів, нематеріальних активів, продаж і покупка цінних паперів тощо), які безпосередньо не пов'язані з основною діяльністю.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) і суми податку з прибутку.

Коди

Підприємство __________________________________ за ЄДРПОУ

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар