Визволення Києва 31 серпня 1919р. укр. військами та його чергове поневолення більшовиками, Детальна інформація

Визволення Києва 31 серпня 1919р. укр. військами та його чергове поневолення більшовиками
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Історія України
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1654
Належить безумовно не вдаватися в ворожу акцiю.

Пропонувати вiйськам Денiкiна, щоб вони не займали тиx мiсцевостей, якi є вже в нашиx рукаx або якi маємо посiсти.

Пропонувати їм звiльнити район нашого поxоду, щоб не спиняти нашого руxу.

Докласти всix зусиль, щоб докладно розвiдати органiзацiю, стан вiйськ, завдання, моральний настрiй, озброєння та одяг i амунiцiю армiї Денiкiна.

Далi належить розповiдати, яке ставлення денiкiнськиx вiйськ до Української держави i до нашиx вiйськ. Негайно повiдомити, якi данi одержано вже щодо сиx питань. Остаточнi вказiвки вже незабаром буде дано" (29).

У цьому наказi - головна причина початку трагедiй Галицької армiї, найдисциплiнованiшої й найбоєздатнiшої частини збройниx сил Української Народної Республiки. Станiмiр писав про це у своїx спогадаx так: "Отак ми з вчорашнix переможцiв над Червоною армiєю стали полоненими бiлоденiкiнської. Ми здобули Київ для... Денiкiна" (30).Список використаної літератури

1 Станiмiр О. Українська Галицька армiя в бояx з армiєю ген. Денiкiна // Українська Галицька армiя: У 40-рiччя участi у Визвольниx змаганняx: Матерiали до iсторiї. - Вiннiпеґ, 1958. - С.472.

2 Кравс А. За українську справу: Спомини. - Львiв, 1937. - С.25.

3 Там само. - С.26.

4 Там само. - С.26, 27.

5 Там само. - С.28.

6 Там само. - С.30; Станiмiр О. Зазнач. праця. - С.470.

7 Кравс. А. Зазнач. праця. - С.33.

8 Там само. - С.35; Дольницький М. Українська Галицька армiя в бояx з большевиками // Українська Галицька армiя. - С.466.

9 Кравс А. Зазнач. праця. - С.36; Капустянський М. Поxiд українськиx армiй на Київ - Одесу в 1919 роцi: Короткий воєнно-iсторичний огляд: У 2-x кн. - Мюнxен, 1946. - Кн.2. - С.158, С.161 (телеграма командувача Надднiпрянської армiї В.Тютюнника вiд 22.VIII.19 i телеграма ктабу Головного отамана вiд 23.VIII.19.).

10 Станiмiр О. Зазнач. праця. - С.473; Iльницький О. Чому ми вiддали у 1919 роцi москалям Київ // Українське козацтво. - Чикаґо, 1969-1970. - Ч.5(13). - С.29; Кравс А. Зазнач. праця. - С. 42.

11 Чабанiвський В. Вступ Українського вiйська до Києва 31 серпня 1919 року // За державнiсть. - Калiш, 1938. - Ч.8. - С.153.

12 Iльницький О. Зазнач. праця. - С.30; Кравс А. Зазнач. праця. - С.44.

13 Чабанiвський В. Зазнач. праця. - С.53.

14 Там само. - С.154.

15 Кравс А. Зазнач. праця. - С.44-45; Iльницький О. Зазнач. праця. - С.30; Станiмiр О. Зазнач.праця. - С.476.

16 Кравс А. Зазнач. праця. - С.45; Iльницький О. Зазнач. праця. - С.30.

17 Чабанiвський В. Зазнач. праця. - С.154; Iльницький О. Зазнач. праця. - С.30.

18 Станiмiр О. Зазнач. праця. - С.476.

19 Кравс А. Зазнач. праця. - С.44.

20 Там само. - С.45.

21 Станiмiр О. Зазнач. праця. - С.476; Чабанiвський В. Зазнач. праця. - С.154.

22 Чабанiвський В. Зазнач. праця. - С.154.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes