/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аналіз організаційної культури та структури управління на ВАТ "ЛуАЗ", Детальна інформація

Тема: Аналіз організаційної культури та структури управління на ВАТ "ЛуАЗ"
Тип документу: Дипломна
Предмет: Менеджмент
Автор: HornDog
Розмір: 0
Скачувань: 7599
Скачати "Дипломна на тему Аналіз організаційної культури та структури управління на ВАТ "ЛуАЗ""
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Зміст

Вступ 3

Теоретичні аспекти організаційної культури та структури управління 7

Сучасний погляд на організаційну культуру управління 7

Теоретичні відомості з організаційних структур управління 20

Підходи до формування ефективної організаційної культури та структури управління 36

Аналіз організаційної культури та структури управління на ВАТ “ЛуАЗ” 46

Організаційно-економічні умови господарювання 50

Оцінка стану організаційної культури управління 60

Аналіз ефективності організаційної культури управління 70

Удосконалення організаційної культури та структури управління на ВАТ “ЛуАЗ” 78

Шляхи підвищення ефективності організаційної культури управління 83

Удосконалення організаційної структури управління 94

Заходи з покращення умов праці та техніки безпеки 100

Економічне обґрунтування заходів 108

Економічний ефект від запропонованих заходів 113

Оцінка соціального ефекту 118

Висновки та пропозиції 122

Список літератури 125

Додатки

ВСТУП

Актуальність дослідження по управлінню промисловим підприємством і його соціально-економічними аспектами в нових умовах економічної реформи визначається насамперед триваючим становленням ринкової економіки, що, у свою чергу, вимагає перебудови не тільки форм і методів господарювання, але і мислення всіх категорій працівників, що беруть участь у процесі управління господарством. Значення цієї проблеми виходить і в теоретичному, і в практичному аспектах на перший план не тільки тому, що понад 70% усіх робітників об'єднані у виробничі колективи, де створюється приблизно 90% національного доходу, але і досить складним, хитким положенням виробничих колективів у нинішньому стані вітчизняної економіки.

Потрібна корінна реформа управління не тільки на народногосподарському рівні, але й в основній ланці економіки – підприємстві. Незважаючи на триваючий етап приватизації багатьох великих промислових об'єктів, зміну організаційно-правових форм, поки ще не вдалося включити промислові підприємства в ринковий механізм у якості повноцінного його механізму. Перехід до ринку неможливий також без створення нового механізму господарювання на рівні підприємства, що забезпечує як його стійкість, так і гнучкість, його сприйнятливість до змін кон'юнктури ринку і різних нововведень. Формування такого механізму методом проб і помилок – процес занадто дорогий і затяжний. Тому необхідною умовою вирішення поставлених задач є науковий пошук, аналіз, узагальнення практики й обґрунтування такої системи управління підприємством, що могла б забезпечити підвищення ефективності виробництва і насичення ринку високоякісними товарами, доступними для масового споживача.

Метою даного дослідження є ознайомлення із організаційною структурою та культурою управління відкритого акціонерного товариства “Луцький автомобільний завод”.

Досягнення даної мети, на думку автора, здійснюється через рішення наступних задач:

- розгляд загальної характеристики промислового підприємства як відкритої системи, виявлення найбільш зручної на сьогоднішній день в умовах швидких темпів приватизації організаційно-правової форми;

- вивчення міжнародного досвіду розвитку системи внутрішньофірмового планування, вироблення основних цілей і стратегії підприємства;

- ознайомлення з основними функціями й етапами організаційного проектування, а також із задачами проведення і забезпечення контролю на підприємстві;

- ознайомлення й оцінка однієї з основних функцій менеджменту – мотивації і її роль у підвищенні ефективності виробництва.

- вивчення міжнародного досвіду управління трудовими ресурсами, дослідження і розробка різних напрямків у роботі з кадрами як найбільш важливого соціального аспекту в управлінні промисловим підприємством.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар