Макроекономічний зміст та наслідки, Детальна інформація

Макроекономічний зміст та наслідки
Тип документу: Реферат
Сторінок: 12
Предмет: Менеджмент
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1446
можна віднести:

1) безмежність незадоволеного попиту і можливість створення

нових робочих місць у багатьох сферах, особливо у сфері пос-

луг;

2) дотеперішня нерозвиненість приватного сектора і наявність

тіньової економіки, які в разі зняття адміністративних пут

зможуть залучити значну частину непрацюючих;

3) традиційно низький рівень зарплати і слабкість профспілок,

які не можуть домогтися підвищення загального рівня зарплати

і пов'язане з цим обмеження попиту на працю.

Основні положення і висновки.

1. Безробіття, що формується різними потоками на ринку праці,

складається з двох частин: природного (нормального) рівня

та рівня, що перевищує природний. Величина природного

рівня є змінюваною і формується низкою зовнішніх чинни-

ків.

2. Встановлення безробіття на рівні, що перевищує природний,

спричиняє відхилення фактичного ВНП від потенційного (при-

родного) ВНП, що міг би бути створений. Зв'язок між від-

хиленням рівня безробіття від природного та втратою ВНП

відображений у законі Оукена.

3. Існує два принципово відмінних трактування безробіття:

неокласичне та кейнсіанське. Неокласичне, що є своє-

рідною конкретизацією класичного, пояснює безробіття

жорсткістю зарплати, негнучкістю цін і хибністю кономічних

передбачень. Кейнсіанське трактування грунтується на ідеї

недостатності сукупного попиту.

4. Природа кожного з видів беробіття (фрикційного,структурного

та циклічного) може бути відображена в моделі. Модель

фрикційного безробіття грунтується на відхиленні лінії про-

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes