/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Вчення Вернадського про ноосферу, Детальна інформація

Тема: Вчення Вернадського про ноосферу
Тип документу: Реферат
Предмет: Екологія
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 3338
Скачати "Реферат на тему Вчення Вернадського про ноосферу"
Сторінки 1   2   3   4  
Бiблiотека охоплює багатьох абонентiв iнформацiєю: груповою - по темi "Як нам вижити?", iндивiдуальною - по темам "Природа. Людина. Закон", "Негативнi явища в суспiльствi, в духовнiй сферi".

На протязi кiлькох рокiв продовжується спiвробiтництво з гiмназiєю № 1 i СШ № 68 по проведенню урокiв екологiї. В Центрi систематично здiснюються iнформацiйно-консультацiйнi заходи, лiтературно-музичнi вечори, дискусiї: "Допоможемо планетi вижити", "Екологiя та здоров'я", "Силу дає природа" та iн. Щорiчно бiблiотека вiдзначає День Чорнобильської трагедiї, День Землi, Всесвiтнiй день охорони навколишнього середовища та iншi актуальнi теми з питань екологii.

Вiкно в природу

Валiулiна I.А., зав методичним вiддiлом

Шахтарської районної ЦБС

Вмiння "читати" природу, знати iї закони - ось головна тема екологiї. Чимало уваги придiляє цiй проблемi бiблiотекар Нiкiшенської бiблiотеки-фiлiалу № 19 Леонова С.М. Вона використовує рiзнi форми роботи з книгою: вiкторини, диспути, КВК, якi приваблюють багато юних читачiв. В бiблiотецi оформленi постiйнодiючi книжковi виставки "На захист рiдного краю", "Чиста вода - джерело майбутнього", "Врятувати майбутнє".

В День захисту дiтей в бiблiотецi був проведений дитячий ранок "Чарiвна квiточка". Ведуча розповiла дiтям про квiти, провела вiкторину про кориснi властивостi рослин, потiм дiти грали в гру "Квiти у саду". У грi брали участь 10 хлопчикiв. Ведуча кожному з гравцiв дала назву квiтки i говорить: "Була я у саду, бачила багато квiтiв, тiлькi троянди там не було". Троянда вiдповiдає: "Троянда там була, та не було фiалки". Фiалка пiдхоплює: "Фiалка там була, та не бачила там гвоздики". Гра йде без зупинки, поки хтось забуде вiдповiсти чи не вчасно вiдповiсть. Дає фант, чи вибуває з гри. Потiм дiти читали вiршi про квiти та iншi рослини. А закiнчила дитячий ранок гра "Ромашка". Участь беруть 5-6 команд по 5 чоловiк у кожнiй. Стають у коло, спиною до центру - це "ромашки". По командi ведучої, пiд швидку музику граючi розбивають "квiтку" i танцюють. Коли музика закiнчиться, усi повиннi стати на свої мiсця i зробити "ромашку". Переможець - команда, яка перша зробить квiтку. Це дитяче свято усiм запам'яталось, бо дуже багато цiкавого та корисного дiзналися дiти про рiзнi рослини.

А влiтку на "зеленому тижнi" пройшло дитяче свято "Проводи Русалочки". Було намальоване яскраве оголошення, примiщення уквiтчане квiтами, зеленим гiллям. Дiти водили танки, славили природу, сонце, воду, красу рiдного краю. На свято прийшли Русалочка, Берiзка. Дiти спiвали пiснi про берiзку, вiдгадували загадки про рослини, квiти, овочi. У давнi часи був добрий звичай задобрювати русалок калачами, щоб вони у поля не ходили i посiви не топтали, людей не губили, у рiчках їх не топили. I дiти пригощали усiх калачами. Потiм на свято завiтало Красне Сонечко, воно принесло подарунки, але давало їх тим, хто промовить скоромовки. Сонечко запалило вогнище, бiля якого зiбрало танок, дiти стрибали через вогнище. Ну, а як на святi з'явилась Баба -Яга, то зараз же почала робити якiсь пакостi дiтям . Але, як у казочцi, усе закiнчилось лагiдно та добре. А в кiнцi свята дiти подарували Русалочцi подарунки, якi зробили своїми руками.

На початку вересня у бiблiотецi була проведена театралiзована вистава "У лукомор'я дуб зелений", присвячена захисту природи. Ведуча розповiла про природу, про її беззахиснiсть. Потiм з'явилась Баба-Яга, Кiт, Лiсовий та Русалочка, якi почали "показувати" дiтям, як не треба поводитись, вiдпочиваючи у лiсi. Але усе закiнчилося добре. В кiнцi вистави Кiт, Лiсовий, Русалочка та Баба-Яга зробили висновок: якщо бажаєш жити у злагодi та мирi з природою, треба дбайливо вiдноситися до неї.

Ось так намагається наблизити дiтей та юнацтво до чарiвного свiту природи бiблiотекар Леонова С.М.

Конкурси та iгри в популяризацiї лiтератури з екологiї

Єнютiна В.В., методист

Торезької мiської ЦБС

Поширенням екологiчних знань бiблiотеки м.Тореза займалися повсякденно, завжди. Сьогоднi, маючи вже конкретний досвiд в цiй справi, хотiлося б подiлитися ним.

Бiблiотека-фiлiал № 3, або конкретнiше "Будинок природи", ось уже на протязi десяти рокiв дарує людям радiсть вiдчути себе умiльцями, талановитими, добрими i щасливими через оточуючий нас свiт природи.

Питання про те, як зробити цi методи корисними, необхiдними i цiкавими, не стояло, оскiльки створювалися i удосконалювалися вони в безпосереднiй практичнiй дiяльностi, а це означає, що зерно "задумки" зразу ж перетворювалося самими учасниками на доступнiсть, продуктивнiсть. Ми пропонуємо тiльки те, що було цiкаве i корисне.

Багато радостi i свiту в дитячих очах загорiлося в "ХВИЛИНИ ФАНТАСТИКИ", що проводяться в формi лiтературної та театралiзованої гри. Як цiкаво на годину перестати бути "самим собою", перевтiлюючись в улюбленого героя. Наприклад, ХВИЛИНКА "Вiдгадай, хто я?" Учасники задумують, хто в кого перетворюється. Це можуть бути тварини, хмаринки, квiти, дерева та iн. Причому один показує, а останнi вiдгадують, що, або кого вiн зображує. Можна об'єднатися в пари i утворити композицiю вдвох. Пiсля того, як вiдгадають, що зображено, бiблiотекар пропонує поповнити образ розповiддю невеличкої придуманої iсторiї чи казки.

Гра-ХВИЛИНКА "Зоопарк". Гра будується так само, як i попередня, але її учасники вiдтворюють тiльки вiдомих тварин, найбiльш конкретно передаючи їх пластику i характер.

В похмурий, хмарний день на iгровiй ділянцi, в садку, в парку, в лiсi можна влаштувати гру "ПОГРАЙМО В ХМАРИНКИ" - вгадувати в оточеннi хмарин фантастичнi, казковi iстоти птах, звірiв.

В свою чергу, учасники гри "ХВИЛИНИ СПОГЛЯДАННЯ, МИЛУВАННЯ ПРИРОДОЮ", подивившись навколо, щось побачать в обрисi кущiв, дерев, трави, квiтки, кучугури, в малюнку осiннiх листкiв, визначать настрiй чудо-казцi i подiляться своїми спостереженнями з учасниками гри.

Читачi дитячої бiблiотеки-фiлiалу № 6 iз задоволенням приймали участь в "Екологiчному днi", в рамках якого проводився конкурс дослiдникiв природи. Вiн вiдбувся в декiлька етапiв. На кожному етапi результати пiдсумовувалися при допомозi рiзнокольорових листкiв: червоний - 5 балiв, зелений - 4, жовтий - 3. (Сценарiй див. в матерiалах, рекомендованих на обласному конкурсi "Збережемо нашу планету").

Справжнiм святом для учнiв старших класiв був сюжетно-iгровий вечiр "Ми - берендеї" (казковi добрi люди, якi самовiддано люблять i захищають лiс). В читальному залi бiблiотеки оформленi кольоровi плакати з висловлюваннями вiдомих поетiв i письменникiв про лiс i його мешканцiв. Учасники з задоволенням фантазували, тому що їм властиво в усьому шукати загадку i намагатись її розгадати. На завершення вечора ведучий надав слово жюрi, яке назвало переможцiв i вручило їм пам'ятнi подарунки.

Копилка знань, розумiння i вiдчуття своєрiдностi природи накопичується завдяки iгровим формам роботи. Учнi не тiльки глядачi, вони виступали в ролi учасникiв. В цьому можна упевнитися, побувавши в дитячому фiлiалi № 5 на театралiзованiй грi-вiкторинi "Тварини - герої книг".

"Будинок природи" запрошує своїх читачiв на конкурс "Розумники i розумницi". (Див.сценарiй в матерiалах, поданих на конкурс "Збережемо нашу планету").

Включаючи творчi iгровi методи навчання з учасниками, бiблiотекарi ставили мету дати їм можливість вiдчути себе умiльцями, талановитими, смiливими, сильними, добрими. I на цiй основi вчитися i вчити iнших розкривати одну iз головних особливостей оточуючого нас свiту i його рiзноманiтнiсть.

 

Сторінки 1   2   3   4  
Коментарі до даного документу
Додати коментар