Макроекономічний зміст та наслідки, Детальна інформація

Макроекономічний зміст та наслідки
Тип документу: Реферат
Сторінок: 12
Предмет: Менеджмент
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1446
ми безробіття, слід розглянути основні потоки на ринку праці:

Знайшли роботу або повернулися на старі робочі місця

ПРАЦЕЗДАТНІВтратили роботу надовго че-

рез структурні зміни або

скорочення

залишили роботу за власним бажаннямВийшли зі складу Повертаються до

працездатних (пен- роботи

сіонери, матері, що

доглядають дітей) Вперше шукають

роботу

Пояснення до схеми:

1. Ця досить спрощена схема потоків на ринку робочої сили

ілюструє пряме та опосередковане (непрацездатними) перет-

ворення працюючих на безробітних, і навпаки.

2. Загальна кількість безробітних формується чотирма пото-

ками:

а) працівниками, що втратили роботу внаслідок струк-

турної перебудови виробництва або його скорочення у період

кризи;

б) працівниками, що залишили роботу добровільно;

в) тими, що раніше не працювали і вперше з"являються на

ринку праці у пошуках роботи;

г) тими, що колись мали роботу і з"являються на ринку

праці повторно.

2. Вважається, що нормальний (природний) рівень без-

робіття є величиною змінюваною. Він змінюється під впливом

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes