/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню, Детальна інформація

Тема: Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1461
Скачати "Реферат на тему Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Платники збору щоквартально складають і подають (за підписом керівника підприємства і головного бухгалтера) Звіт про нарахування збору та інших надходжень до Пенсійного фонду (ф. № 4-ПФ) із зазначенням сум нарахованого і сплаченого збору та інших надходжень.

Бухгалтерський облік розрахунків по обов'язковому державному пенсійному страхуванню ведуть на пасивному рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням», субрахунок 651 «За пенсійним забезпеченням». По кредиту цього рахунка відображають суму нарахованого збору на пенсійне забезпечення в кореспонденції з дебетом рахунків:

20 «Виробництво», 91 «Загальновиробнйчі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» та ін. (на суму збору, визначеного за встановленими ставками до витрат на оплату праці, інших витрат і операцій, які визначені нормативно-правовими актами);

661 «Розрахунки за заробітною платою» (на суму збору, визначеного за встановленими ставками з доходу громадян за трудовими договорами і договорами цивільно-правового характеру).

При перерахуванні належних сум збору на пенсійне забезпечення до Пенсійного фонду в бухгалтерському обліку платника збору роблять запис:

Д-т рах. 651 «За пенсійним забезпеченням»

К-т рах. ЗІ «Рахунки в банках».

Службові особи, винні в порушенні встановленого порядку реєстрації платників збору, сплати коштів до Пенсійного фонду, у неподанні звітності до Фонду, залежно від обставин справи притягуються до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством

Відповідно до статті 165-І Кодексу України про адміністративні правопорушення ухилення громадян-підприємців та адвокатів від реєстрації в органах Пенсійного фонду України як платників збору, приховування (заниження) службовою особою фонду оплати праці та суми доходу, з якого обчислюється збір на пенсійне страхування, порушення строків перерахування збору до Фонду, несвоєчасне подання або неподання звітів про нарахування і сплату збору тягнуть за собою накладання штрафу у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а при повторних правопорушеннях протягом року - від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів.

Облік розрахунків по додатковому пенсійному забезпеченню

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» передбачені добровільні внески на пенсійний рахунок працівника, який відкривається в межах пенсійних планів в уповноваженому банку підприємством-роботодавцем.

Під пенсійним планом розуміють порядок управління і розміщення накопичуваних пенсійних внесків, що відповідають таким вимогам:

пенсійні рахунки відкриваються підприємством в уповноваженому банку за погодженням з Національним банком України;

вкладниками пенсійного рахунка можуть бути працівники, які знаходяться у трудових відносинах з підприємством;

уповноважений банк зобов'язаний тримати кошти, внесені вкладниками, в ліквідній формі відповідно до правил, встановлених законодавством по пенсійному страхуванню;

зняття коштів з рахунка вкладника не можна робити раніше ніж при досягненні ним віку, встановленого Кабінетом Міністрів України (за винятком випадків, коли такий вкладник виїжджає за кордон на постійне місце проживання або об'явлений судом безвісти пропавшим, а також у разі його смерті).

У разі смерті власника пенсійного рахунка кошти (а також відсотки, нараховані на ці кошти) передаються спадкоємцям власника такого рахунка в порядку, встановленому законодавством.

Кошти пенсійних рахунків можуть використовуватися для забезпечення ризиків вкладників, що знаходяться в цивільно-правових відносинах, включаючи забезпечення кредитів, розстрочок, при купівлі товарів або нерухомості (після відкриття пенсійного рахунка в строки, передбачені

законодавством). Добровільні внески на пенсійний рахунок працівника підприємство-роботодавець здійснює за рахунок сум виплат доходу такого працівника, що в бухгалтерському обліку відображається записом по дебету рахунка 661 «Розрахунки за заробітною платою» в кореспонденції з кредитом рахунка 472 «Додаткове пенсійне забезпечення».

Крім того, підприємство маг право за рахунок власних коштів додатково робити внески в пенсійні плани працівників, але не більше 15% сукупного доходу працівника за звітний період. Ці внески включаються до складу валових витрат підприємства і в бухгалтерському обліку відображаються записом по дебету рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» та ін. і кредиту рахунка 472 «Додаткове пенсійне забезпечення».

Перерахування коштів з рахунка підприємця-роботодавця на пенсійні рахунки працівників відображається записом по дебету рахунка 472 і кредиту рахунка 31 «Рахунки в банках». Суми, внесені підприємством протягом звітного періоду на пенсійні рахунки працівників, не підлягають оподаткуванню прибутковим податком з громадян, проте включаються (з урахуванням нарахованих відсотків) в оподатковуваний доход такого працівника (або його спадкоємців) у випадку їх виплати.

PAGE 1

PAGE 26

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар