/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Вчення Вернадського про ноосферу, Детальна інформація

Тема: Вчення Вернадського про ноосферу
Тип документу: Реферат
Предмет: Екологія
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 3339
Скачати "Реферат на тему Вчення Вернадського про ноосферу"
Сторінки 1   2   3   4  
Мар'їнської мiської ЦБС

В ходi проведення огляду "Збережемо нашу планету" бiблiотеками Мар'їнського району використовувались рiзноманiтнi дiйовi форми розповсюдження екологiчних знань - дискусiї, конкурси, конференцiї, зустрiчi з фахiвцями, екологiчнi вечори, форуми, свята птахiв, лiсу та iн.

Працiвники районної бiблiотеки доклали багато зусиль до того, щоб бiблiотека стала мiсцем, куди із задоволенням приходять читачi. Тут багато кiмнатних квiтiв, оформленi композицiї iз сухих гiлок, листя. Вiдкрито також екологiчний куточок. Оформлена розгорнута фотоiлюстративна виставка "Дивосвiт рiдної природи".

Читачi охоче беруть участь у святах квiтiв " Прекраснi супутники нашi", на яких квiтникарі - любителi мають змогу представити унiкальнi квiтковi композицiї та обмiнятися розсадою. Стало традицiєю проведення таких свят в ЦРБ, Єлизаветiвськiй, Iльїнськiй, Дачненськiй, Галицинiвськiй та iнших сiльських бiблiотеках.

Пiд вiдкритим небом на лонi природи пройшли цiкавi екологiчнi години, уроки мислення в Пречистiвськiй, Добровiльськiй, Павлiвськiй, Дачненськiй сiльських бiблiотеках.

Ми живемо на багатiй, щедрiй, прекраснiй землi. Але ми не маємо права забувати, що сьогоднi просто любити природу, милуватись її красою мало. Ввiйти в природу другом, бути її добрим господарем - закликало свято осенi, яке пройшло в Костянтинiвськiй, Єлизаветiвськiй, Павлiвськiй, Галицинiвськiй сiльських, Олександрiвськiй та Красногорiвськiй мiських бiблiотеках.

Велику зацiкавленiсть у читачiв викликають розгорнутi масовi заходи, проведенi разом з клубом. Обов'язковими елементами при їх проведеннi стають книжковi виставки, перегляди лiтератури, виступи учасникiв художньої самодiяльностi. Нiхто з жителiв сiл Єлизаветiвки та Iльїнки не пiшов додому байдужим з уроку народознавства "Без верби та калини нема України". В лiричнiй обстановцi залу, прикрашеного обрядовими рушниками, яскравими гронами калини, вiнками та гiрляндами з рiзноманiтних квiтiв i рослин, пiд звуки українських народних пiсень глядачам розповiдали про самi шанобливi рослиннi символи, якi уособлюють красу України, духовну силу народу.

Iгровi заходи екологiчної тематики викликають найбiльший iнтерес в дитячiй та юнацькiй аудиторiї. Рiзноманiтнi вiкторини, бiологiчнi аукцiони, зоологiчнi естафети, гри-подорожi провели Курахiвська та Красногорiвська дитячi бiблiотеки. А для учнiв 1-3 класiв районна дитяча бiблiотека влаштувала театралiзований ранок-казку "Живої природи душа промовляє", де дiти вiд iменi казкових персонажiв (Лiсовика, польової Русалки, Мавки) розповiдали глядачам про те становище, в якому зараз опинилася природа, читали вiршi, спiвали пiснi.

Болючою раною для України залишається Чорнобильське лихо. Бiблiотеки у своїй роботi продовжують звертатися до цiєї теми. Бiль за трагiчну долю понiвеченої землi не вщухає. Як подолати це лихо? Як зберегти нашу Землю для нащадкiв? Чому саме навчив нас цей трагiчний урок? Чи можна вiдродити землю без вiдродження душi?

Всi цi питання розглядались на усних журналах:"Вiдродити землю й душу" (Олександрiвська мiська бiблiотека),"Чорнобиль: катастрофа триває" (ЦРБ) "Дзвони Чорнобиля" (Григорiвська сiльська бiблiотека)

До Дня захисту навколишнього середовища в кiлькох бiблiотеках пройшли акцiї "Лiс - твiй друг" (Iльїнська, Єлизаветiвська, Костянтинiвська, Пречистiвська сiльські бiблiотеки). Оформлялись розгорнутi книжковi виставки "Земля просить захисту", "Краса врятує свiт", "Екологiя природи - екологiя душi". Проведенi цикли екологiчних читань "Земля потребує захисту" та "Знай, люби, бережи". З успiхом пройшли в багатьох бiблiотеках конкурси дитячого малюнка.

У фiлiалах Степнянському, Єлизаветiвському, Iльїнському, Новоукраїнському, Дачненському, Максимiлiанiвському проведенi цiкавi екологiчнi репортажi "Доля природи - в наших руках".

Пiдводячи пiдсумки огляду, оргкомiтет визнав кращою роботу Iльїнської та Єлизаветiвської сiльських бiблiотек. Робота цих бiблiотек велась в тiснiй взаємодiї зi станцiєю юних натуралiстiв.

А при Iльїнськiй бiблiотецi вже 8 рокiв працює клуб любителiв природи "Берiзка". Багато цiкавого пiзнають дiти на його засiданнях. Щовесни стало традицiйним проведення свята птахiв. Останнього разу воно пройшло акцiєю "Лic - твiй друг". Дiти своїми руками виготовляли хатинки для птахiв та розвiшували їх на деревах. А взимку, коли птахам живеться дуже сутужно, майструють та розвiшують годiвнички. Дуже цiкаво проводяться екскурсiї до лiсу, пiд час яких дiти з задоволенням стають учасниками бiблiотечних урокiв: "Не ламай калину", "Рослини Донецького степу", "Мудрий голос природи змалку слухаю я", якi навчають бережному ставленню до природи.

Наведемо лад на своїй планетi

Селюкова Л.В., директор

Великоновосілкiвської районної ЦБС

Ми часом забуваємо, що на рiчцi, в лiсi, в полi ми - гостi, а птахи, звiрi, комахи, риби - справжнi господарi. Наше втручання заважає їм нормально жити, розмножуватись, вирощувати потомство.

Ось чому в нашiй державi особливо гостро постало питання екологiчного оздоровлення та охорони навколишнього середовища.

З метою усвiдомлення важливостi охорони довкiлля для долi рiдного краю i всiєї планети, активiзацiї роботи бiблiотек з екологiчної просвiти населення, сприяння контактам i об'єднанню зусиль з природоохоронними та iншими зацiкавленими установами Великоновосілкiвська районна ЦБС активно прийняла участь в обласному оглядi "Збережемо нашу планету".

Центральна районна бiблiотека надавала iнформацiйну та методичну допомогу сiльським бiблiотекам-фiлiалам у пiдготовцi та проведеннi природоохоронних заходiв та акцiй.

Масова робота з екологiчної просвiти вiдрiзнялась рiзноманiттям форм та методiв. Наприклад, в центральнiй районнiй бiблiотецi для юнацтва було проведено час-роздум "Збережемо Землю i душу". Для малюкiв дитяча районна бiблiотека органiзувала вiкторину "Ласкавий голос природи" з участю казкових персонажiв. Дуже цiкаво були оформленi книжковi виставки: "Зробимо планету блакитною" (Новопетрикiвська сільська бібліотека),"Свiт великий - свiт цiкавий" (Пiддубенська сільська бібліотека), "Наш зелений дiм" (Роздольненська сільська бібліотека) та iн.

Серед бiблiотек нового типу почесне мiсце займає Урожайненська сiльська бiблiотека-фiліал № 21 як бiблiотека - Дiм природи. Вся робота цiєї бiблiотеки спрямована на екологiчну просвiту населення. В рамках участi в обласному оглядi були проведенi заходи: вiкторина для дiтей "Чи знаєте ви природу?", дискусiя для юнацтва "Що ми можемо?", книжково-iлюстративна виставка "Свiт тебе оточує".

\x0152

\x017D

на на краще знання рiдної природи, гра , в ходi якої дiти виявили неабиякий iнтерес i знання довкiлля.

Велику зацiкавленiсть визвала бесiда "Про братiв наших менших" в Андрiївськiй бiблiотецi-фiлiалi. № 4. Цей захiд супроводжувався оглядом лiтератури з виставки "Зоопарк вдома".

На уроцi доброти "Природа - це я", що вiдбувся в центральнiй районнiй бiблiотецi, мова йшла про значення охорони навколишнього середовища, про залежнiсть здоров'я людей вiд стану екологii, про те, як природа в "бiлому халатi" може допомогти людинi в боротьбi з хворобою.

Велику увагу надають бiблiотеки використанню перiодичних видань, тому що вони мiстять найсвiжiшi матерiали та допомагають заповнювати прогалини в комплектуваннi фонду. Газети використовуються для оформлення тематичних папок: "Людина. Природа. Закон" та "Загадки живої природи."

При проведеннi роботи з екологiчної просвiти бiблiотеки нашої системи залучають до цiєї дiяльностi громадських дiячiв, фахiвцiв, представникiв мiсцевої влади. Поширюється спiвробiтництво бiблiотек з iншими закладами, якi зацiкавленi в розповсюдженнi екологiчних знань. Робота бiблiотек з екологiчної просвiти постiйно висвiтлюється в засобах масової iнформацiї.

Сторінки 1   2   3   4  
Коментарі до даного документу
Додати коментар