/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Договір безвідсоткової цільової позики, Детальна інформація

Тема: Договір безвідсоткової цільової позики
Тип документу: Реферат
Предмет: Документація
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 1614
Скачати "Реферат на тему Договір безвідсоткової цільової позики"
Сторінки 1   2   3   4  
ДОГОВІР TC "ДОГОВІР"

безвідсоткової цільової позики TC "безвідсоткової цільової позики"

м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р.

КРЕДИТОР: ______________________________________________________________,

(повна фірмова назва підприємства)

в особі директора ______________________________________________________________,

(п.і.б.)

що діє на підставі ______________________________________________________________,

з одного боку, і

ПОЗИЧАЛЬНИК:__________________________________________________________,

(повна фірмова назва підприємства)

в особі _______________________________________________________________________,

(назва посади, п.і.б)

що діє на підставі ______________________________________________________________, з іншого боку,

уклали Дану Угоду про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. КРЕДИТОР зобов’язується надати ПОЗИЧАЛЬНИКУ безвідсоткову цільову позику, а останній зобов’язується використати її за цільовим призначенням і повернути позику у визначений Даним Договором строк.

1.2. У зв’язку з тим, що між Сторонами за Даним Договором налагоджуються тісні взаємовигідні ділові стосунки, позика ПОЗИЧАЛЬНИКУ надається на безвідсотковій (безвідплатній) основі.

2. МЕТА НАДАННЯ ПОЗИКИ

2.1. Мета надання позики ПОЗИЧАЛЬНИКУ: __________________________________

______________________________________________________________________________.

2.2. ПОЗИЧАЛЬНИК у строк _______ з моменту надання позики зобов’язаний надати КРЕДИТОРУ документи, що засвідчують цільовий характер використання позики.

3. РОЗМІР ПОЗИКИ

Сума позики становить за Даним Договором ___________ грн.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ

4.1. КРЕДИТОР зобов’язаний надати позику протягом _______ з моменту підписання Даного Договору.

4.2. Позика надається у безготівковому порядку платіжним дорученням шляхом переказу необхідних коштів на розрахунковий рахунок ПОЗИЧАЛЬНИКА.

4.3. КРЕДИТОР протягом __________ після переказу суми позики ПОЗИЧАЛЬНИКУ зобов’язаний повідомити останнього про переказ коштів шляхом ______________________.

(телеграфом, факсом тощо)

5. СТРОК ПОЗИКИ

Сторінки 1   2   3   4  
Коментарі до даного документу
Додати коментар