/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Культура Австралії, Детальна інформація

Тема: Культура Австралії
Тип документу: Реферат
Предмет: Культура
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1321
Скачати "Реферат на тему Культура Австралії"
Сторінки 1   2   3   4   5  
Першими європейцями, які відкрили і частково досліджували Австралію, були голландські мореплавці В.Янц (1605р.) та А.Тасман (1642р.). Англійським володіння Австралія стала внаслідок її “другого” відкриття Дж. Куком у 1770р. Спочатку Австралія була місцем заслання з Великобританії злочинців та людей, небажаних для керівництва держави – чартистів, безземельних селянта таїландських революціонерів. Відкриття в Австралії золота сприяло бурхливому притоку поселенців у 50-х роках 19ст.

Етнічна різноманітність населення Австралії пояснюється перш за все економічними причинами. Більше 16 млн. мешканців (майже 75% населення) – англо-кельти, нащадки переселенців з Британських островів; 20% - походять з інших європейських країн (Італії, Німеччини, Нідерландів та ін.); і нарешті, 5% складають корінні мешканці країни – австралійські аборигенів (біля 1%) та емігранти з Азії (в першу чергу Китаю та Індії ). За останнє десятиріччя під впливом економічних факторів різко виріс приплив емігрантів з держав Східної Європи.

На відміну від Європи та Північної Америки в Австралії недостатньо земель, придатних до заняття сільським господарством. Населення розподілено по материку вкрай нерівномірно і майже все зосереджено в східній та південно-східній частинах країни, переважно у великих містах.

Ще два сторіччя тому, до приходу європейців, культура Австралії була культурою її корінних мешканців. З появою англійських колоністів (1788 рік) почалось повільне проникнення європейської цивілізації на материк. Переломними в культурному житті Австралії стали 30-ті роки XX сторіччя, коли в країну на постійне місце проживання переїхала велика кількість емігрантів з Центральної Європи. Після закінчення Другої світової війни еміграція набула масового характеру, що сприяло проникненню на п’ятий континент європейських культурних традицій і надало нового імпульсу культурному розвитку. І, нарешті, прогрес в засобах сполучення і зв’язку завершив епоху ізоляції Австралії від усього іншого світу.

Основні напрямки розвитку культури, дозвілля та добробуту населення визначаються у відповідності до широко розповсюджених ідей “постіндустріального суспільства”.

+ься до цієї сфери. Перевага тут надається справам, а не директивам. Культурні заклади та фонди формулюють свої пропозиції по питанням розвитку культури та її фінансування, складають програми втілення тих чи інших проектів та вказують на пріоритетні напрямки, а структури уряду приймають відповідні рішення.

Населення країни – багатонаціональне, причому за останні роки неухильно зростає численність австралійців, що народилися за межами Австралійського Союзу, а також іммігрантів – підданих інших держав. Тому першим завданням культурної політики федерального уряду є забезпечення права етнічних меншин на самостійний культурний розвиток. Найбільша увага приділяється заохоченню національних талантів (виявлення найбільш обдарованих людей та виявлення їм всебічної підтримки; стимулювання кожного індивіда до вдосконалення у тій чи іншій галузі), просвітницькій роботі серед різних груп населення щодо великого значення кожного культурного спадку. Важливо, що в суспільстві зростає свідомість тісного взаємозв’язку між збереженням національної самобутності та загальним рівнем розвитку культури в країні.

В Австралії створена велика кількість культурних організацій та закладів, що відповідають найрізноманітнішим смакам та інтересам.

Серед найбільш крупних культурних закладів та організацій Австралійського Союзу, чия діяльність підтримується урядом, можна виділити:

“Артбанк” ( art bank ), Сідней, Новий Південний Уельс. Заснований у 1980 році. Головні завдання: залучення широкої уваги спільноти до сучасного австралійського мистецтва, фінансова допомога в організації виставок, заохочення найбільш талановитих авторів шляхом закупки їх робіт.

Національний інститут Драматичного мистецтва ( National Institute of Dramatic Art – NIDA ), Мельбурн. Заснований у 1958 році під патронажем Університету Нового Південного Уельсу, “Австралійського Єлизаветинського театрального фонду та Австралійської Радіомовленнєвої Корпорації (Ей-Бі-Сі). В його завдання входить – вдосконалення професійної майстерності та знань у всіх галузях театрального мистецтва (драматичного, оперного, музичного та ін.) шляхом організації спеціальних освітніх курсів для акторів діючих театрів, працівників кіно, радіо і телебачення.

Австралійська рада у справах мистецтв ( Australian Council), Сідней, Новий Південний Уельс. Був заснований спеціальним урядовим актом у 1975 році. Є консультативним органом з питань державної політики у галузі мистецтва. До компетенції Ради входить виявлення фінансової допомоги творчим організаціям та учбовим закладам, розробка загальнонаціональних програм підтримки австралійського мистецтва. Рада відповідає за розвиток сучасного мистецтва та збереження унікального культурного спадку країни, залучення якомога більшої кількості австралійців до культурного життя та широку пропаганду австралійського мистецтва як всередині країни, так і за її межами. В структуру Ради входять спеціалізовані відділи та сектори, серед яких :

відділ з культури та мистецтва аборигенів. Головна ідея програм, що готує відділ: культура та мистецтво аборигенів – не просто пережиток минулого, а невід’ємна частина сучасної культури Австралії. Тому основні зусилля необхідно направити на збереження цієї самобутньої культури – вона повинна стати не тільки джерелом життєвої сили для корінних мешканців п’ятого континенту, але й предметом гордості для усіх австралійців. Складачі програм вважають, що аборигенам Австралії необхідно самим керувати процесами розвитку власної культури. Важливу роль тут закликані відіграти центри мистецтва та ремесел, що створюються гуртами аборигенів.

Літературний відділ. Виявляє підтримку австралійським письменникам, як англомовним, так і працюючим на інших мовах, надаючи їм гранти, замовлення на сценарії або інші види творчих робіт, складає програми субсидування книжних видань та літературних журналів та сприяння національним літературним організаціям та заходам, що вони проводять;

Відділ сценічного мистецтва. Програми в цій галузі спрямовані на заохочення розвитку танцювального мистецтва, драми, музики, лялькових та молодіжних театрів. Виявляється підтримка як окремим особам, так і цілим професійним колективам та організаціям. Особлива увага приділяється досягненню високого рівня сценічної майстерності, появі оригінальних форм сценографії, знаходженню нових джерел фінансувань та розширенню інформаційного забезпечення.

Відділи з питань образотворчого та прикладного мистецтва. Закликані сприяти підвищенню рівня австралійського образотворчого та прикладного мистецтва, посиленню ролі художніх організацій, музеїв та галерей, широкому представленню художніх творів, як у самій Австралії, так і за кордоном.

Комісія з австралійських фільмів, Сідней. Була затверджена урядовим актом у 1975 році. Закликана сприяти подальшому розвитку національного кінематографа та телебачення, підвищенню комерційного та художнього рівня кіно і телепродукції, виказувати фінансову підтримку виробництву місцевих фільмів, сприяти їх демонстрації як в Австралії, так і за кордоном.

Австралійська національна галерея, Канберра. Була заснована у 1911 році. Серед основних завдань галереї – збереження та доповнення колекцій австралійського, океанійського та західноєвропейського живопису, виставочна та просвітницька діяльність.

Національна бібліотека Австралії. Розташована в Канберрі, отримала статус закладу загальнодержавного значення в 1960 році. До цього входила до складу Парламентської бібліотеки Австралійського Союзу, створеної у 1901 році в Мельбурні. Національна бібліотека намагається збирати матеріали, що мають відношення до історії Австралії (книги, періодику, рукописи, картини, гравюри, мапи, фото - та кінодокументи, платівки) а також збирає літературу з усіх галузей знань, видану в найбільших країнах. В завдання бібліотеки входить ознайомлення якомога більшого числа австралійців з колекціями, що зберігаються у її стінах, науково-дослідницька робота, бібліографічне обслуговування, представлення усієї необхідної інформації щодо бібліотечного фонду країни, налагодження міжбібліотечних зв’язків.

Національний музей Австралії, Канберра. В 1980 році за підтримки впливових політичних партій отримав статус закладу загальнодержавного значення. Основні завдання музею: забезпечення, збереження, подальше формування та вивчення найцінніших наукових колекцій з аборигенної Австралії та історії країни, починаючи з 1788 року, а також збір матеріалів про унікальну природу п’ятого континенту та її змін внаслідок європейської колонізації. Музей проводить велику просвітницьку роботу.

Австралійська Радіомовленнєва Корпорація, відповідна за програми національного радіомовлення та телебачення. Спеціальна радіомовленнєва служба, що керує радіо - та телепередачі для етнічних меншин, регулярно проводить опитування громадської думки, дані яких використовуються під час складання програм культурного розвитку країни.

В Австралії ні на федеральному рівні, ні на рівні поза урядових структур немає довгочасного планування. Але не зважаючи на це, в галузі культурного розвитку спостерігається чітка організація. Цим займаються: Об’єднання по культурним заходам Комісії з австралійських фільмів (фінансування програм, спрямованих на прилучення австралійців до мистецтва кіно, допомога в проведенні форумів, семінарів, конференцій з різних проблем культури, етики, національного кіно та відео виробництва та ін.); Національна бібліотека Австралії (координація діяльності громадських бібліотек країни по формуванню колекцій і в галузі керування); Міністерство культури, спорту. З питань навколишнього середовища, туризму і у справах територій ( реалізація програм зі збереження і пропаганди культурного спадку країни, в першу чергу, національних колекцій) та ін.

І, нарешті, з усіх питань культурного розвитку населення в Австралії регулярно проводяться статистичні дослідження.

Розвиток індустрії культури та сфери дозвілля є прерогативою уряду. Так, у 1988 році на потреби численних служб, відомств та агентств, що зайняті в цих галузях, а також на виробництво рекламних товарів та сувенірів урядом було виділено більше 14 млрд. доларів США. Центральним органом, що контролює розвиток індустрії культури, є Австралійське Бюро Статистики ( Australian Bureau of Statistics ). Згідно з розробленою ним структурою ( 10 категорій об’єктів, які в свою чергу складаються з 16 більш крупних та 54 більш мілких підрозділів ) сферою індустрії культури охоплені:

пам’ятники і музеї під відкритим небом;

література і бібліотеки;

музика;

- сценічні мистецтва;

образотворче мистецтво та музеї;

кіно - та відеопродукція;

Сторінки 1   2   3   4   5  
Коментарі до даного документу
Додати коментар