/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів, Детальна інформація

Тема: Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1069
Скачати "Реферат на тему Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Рахунок 79 "Фінансові результати" для розмежування в обліку фінансових результатів від звичайної діяльності і надзвичайних подій має субрахунки:

791 "Результат основної діяльності",

792 " Результат фінансових операцій",

793 " Результат іншої звичайної діяльності",

794 " Результат надзвичайних подій".

Враховуючи, що підприємства звичайно здійснюють різні види основної діяльності (виробництво продукції, роботи, послуги, торгівля тощо), а для обліку фінансових результатів від основної діяльності на рахунку 79 "Фінансові результати" виділено один субрахунок, то в аналітичному обліку до субрахунку 791 " Результат основної діяльності" необхідно виділити фінансові результати за видами основної діяльності аналогічно як це зроблено на рахунках 70 "Доходи від реалізації" і 90 "Собівартість реалізації". Без цього не можливий ефективний аналіз фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Сальдо рахунків 74 "Інші доходи" і 97 "Інші витрати" списуються в кінці року на субрахунок 793 “Результат іншої звичайної діяльності". В такий спосіб визначається фінансовий результат від іншої звичайної діяльності.

Записи в синтетичному обліку протягом року за кредитом рахунків доходів та за дебетом рахунків витрат здійснюють в кореспонденції рахунків, вказаній до кожного рахунку в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Протягом року фінансовий результат від господарсько-фінансової діяльності підприємства (прибуток або збиток) визначається оперативно без відображення на бухгалтерських рахунках тільки в Звіті про фінансові результати підприємства. Аналогічно визначається фінансовий результат від фінансових операцій та від надзвичайних подій.

Економічний зміст доходів і витрат, що обліковуються на окремих синтетичних рахунках і субрахунках розкривається за їх видами (статтями) в аналітичному обліку до цих рахунків.

На торговельних підприємствах до собівартості реалізованих товарів, що обліковуються на субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" за ПСБО 9 “Запаси” відносяться витрати на придбання товарів, на доставку їх та доведення до придатного для реалізації стану. Порядок обліку і списання цих витрат Інструкцією не встановлений. На рахунках 92 "Адміністративні витрати" і 93 "Витрати обігу" торговельні підприємства обліковують витрати торгівлі.

Отже, з 1 січня 2000 року до фінансово-результатних рахунків відносяться також рахунки обліку доходів і витрат.

Розглядаючи основні питання організації та ведення бухгалтерського обліку доходів, витрат і фінансових результатів, автор виходить з того, що характеристика окремих рахунків та кореспонденція рахунків викладені в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, і використовуються вони в залежності від конкретних умов діяльності підприємства.

В посібнику дається тільки основна кореспонденція рахунків, пов’язана з відображенням в бухгалтерському обліку доходів, витрат і фінансових результатів.

Бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності торговельних підприємств розглядається спочатку на наочних загальних схемах їх обліку. Для кращого розуміння викладених далі бухгалтерських записів з відображення в обліку списання доходів і витрат на фінансові результати та фінансових результатів основної діяльності торговельних підприємств доцільно спочатку зрозуміти та засвоїти ці записи за загальними схемами.

Загальні схеми бухгалтерського обліку

доходів, витрат і фінансових результатів

основної діяльності торговельних підприємствПорядок записів в синтетичному обліку, пов’язаних з відображенням на бухгалтерських рахунках фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, з 2000 року суттєво змінився і ґрунтується на національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та новому Плані рахунків бухгалтерського обліку.

Основна відмінність нового бухгалтерського обліку фінансових результатів, введеного з 2000 р., в тому, що доходи і витрати, пов’язані з реалізованою продукцією (товарами, роботами, послугами), обліковуються протягом року відповідно на рахунках 70 "Доходи від реалізації", 90 "Собівартість реалізації" та інших з оперативним визначенням фінансових результатів за звітні періоди (квартал, півроку) в Звіті про фінансові результати. В бухгалтерському обліку фінансовий результат господарсько-фінансової діяльності підприємства визначається і відображається на бухгалтерських рахунках тільки заключними записами на списання сальдо доходів і витрат за звітний рік. Сальдуванням доходів і витрат від основної (операційної) діяльності на субрахунку 791 "Результат основної діяльності" визначають балансовий прибуток (збиток) за звітний рік станом на 31 грудня.

До особливостей бухгалтерського обліку фінансових результатів у торгівлі з 2000 року слід віднести суттєві зміни в синтетичному та аналітичному обліку доходів і витрат торговельних підприємств. Враховуючи зміни в бухгалтерському обліку доходів і витрат торгівлі та значне ускладнення цього обліку, а також для наочності і кращого розуміння змін, що сталися в бухгалтерському обліку, розглянемо бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів основної діяльності торговельних підприємств на загальних схемах (рис. 6, 7 і 8).

Рисунок 6

Загальна схема

бухгалтерського обліку доходів торговельних підприємств

791 702

доходи основної

діяльності 1

2Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар