Макроекономічний зміст та наслідки, Детальна інформація

Макроекономічний зміст та наслідки
Тип документу: Реферат
Сторінок: 12
Предмет: Менеджмент
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1417
W S2 1.На графіку відображено скорочення

S1 пропозиції праці і відповідне ско-

pочення зайнятості.

2.Стрілками показано зміщення про-

W1 D позиції і її повернення у поперед-

ній стан.

L2 L1 L

Структурне безробіття,на відміну від фрик-

ційного,стосується зрушень лінії попиту на працю.

Розглянемо явище структурного безробіття на умовному

прикладі,що дасть змогу побудувати графічну модель.

Нехай ринок країни складається лише з ринку вчительських

послуг.Певного року,коли попит і пропозиція врівноважились,на

ринку були представлені 8 вчителів фізики і 2 - економіки.На-

ступного року структура попиту змінилась:ринок потребував 4

викладачів фізики і 6 - економіки.

На перший погляд,сукупний попит має залишатись незмінним

адже 8+2=4+6.Але насправді попит зменшується і виникає без-

робіття,тому що вчителі фізики не можуть одразу стати вчите-

лями економіки.Таким чином,другого року роботу матимуть лише

4 вчителі фізики і все ті ж 2 вчителі економіки.

WРинок послуг вчителів фізики.

2 4 6 8 L

W D D

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes