/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудит поточних зобов'язань підприємства, Детальна інформація

Тема: Аудит поточних зобов'язань підприємства
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 3487
Скачати "Реферат на тему Аудит поточних зобов'язань підприємства"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Встановлення правильності організації обліку робочого часу і виробітку (виконаного обсягу робіт) на підприємстві; обґрунтованості нарахування заробітної плати проведення отримань з неї;

Оцінка повноти відображення здійснених операцій в бухгалтерському обліку і перевірка правильності відображення по статтях балансу відповідних залишків заборгованості;

Перевірка дотримання податкового законодавства по операціях, пов’язаних із розрахунками з оплати праці, з позабюджетними фондами, за соціальним страхуванням та забезпеченням;

Встановлення дотримання чинного законодавства, правовірності, доцільності та обґрунтованості управлінських рішень відповідальних посадових осіб при здійсненні розрахункових операцій з постачальниками, бюджетом, персоналом підприємства, іншими кредиторами;

розробка заходів з реалізації результатів контролю з метою попередження зловживань і порушень.

Для виконання поставлених завдань аудитором застосовується два основні методи: інвентаризація та документальний контроль.

Інвентаризація – це перевірка фактичної наявності господарських засобів і їх відповідності даних бухгалтерського обліку.

Метою проведення інвентаризації поточних зобов’язань є встановлення правильності розрахунків з кредиторами, обґрунтованості сум кредиторської заборгованості, виявлення реальності заборгованості, перед персоналом підприємства з оплати праці і за іншими операціями.

Специфіка процесу інвентаризації полягає в тому, що перед з суто бухгалтерською інформацією перевіряється відповідність здійснених операцій законодавчо-правовим нормам.

Об’єктами інвентаризації при цьому виступають дані щодо стану розрахунків по зобов’язаннях на певну дату, а також кошти кредиторської заборгованості, в розрахунках за невідфактурованими поставками, розрахунків за недостачами і втратами, з персоналом підприємства, за претензіями, одержаними кредитами та позиками.

***Під час проведення інвентаризації кредиторської заборгованості комісія оформляє виписки, які характеризують (вказують) на реальне існування кредиторської заборгованості. Також комісією посилаються запити про надання розрахунково-платіжних документів за невідфактурованими поставками до постачальників, які підтверджують про наявність або не існування такої заборгованості.

Якщо розбіжності за розрахунками, виявлені під час проведення інвентаризації на дату складання балансу не усунену або вони залишились не з’ясованими, то також сторона визнає правильним і відбирає в балансі ті суми заборгованості, які підтверджуються даними бухгалтерського обліку.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар