/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудит поточних зобов'язань підприємства, Детальна інформація

Тема: Аудит поточних зобов'язань підприємства
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 3490
Скачати "Реферат на тему Аудит поточних зобов'язань підприємства"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
При цьому він перевіряє чи не має простроченої заборгованості банку по кредитах, встановлює причини її виникнення і суму втрат в зв’язку з оплатою підвищених відсотків. Він також перевіряє своєчасність погашення кредитів на основі виписок зі строками їх погашення, вказаними у зобов’язаннях.

Важливе значення має також перевірка даних аналітичного обліку за видами кредитів по синтетичному рахунку 60 в журналі 2 , обґрунтованість запису платежу по даних видах позик в аналітичні рахунки інших видів позик.

При перевірці кредитних операцій аудитор встановлює правильність оплати відсотків за користування кредитом (в тому числі за простроченим кредитом) і відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Важливе значення при цьому має перевірка обґрунтування віднесених відсотків по кредитах до собівартості продукції від джерела отримання кредитору, а також суми відсотків.

Якщо підприємство – клієнт кредитів не брало то така перевірка не проводиться аудитором.

Всі зауваження, порушення виявленні аудитором заносяться до його робочих документів і знаходять своє відображення у узагальнюючому документі – аудиторському висновку.

Відповідно до ННА №26 “Аудиторський висновок”, аудитор складає аудиторський висновок у довільній формі, але з обов’язковою наявністю таких розмірів:

заголовок (де відображається інформація про те, що аудиторську перевірку проведено незалежним аудитором, а також назву фірми (прізвище аудитора ) який здійснював аудит. Тобто це свідчить про те, що під час аудиту не було жодних обставин, які призвели до порушення принципу незалежності перевірки);

вступ (тут відображається інформація про склад перевіреної документації щодо поточних зобов’язань. Також зазначається про відповідальність сторін: за правильність і повноту складених і наданих необхідних документів (послідовно на керівництво підприємства) а за обґрунтованість аудиторського висновку - аудитора);

масштаб перевірки (цей розділ аудиторського висновку дає впевненість його користувача у тому, що аудиторська перевірка здійснена у відповідності з вимогами законодавства. Тут обумовлено також, що перевірка була спланована і підготовлена з достатнім рівнем впевненості в тому, що перевірка документації не має суттєвих помилок. Також дається інформація про принципи бухгалтерського обліку, які використовувалися на підприємствах у період перевірки);

дата аудиторського висновку;

підпис аудиторського висновку.

Згідно ННА № 26 “Аудиторський висновок” висновок аудитора може бути: позитивним, умовно позитивним, негативним, або аудиторський висновок в якому робиться відмова від надання висновку аудитора.

Якщо підприємству - замовнику видається позитивний висновок, то було виконано (на думку аудитора)всі наступні умови:

аудитор отримав інформацію і пояснення, необхідні для цілей аудиту;

надана інформація було достатньою для відображення реального стану справ на підприємстві;

є адекватні і достовірні дані з усіх суттєвих питань;

фінансова документація підготовлена у відповідності з прийнятою на підприємстві системою бухгалтерського обліку, яка відповідає вимогам українського законодавства;

Отже аудитор переконався, що фінансові документи готуються на підприємстві правильно, на основ і принципів обліку і контролю, що вони відповідають встановленими, вимогам та інструкціями і за своїм змістом не заперечують відомим аудитору даним про одиницю, яка перевіряється, і в них відповідним чином розкриті всі питання, які мають відношення до фінансових документів.

Під час проведення аудиторської перевірки, аудитор може застосувати і персональний комп’ютер з відповідною програмою бухгалтерського обліку. При цьому він по ходу може використовувати юридичні бази даних які надають можливість швидко відшкодувати та переглянути (відрахувати)потрібний нормативний документ. При проведенні аудиту з застосуванням ПК необхідно врахувати:

рівень автоматизації задач бухгалтерського обліку;

наявність методик проведення аудиту на підприємстві;

доступність облікових даних;

складність існуючої автоматизованої системи обліку, контролю: аудиту.

Використання методик автоматизованого аудиту підвищити ефективність аудиторських програм аудитор має можливість держати фактичні дані, які неможливо держати іншими способами. Також операції з тестування розрахунків і виконання перерахунку за допомогою комп’ютера можна зробити швидше із більш високою точністю, ніж розрахунок в ручну.

Аудитор може проводити зіставлення даних різноманітних файлів для визначення узгодженості сумісних даних. У випадок розбіжності дані можна розрахувати для вивчення і звірки Наприклад:

записи сум виплаченої зарплати із записами з обліку робітників;

дані про запаси поточного і попередніх періодів з даними про операцію купівлі – продажу;

дані з оплачених розрахунків – фактур з даними про витрати попередніх періодів із даними про операції купівлі – продажу;

дані по оплачених рахунках - факторах із даними про витрати.

Аудитор може роздруковувати окремі дані вибірок і включити їх до робочої аудиторської документації. Слід зауважити, що і зіставлення фактичних даних неменших аудиторських процедур із записами в системі бухгалтерського обліку є більш ефективним при використанні аудиторських програмних засобів.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар