Поняття договору підряду, Детальна інформація

Поняття договору підряду
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1169
Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у разі та у розмірі, встановлених договором.

У ЦК України є новела, пов\x00B4язана з ощадливістю підрядника (ст. 845). Так, підрядник має право на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення належної їх якості.

Якщо фактичні витрати підрядника виявилися меншими від тих, які передбачалися при визначенні ціни (кошторису), підрядник має право на оплату роботи за ціною, встановленою договором підряду, якщо замовник не доведе, що отримане підрядником заощадження зумовило погіршення якості роботи.

Сторони можуть домовитися про розподіл між ними заощадження, отриманого підрядником.

Ця норма спрямована на стимулювання підрядчика й одночасно – на захист майнових інтересів замовника при знижені якості робіт унаслідок невиправної економії, допущеної підрядчиком.

Згідно із ст. 858 ЦК, при неякісному виконанні робіт замовник має право не тільки вимагати зменшення встановленої ціни, але й наділений іншими правами, у тому числі правом на відмовлення від договору.

1.4.Права та обов\x00B4язки сторін.

Договір підряду є двостороннім договором, за яким підрядник і замовник набувають певні права та обов’язки.

Основні обов’язки підрядника визначені нормами ЦК України, до яких слід віднести:

виконання певної роботи за завданням замовника та здача належно виконаної роботи (ст.837);

обов’язок вчасно приступити до виконання роботи та виконати її в обумовлений строк (ст. 846);

виконання роботи, визначеної договором підряду, зі свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором (ст.839);

якщо робота виконується частково або в повному обсязі з матеріалу замовника, правильно використовувати цей матеріал, надати звіт про використання матеріалу та повернути його залишок (ст. 840);

обов’язок вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому замовником, та відповідати за втрату або пошкодження цього майна (ст. 841);

зобов’язання своєчасно повідомити замовника: про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від замовника; про те, що додержання вказівок замовника загрожує якості або придатності результату роботи; про наявність інших обставин, що не залежать від підрядника, які загрожують якості або придатності результату роботи (ст. 847);

зобов’язання передати замовникові разом з результатом роботи інформацію щодо експлуатації або іншого використання предмета договору підряду, якщо це передбачено договором або якщо без такої інформації використання результату роботи для цілей, визначених договором, є неможливим (ст. 861).

Наведений перелік не є вичерпним, договором можуть бути передбачені й інші зобов’язання підрядника, що витікають із характеру та змісту роботи.

Визначені кодексом і певні права підрядника. Так, зокрема, якщо із закону або договору не витікає зобов’язання підрядника виконати обумовлену договором роботу особисто, підрядник має право залучити до виконання роботи (або окремих його етапів або видів) інших осіб – субпідрядників. У цьому разі підрядник виступає генеральним підрядником, укладає угоду з субпідрядниками і несе відповідальність за виконання ними своїх зобов’язань перед замовником. При цьому субпідрядні договори мають за змістом та термінами узгоджуватися з підрядним договором мають і не суперечити останньому.

Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов’язків за договором підряду, а перед замовником – за порушення субпідрядником свого обов’язку.

Замовник і субпідрядник не мають права пред’являти один одному вимоги, пов’язані з порушенням договорів, укладеним кожних з них із генеральним підрядником, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 838 ЦК України).

Слід звернути увагу на виконання окремих видів робіт, встановлених законом, зокрема Законом України “ Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 р., на які підрядник (субпідрядник) зобов’заний одержати спеціальний дозвіл (ліцензію).

Підрядник має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріал, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання договору підрядником (ст. 851 ЦК України).

Підрядник має право на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення належної їх якості (ст. 845 ЦК України).

Якщо фактичні витрати підрядника виявилися меншими від тих, які передбачалися при визначення ціни (кошторису), підрядник має право на оплату роботи за ціною, встановленої договором підряду, якщо замовник не доведе, що отримане замовником заощадження зумовило погіршення якості роботи. При цьому сторони можуть домовитися про розподіл між ними заощадження, отриманого підрядником.

Підрядник має право на притримування результату роботи (ст.856 ЦК України). Так, якщо замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної підрядникові у зв’язку з виконанням договору підряду, підрядник має право притримати результат роботи, а також устаткування, залишок не використаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника.

Відповідно до ст. 848 ЦК України підрядник має право відмовитися від договору підряду та право на відшкодування збитків, якщо замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку підрядника, у відповідний строк не замінить недоброякісний або непридатний матеріал, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, що загрожують якості або придатності результату роботи.

Якщо використання недоброякісного або непридатного матеріалу чи додержання вказзагрожує життю чи здоров’ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки людей та інших вимог, підрядник зобов’язаний відмовитися від договору підряду, маючи право на відшкодування збитків.

Якщо замовник протягом одного місяця ухиляється від прийняття виконаної роботи, підрядник має право після дворазового попередження продати результат роботи, а суму виторгу, за вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести в депозит нотаріуса на ім’я замовника, якщо інше не встановлено договором (ст. 853 ЦК України).

Спільними для сторін є зобов’язання щодо дотримання конфіденційності сторонами інформації. Так, згідно зі ст. 862 ЦК України, якщо сторона у договорі підряду в наслідок виконання договору одержала від другої сторони інформацію про нові рішення і технічні знання, у тому числі й такі, що не захищаються законом, а також відомості , що можуть розглядатися як комерційна таємниця, вона не має права повідомляти їх іншим особам без згоди другої сторони.

Певні права й обов’язки за договором підряду покладаються і на замовника за договором.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes