/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Використання сучасних комп’ютерних технологій у протидії транснаціональній злочинності, Детальна інформація

Тема: Використання сучасних комп’ютерних технологій у протидії транснаціональній злочинності
Тип документу: Реферат
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1121
Скачати "Реферат на тему Використання сучасних комп’ютерних технологій у протидії транснаціональній злочинності"
Сторінки 1   2   3   4   5  
Така діяльність організованих злочинних угруповань набуває значних масштабів. Використовуючи окремі держави за основні бази, кримінальні організації розташовуються в декількох країнах, в яких наявні відповідні умови для злочинної діяльності, наприклад, значні ринки для збуту незаконної продукції або викраденого товару. До цього процесу за транспортно-перевалочні пункти залучаються території ряду держав, через які злочинні організації, використовуючи корупцію і підкуп, забезпечують транзит нелегальних та викрадених товарів. Зазначені організації стають важливими учасниками міжнародної діяльності та відіграють чималу роль у заборонених законом сферах діяльності, наприклад, у виробленні наркотиків та торгівлі ними, незаконному обігу транспортних засобів, вогнепальної зброї, вибухових речовин. Ці сфери мають глобальні масштаби і приносять прибутки, які перевищують розміри валового національного доходу деяких держав.

Значне зростання незаконного обігу автотранспортних засобів, його територіальних масштабів постійно викликає занепокоєння правоохоронних органів майже всіх країн Європи. Крадіжки автомобілів та їх нелегальний обіг завдають державам Європи значних матеріальних збитків і негативно впливають на їх економічний стан та безпеку, що вимагає від урядів цих держав та правоохоронних органів посилення міжнародного співробітництва у цій галузі.

Загальновідомо, що останнім часом в Україні загрозливих масштабів набула криміналізація у сфері обігу автотранспорту, обумовлена спеціалізацією злочинних угруповань на викраденні автомобілів за кордоном та ввозі їх в нашу державу для незаконного продажу. Фактично Україна, як і більшість країн СНД, стала “відстійником” викрадених іномарок, що негативно впливає на імідж нашої країни серед європейських держав.

Крадіжки автотранспорту як вид транснаціональної злочинності слід розглядати за двома основними аспектами.

По-перше, цей вид незаконного “промислу” при незначних матеріальних затратах надає значних прибутків організованим злочинним структурам.

По-друге, зростання моторизації у світі і в Європі після 1989 р. викликало виникнення величезного існуючого і нині “ринку збуту” для викрадених автомобілів і організованої системи “забезпечення” цього ринку. Це, в свою чергу, спричинило втягнення до незаконного автообігу широкого кола країн, виникнення міжнародних організованих злочинних організацій з відповідним напрямом злочинного “бізнесу”.

З метою успішної боротьби зі злочинністю, її окремими видами необхідно володіти інформацією стосовно загальних причин виникнення цього лиха та причин конкретних злочинних проявів.

Серед причин поширення автомобільних крадіжок на сьогодні в Україні та світі слід виділити такі:

можливість отримання великих прибутків, які мають злочинні організації, сплачуючи безпосереднім виконавцям невелику винагороду за викрадення автомашини, що потім перепродається цілісно або частинами. За викрадену автомашину, як правило, отримують приблизно половину її справжньої вартості;

невеликий ризик викриття. Ризик бути затриманим при вчиненні крадіжки автотранспорту є порівняно невеликим. “Фахівець”- викрадач спроможний відімкнути та завести будь-яку машину за 10 с. Після крадіжки автомашина переховується у надійному місці (наприклад, у закритому гаражі, зареєстрованому на сторонню особу), де на неї чекає розмонтування на запасні частини чи експорт за підробленими документами в іншу країну;

поширення міжнародних кримінальних зв’язків. Процес демократизації суспільства в європейських країнах після розпаду Радянського Союзу та соціалістичного блоку стрімко поширив зв’язки міжнародної злочинності та межі їх впливу. Географія торгівлі викраденим транспортом втратила свої старі кордони — до неї додалися території колишнього Радянського Союзу, країни соціалістичного блоку, держави Середнього Сходу та Центральної Африки;

національні особливості та розбіжності законодавчих систем різних країн. Організована міжнародна злочинність вдало використовує прогалини та недосконалість чинного законодавства, а також розбіжності чинних законодавств різних країн стосовно порядку перевірки, реєстрації автотранспорту та процедури повернення викраденого транспорту власникові;

незадовільний рівень співпраці та координації діяльності правоохоронних органів різних держав у сфері протидії незаконному обігу автотранспорту. Рівень взаємодії між правоохоронними органами різних країн залишається недостатнім через відсутність єдиних баз даних, мовні бар’єри, розбіжності у підходах до оперативної та процесуальної діяльності.

Крадіжки автотранспортних засобів є специфічним складом злочину, після вчинення якого залишається небагато слідів, а у багатьох випадках вони взагалі відсутні. Крім того, існує ще низка умов, що ускладнюють розкриття та попередження цього виду злочинів, а саме:

швидкість та мобільність цього виду злочинних посягань. Дуже важко затримати автомобільного викрадача безпосередньо при вчиненні крадіжки, оскільки сам злочин вчиняється швидко і непомітно, як правило, за відсутності свідків. Переслідування та спроби викрити злодія на викраденій автомашині є теж важкою справою, оскільки злочинці, як правило, достатньо кваліфіковані водії та нерідко мають пристрої, що дозволяють контролювати переговори на поліцейській (міліцейській) хвилі. За достатньо незначний термін автомашина може вже знаходитися зовсім в іншому населеному пункті, або і в іншій країні чи надійно схованою у гаражі або в інших місцях під охороною;

швидка зміна складу злочинної групи. Як свідчить аналіз практики розкриття злочинів у сфері незаконного обігу викраденого автотранспорту, викрадачі автомашин можуть працювати відразу на декілька злочинних організацій та швидко переходити з одного угруповання до іншого, що значно ускладнює можливості викриття як безпосередніх викрадачів автомашин, так і встановлення причетності до цього конкретних злочинних груп;

необхідність залучення великої кількості персоналу та технічного забезпечення до викриття і припинення діяльності злочинного угруповання. Робота з викриття кримінальної групи, що займається викраденням та торгівлею викраденим автотранспортом, потребує залучення великої кількості співробітників різних служб та агентури, а також значного технічного забезпечення, зокрема, відеозйомки, підслуховування телефонних переговорів, експертних досліджень і т.ін.;

значний попит на автомашини, що залишається таким і на сьогодні. Густота та скупченість автомашин у містах зростає з кожним роком (особливо це помітно у країнах - виробниках автотранспортних засобів), що також стає сприятливим фактором для розвитку цього виду злочинів;

складність ідентифікації викраденого транспорту та його частин. Після професійної підробки дуже складно ідентифікувати викрадену автомашину, навіть якщо буде доведено, що вона є викраденою. Окрім того, значна кількість частин та агрегатів зовсім не мають ідентифікаційних ознак;

суперечливість інтересів державного та приватного сектору. Для державних органів найважливіша мета — розкриття злочину та забезпечення невідворотності покарання злочинців у той час, як для приватного сектору найбільш важливим завданням є відшкодування матеріальних збитків та повернення автомашини власнику. Існує також конкуренція між ділерами автомобільних фірм, фірмами-виробниками автотранспортних засобів, охоронних засобів, страховими компаніями та приватними детективними агенціями, що також негативно відбивається на загальному рівні протидії автомобільним крадіжкам.

Ситуація в Україні. З часу отримання Україною незалежності, відкриття кордонів для переміщення громадян та транспортних засобів в державу хлинув потік автотранспорту, значна кількість якого була викраденою. В Україні виникли організовані злочинні угруповання, що спеціалізувалися на ввезенні таких транспортних засобів, їх легалізації та продажу. Ці злочинні угруповання налаштовували зв’язки із закордонними злочинними угрупованнями або мали там своїх представників, що відбувалося на тлі швидкого зростання міжнародної організованої злочинності, яка має транснаціональний характер.

Така загрозлива тенденція обумовлена значними досягненнями в розвитку технологій і засобів зв’язку, безпрецедентним розширенням міжнародної комерційної та економічної діяльності, перевезень, туризму, у тому числі й автотуризму. Так, за даними Генерального секретаріату Інтерполу в Європі щорічно викрадається понад 2 млн, а у Сполучених Штатах Америки та Канаді — понад 1,7 млн одиниць автотранспорту.

Транснаціональні злочинні організації ефективно використовують сформовану міжнародну обстановку, в результаті чого транснаціональна злочинність не тільки розширяє свої кордони, але й приносить великі прибутки. Інтернаціоналізація організованої злочинності виявляється і в розширенні ринків збуту викрадених автомототранспортних засобів.

Проблема боротьби з викраденням транспортних засобів є актуальною на сьогодні для правоохоронних органів практично всіх країн. У середині 90-х рр. це явище в Україні набуло загрозливого характеру, з приводу чого Кабінетом Міністрів України від 11 квітня 1996 р. було прийнято Постанову “Про заходи щодо боротьби з легалізацією в Україні викрадених за кордоном транспортних засобів, додержання вимог законодавства у сфері їх обігу” № 421.

Виконуючи вимоги зазначеної Постанови, для посилення боротьби з легалізацією в Україні викраденого автотранспорту МВС, Державною митною службою, СБУ, органами прокуратури за участю зацікавлених центральних і місцевих органів виконавчої влади було здійснено ряд практичних заходів. Вжито організаційних та інших заходів з удосконалення діяльності служб та підрозділів МВС України у сфері попередження, розкриття та розслідування злочинів транснаціонального характеру, у тому числі пов’язаних з викраденням та легалізацією автотранспорту.

Одним з важелів зі створення перешкод транснаціональним злочинним угрупованням є впровадження в Україні АІС “ІНБД про транспортні засоби”, завдяки чому наша держава отримала можливість покращити взаємодію з правоохоронними органами зарубіжних країн з розкриття крадіжок автотранспорту та виявлення шляхів його нелегального обігу, на якісно новому рівні здійснювати процес обміну інформацією з Генеральним секретаріатом Інтерполу.

Важливим кроком у вирішенні цього завдання стало впровадження АІС “ІНБД про транспортні засоби”, що уможливило покращання взаємодії з правоохоронними органами зарубіжних країн з розкриття крадіжок автотранспорту та виявлення шляхів його нелегального обігу, на якісно вищому рівні здійснювати процес обміну інформацією з Генеральним секретаріатом Інтерполу.

Завдяки функціонуванню ІНБД та запровадженню з використанням виділених каналів зв’язку корпоративної інформаційно-обчислювальної мережі значно скоротився час на проходження інформації про викрадений транспорт, були об’єднані існуючі інформаційні масиви в єдиний інтегрований банк даних, що дало позитивні результати у роботі з виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з викраденням транспортних засобів як в Україні, так і за її межами.

Національне центральне бюро Інтерполу в Україні зі свого боку забезпечило більш активну взаємодію з Інтерполом та відповідними правоохоронними органами інших країн з метою найбільш швидкого знищення міжнародних злочинних угруповань, спеціалізованих на викраденні, збуті та легалізації автотранспорту. При цьому активно використовується база даних АІС “ ІНБД про транспортні засоби”.

Впровадження АІС “ ІНБД про транспортні засоби” на державному рівні та використання її Національним центральним бюро Інтерполу в Україні у 2000 р. дозволили здійснити правоохоронними органами України та іноземних держав каналами Інтерполу 38 246 контактів, з яких 12 143 (або 31 %) — з питань викрадення та легалізації викраденого транспорту (для порівняння: у 1999 році — 11 201).

Сторінки 1   2   3   4   5  
Коментарі до даного документу
Додати коментар