/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів, Детальна інформація

Тема: Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1068
Скачати "Реферат на тему Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
2935

92, 94

6

Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку фінансових результатів основної діяльності виробничих підприємств:

1. Щомісячне відображення в обліку податку на додану вартість від суми доходу (обороту) з реалізації товарів у встановленому розмірі.

Аналогічно відображаються в бухгалтерського обліку суми акцизного збору з підакцизних товарів, а також інших податків і зборів з обороту.

На загальній схемі бухгалтерського обліку (рис. 8), в записах на рахунках та прикладах розглядається складніший варіант бухгалтерського обліку доходів (реалізації), що оподатковуються податком на додану вартість. В тому разі, коли на підприємстві є доходи (обороти), що звільнені від оподаткування ПДВ, на субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" має бути відкритий окремий аналітичний рахунок для обліку таких доходів.

2.Списання кінцевого сальдо чистого доходу від реалізації товарів та іншого операційного доходу на субрахунок 791 "Результат основної діяльності" заключними записами за звітний рік.

3. Щомісячне списання витрат на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що за розрахунком відносяться до реалізованих товарів

4. Списання підсумком за рік на зменшення одержаного чистого доходу підприємства фактичної собівартості реалізованих товарів.

5. Списання в установленому порядку на зменшення чистого доходу кінцевого сальдо витрат обігу підприємства за звітний рік.

6. Списання на зменшення чистого доходу кінцевого сальдо адміністративних витрат та інших операційних витрат підприємства за звітний рік.

З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів господарської діяльності до субрахунку 791 "Результат основної діяльності" необхідно виділити окремі аналітичні рахунки доходів і витрат за видами основної діяльності підприємства (оптова торгівля, роздрібна торгівля, громадське харчування).

Інструкція не встановлює порядку розподілу адміністративних витрат. Тому на підприємствах, які здійснюють багатогалузеву господарську діяльність для визначення в управлінському обліку фінансових результатів за видами діяльності необхідно самостійно встановити порядок розподілу адміністративних витрат на окремі галузі основної діяльності підприємства. І

Витрати обігу підприємства повинні відображатись в аналітичному обліку за окремими видами торгівлі та списуватись на фінансові результати відповідних видів торгівлі в установленому порядку.

Окремі малі підприємства мають право не використовувати рахунки класу 9 "Витрати діяльності" та рахунок 23 "Виробництво". В цьому разі вони обліковують виробничі витрати лише за елементами в класі рахунків 8 і в кінці року списують їх безпосередньо на рахунок 79 "Фінансові результати". На цей рахунок списуються також доходи, накопичені протягом року на рахунках класу 7 "Доходи і результати діяльності".

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

основної діяльності торговельних підприємств

Особливості синтетичного обліку доходів, витрат

і фінансових результатів торговельних підприємств

Синтетичний облік фінансових результатів на оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємствах та підприємствах роздрібної торгівлі має особливості, що випливають із специфіки торговельної діяльності та порядку ціноутворення в оптовій і роздрібній торгівлі, з особливого порядку обліку доходів і витрат обігу.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” (пункти 8 і 9) придбані або отримані запаси, включаючи товари, зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів, що придбані за плату є собівартістю запасів, яка складається із суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю) і витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і транспортуванням їх до місця використання та доведенням до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях.

ПСБО 9 “Запаси” не конкретизує порядок визначення первісної (балансової) вартості товарів та визначення фактичної собівартості реалізованих товарів з врахуванням первісної їх вартості та облікових цін на товари в оптовій та роздрібній торгівлі. Водночас всупереч положенням пунктів 8 і 9 ПСБО 9 “Запаси” в пункті 22 вказується, що собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю товарів і сумою торговельної націнки на ці товари. Як повинна визначатись собівартість реалізованих товарів в оптовій торгівлі в Положенні не вказується.

На наш погляд, суперечливість вказаних вище положень ПСБО 9 “Запаси” має бути врахована при розробці відомчих методичних рекомендацій з планування та обліку витрат торговельних підприємств. Згідно з положеннями пунктів 8 і 9 ПСБО 9 “Запаси” не може бути собівартості реалізованих товарів як в оптових, так і в роздрібних торговельних підприємствах без відповідної частки витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням товарів, доставкою і доведенням їх до стану, в якому вони придатні до реалізації. Без частки названих витрат неможливо об’єктивно визначити фактичну собівартість товарів, фінансові результати й ефективність торгівлі.

Виходячи із вище викладеного, автор розглядає складніший варіант списання на фінансові результати витрат обігу торговельних підприємств, при якому витрати, що безпосередньо пов’язані з придбанням товарів, транспортуванням їх до місця використання та доведенням до стану, в якому вони придатні до реалізації, включаються до фактичної собівартості реалізованих товарів за спеціальним щомісячним розрахунком цих витрат.

Відомчими методичними рекомендаціями має бути встановлений раціональний порядок визначення собівартості реалізованих товарів. До встановлення такого порядку рекомендується застосовувати порядок визначення собівартості реалізованих товарів, викладений в посібнику.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар