/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню, Детальна інформація

Тема: Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1459
Скачати "Реферат на тему Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  


Допомога по непрацездатності по вагітності і пологах видається сумарно на період 126 календарних днів. У разі ускладнення пологів або народження двох і більше дітей - на 140 календарних днів. Працюючим жінкам, які належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (1-4-ї категорій), листок непрацездатності видається на 180 календарних днів.

Якщо відпустка по вагітності і пологах настає у період відпустки без збереження заробітної плати, наданої жінці у зв'язку з доглядом за дитиною до досягнення нею віку шести років, листок непрацездатності підлягає оплаті; а при догляді за дитиною до трьох років - жінкам надається на їх вибір допомога по вагітності і пологах або по догляду за дитиною.

Допомога по вагітності і пологах працюючим жінкам призначається і виплачується за місцем основної роботи (служби, навчання), а іншим жінкам, які мають право на цю допомогу, - органами соціального захисту населення за місцем проживання. Підставою для призначення жінкам допомоги по вагітності і пологах є виданий в установленому порядку листок непрацездатності.

Обчислення середнього заробітку для призначення допомоги по вагітності і пологах проводиться за тими самими правилами зазначеної вище постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.95 № 100, що і при загальному захворюванні. Проте обчислений середньоденний заробіток не обмежується двома тарифними ставками або двома посадовими окладами. Загальна сума допомоги визначається множенням середньоденної допомоги на число робочих днів періоду відпустки по вагітності і пологах.

Визначення допомоги для відшкодування шкоди, заподіяної працівнику ушкодженням здоров'я» пов'язаної з виконанням ним трудових обов'язків, здійснюється згідно з Правилами відшкодування власником підприємства, установи й організації або уповноваженим ним органом шкоди, нанесеної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаної з виконанням ним трудових обов'язків, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.93 № 472 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.97 № 1100). У цьому разі за бажанням потерпілого такий розрахунок робиться або за 12, або за 3 останніх повних календарних місяці роботи, що передували каліцтву або повній втраті професійної працездатності.

Деякі особливості є в порядку нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності особам, які забезпечують себе роботою самостійно. До такої категорії належать члени творчих спілок, творчі працівники, які не являються членами творчих спілок, громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності, а також адвокати, їх помічники, приватні нотаріуси. Нарахування допомоги зазначеним особам регламентується Порядком визначення розміру допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв'язку з вагітністю і пологами особам, доход яких повністю може бути визначений тільки за результатами роботи за рік, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 № 651.

Відповідно до вказаного Порядку виплати коштів з Фонду соціального страхування ця категорія осіб одержує за умови їх реєстрації в територіальному органі Фонду і сплати ними добровільних страхових внесків. Загальний трудовий стаж визначається за часом сплати внесків на обов'язкове соціальне страхування. Допомога по тимчасовій непрацездатності визначається виходячи з середнього доходу. Середній доход, який враховується при призначенні допомоги особам, які мають постійно обчислюваний доход, визначається виходячи з доходу за 12 місяців, що передують місяцю звернення за допомогою. Якщо страхові збори сплачувались менше 12 місяців, то в розрахунок приймається доход виходячи з фактичного часу сплати внесків. Особам, доход яких може бути визначений тільки за підсумками роботи за рік, для визначення допомоги по тимчасовій непрацездатності береться доход за попередній рік.

Середньоденний доход визначається діленням сукупного доходу на кількість календарних днів в періоді, що береться до розрахунку. При цьому дні тимчасової непрацездатності і відпустка, по вагітності і пологах не включаються до кількості календарних днів, на які ділиться сукупний доход. Розмір допомоги визначається множенням середньоденного доходу на кількість календарних днів тимчасової непрацездатності (з урахуванням відсотків, величина яких залежить від стажу роботи). Загальна сума допомоги по тимчасовій непрацездатності не повинна перевищувати 10-кратної суми сплачених страхових внесків на день непрацездатності.

Суми допомоги по тимчасовій непрацездатності включаються до сукупного оподатковуваного доходу і підлягають оподаткуванню прибутковим податком з громадян.

Допомога по тимчасовій непрацездатності не видається:

особам, які умисно заподіяли шкоди своєму здоров'ю з метою ухилення від роботи або інших обов'язків;

при тимчасовій непрацездатності від захворювання або травм, спричинених сп'янінням, а також внаслідок зловживання алкоголем;

особам, тимчасова непрацездатність яких настала внаслідок травм, одержаних при здійсненні ними злодійства;

за час примусового лікування за рішенням суду (крім психічно хворих);

за час перебування під арештом і за час судово-медичної експертизи.

В бухгалтерському обліку використання коштів соціального страхування відображається по дебету рахунка 652 «За соціальним страхуванням» і кредиту рахунків:

661 «Розрахунки за заробітною платою» (на суму нарахованої допомоги по тим-часовій непрацездатності працівникам),

30 «Каса» (на суму разової допомоги, виплаченої з каси за рахунок коштів соціального страхування),

31 «Рахунки в банках» (на суми коштів соціального страхування, використані в безготівковому порядку, а також перераховані до Фонду соціального страхування України).

Щоквартально платники збору подають звіт (розрахункову відомість за формою № Ф4-ФСС) про нараховані, використані і перераховані кошти збору на соціальне страхування

Облік розрахунків по обов'язковому державному

соціальному страхуванню на випадок безробіття

Постановою Верховної Ради України від 02.03.2000 № 1533-111 прийнято Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», який набирає чинності з 1 січня 2001 р.

Соціальне страхування по безробіттю передбачає матеріальне забезпечення:

допомога по безробіттю, у тому числі одноразова виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;

допомога при частковому безробіттю (вимушеному тимчасовому скороченню нормальної або встановленої законодавством тривалості робочого часу, перерв в отриманні заробітку або скороченню його розміру у зв'язку з тимчасовим припиненням виробництва без припинення трудових відносин з причин економічного, технологічного, структурного характеру);

матеріальна допомога в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;

матеріальна допомога по безробіттю, одноразова матеріальна допомога безробітному і непрацездатним особам, що знаходяться на його утриманні;

допомога по працевлаштуванню, у тому числі надання роботодавцю дотації на створення робочих місць;

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар