/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аналіз інноваційного потенціалу підприємства зв’язку на прикладі ВАТ "Укртелеком", Детальна інформація

Тема: Аналіз інноваційного потенціалу підприємства зв’язку на прикладі ВАТ "Укртелеком"
Тип документу: Реферат
Предмет: Економіка
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 3685
Скачати "Реферат на тему Аналіз інноваційного потенціалу підприємства зв’язку на прикладі ВАТ "Укртелеком""
Сторінки 1   2   3   4  
Реферат на тему:

Аналіз інноваційного потенціалу підприємства зв’язку на прикладі ВАТ "Укртелеком"

Конкурентоспроможність підприємства зв’язку на ринку телекомунікацій України передусім залежить від інноваційної орієнтованості бізнесу. Про це свідчить конкурентна ситуація на ринку послуг зв’язку. Наведемо декілька фактів умов функціонування ВАТ "Укртелеком" на цьому ринку:

Видано більше 700 ліцензій на місцевий зв’язок та 11 ліцензій на міжміський та міжнародний зв’язок.

Оператори будують власні мережі зв'язку, які охоплюють найбільші міста України.

Має місце тенденція поглинання дрібних операторів більш крупними.

Після задоволення потреб бізнес клієнтів, оператори виходять на традиційний для Укртелекому ринок послуг для фізичних осіб.

Деякі оператори не дотримуються діючих граничних тарифів на послуги для отримання конкурентних переваг.

На ринку Інтернет послуг працюють близько 450 провайдерів Інтернет, в основному, у великих містах.

Жорстка конкуренція. В містах з населенням більше 1 млн. жителів, в Києві надають послуги 150 провайдерів.

Через неврегульованість ринку деякі провайдери безоплатно використовують місцеву мережу Укртелекому, отримуючи конкурентну перевагу при встановленні тарифів на свої послуги.

Висока конкурентна позиція ВАТ "Укртелеком" підтверджена часткою динаміки доходів ВАТ "Укртелеком" на ринку телекомунікацій/

Бачимо, що доходи ВАТ "Укртелеком" та Утел перевищують сукупні доходи інших операторів на ринку телекомунікацій. Це свідчить про тенденційне збереження конкурентної позиції протягом п’яти останніх років. Отже, інноваційна орієнтованість досліджуваного підприємства в масштабах країни на належному рівні. Проте, досить складно визначити рівень такого фактору в масштабах філій ВАТ "Укртелеком".

Комплексною характеристикою спроможності ВАТ "Укртелеком" до інноваційної діяльності є його інноваційний потенціал.

Інноваційний потенціал підприємства являє собою сукупність інноваційних ресурсів, які перебувають у взаємозв'язку, та умовозабезпечуючих чинників (процедур), які створюють необхідні умови для оптимального використання цих ресурсів з метою досягнення відповідних орієнтирів інноваційної діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємства в цілому.

Під інноваційними ресурсами підприємства розуміють детермінанти, що визначають здатність системи до інноваційної діяльності та стають її джерелами (кадрові, науково-технічні, виробничо-технологічні, фінансово-економічні).

Умовозабезпечуючими чинниками (процедурами) інноваційного потенціалу підприємства вважають сукупність умов, необхідних для оптимального використання інноваційних ресурсів для отримання найкращих інноваційних результатів. Саме вони прискорюють трансформацію інноваційних ідей в інноваційні продукти (або процеси). Основними стимуляторами інноваційних процедур є мотиваційний механізм, інноваційна культура підприємства та організаційно-управлінська структура.

Інноваційні ресурси ВАТ "Укртелеком" :

Науково-технічна політика орієнтована на впровадження новітніх телекомунікаційних технологій, на розвиток на їх базі телекомунікаційних мереж; розробку передових технологій експлуатації та технологічного обслуговування транспортних телекомунікаційних мереж; проведення науково-технічних розробок за перспективними напрямками розвитку телекомунікацій.

Кадрова політика потребує удосконалення у напрямку мотивації інноваційної активності персоналу, підвищення кваліфікації ІТП, формування системи управління персоналом.

Науково-технічний розвиток супроводжується накопиченням об’єктів інтелектуальної власності; отриманням нових ліцензій; патентів, дозволів на надання послуг спеціалізованого зв’язку; зростає кількість наукових публікацій провідних фахівців, участь у галузевих семінарах. З метою більш ефективного розвитку ВАТ "Укртелеком" тісно співпрацює з провідними галузевими та науково-дослідними інститутами (інститутом телекомунікацій та глобального Інформаційного простору НАН України, Українським науково-дослідним інститутом зв’язку, Одеським науково-дослідним інститутом зв’язку, Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій та ін.);

Протягом 2005 звітного року у масштабах всього ВАТ "Укртелеком" було виділено на розробку науково-технічної продукції для забезпечення розвитку і діяльності організації 950 тис. грн. , було подано 6220 рацпропозицій ефект від впровадження яких склав більш ніж 4 млн. грн..

Процедурне забезпечення інноваційного розвитку ВАТ "Укртелеком":

Мотиваційний механізм потребує удосконалення та формування чіткої концепції інноваційного розвитку персоналу (система морального та матеріального заохочення працівників до інноваційної активності, рівень відповідної винагороди, та ін.).

Необхідне підвищення рівня сприяння впровадженню нових підходів в управлінні організацією, підвищення рівня відкритості організації, лібералізація процесу обміну ідеями, першочерговість використання відкритих групових процесів генерування інноваційних ідей, застосування методу «мозкового штурму», сприяння творчому стану організації.

Необхідність заміни жорсткої організаційної структури більш гнучкою та адаптивною, використання гнучких новітніх ліберальних методів управління з метою сприяння інноваційній активності кадрового складу. Необхідна стратегічна орієнтованість організації на інноваційний розвиток.

(( - слабкий рівень фактору, ( - рівень вище середнього)

Розглянувши фактори впливу на інноваційний потенціал досліджуваної організації, можемо дійти висновку про більшу забезпеченість ВАТ "Укртелеком" ресурсно ніж процедурно. Використовуючи матрицю розвитку інноваційного потенціалу визначимо рівень його використання ВАТ "Укртелеком". Результати такого теоретичного аналізу варто розглядати як орієнтовні. Так, приймемо рівень використання ресурсної складової інноваційного потенціалу за високий, у той час як процедурна складова потребує формування та розвитку.

Вітчизняні науковці В. Верба та І. Новіков пропонують побудувати матрицю розвитку інноваційного потенціалу (рис.1), що наочно відобразить ситуацію, в якій знаходиться підприємство, з позиції рівня використання інноваційного потенціалу та допоможе спрогнозувати подальші напрями його посилення та розвитку в залежності від характеру залучення підприємства до інноваційного процесу.

За результатами нашого теоретичного дослідження доходимо висновку про те, що ВАТ "Укртелеком" знаходиться у IV зоні матриці.

Сторінки 1   2   3   4  
Коментарі до даного документу
Додати коментар