Д. Кабалевський – засновник новітньої системи музичного виховання в загальноосвітній школі, Детальна інформація

Д. Кабалевський – засновник новітньої системи музичного виховання в загальноосвітній школі
Тип документу: Курсова
Сторінок: 5
Предмет: Культура
Автор: Олексій
Розмір: 21.7
Скачувань: 3532
Висновок

Ефективність музичного виховання школярів залежить від особистості вчителя, його світогляду і професійної підготовки педагогічного балансу і майстерності, високого рівня інтелекту і душевної чуйності. Він повинен не лише любити музику, а й уміти зацікавити нею дітей, знати і розуміти її в значно більшому обсязі, ніж хоче навчити цього своїх вихованців, бути поінформованим у питаннях педагогіки і психології, естетики і мистецтва, постійно збагачуватися новими знаннями. Учителю слід пам’ятати, що оволодіння музичними знаннями не є самоціллю, а є необхідним дидактичним засоби музичного навчання, розвитку їх інтересу до музики, формування естетичного ставлення до неї.

Педагогічна концепція Д.Кобалевського увібрала в себе досягнення світової і вітчизняної педагогіки і вирізняється науковою обґрунтованістю, підпорядкованістю гуманістичним ідеалам, спрямованістю на формування музичної культури особистості засобами музики як невід’ємної частини її духовної культури. Основою музичного виховання є активне, зацікавлене музичне сприймання.

Головний зміст навчання і виховання за системою Д.Кобалевського полягав в засвоєнні особливостей музичного мистецтва, в формуванні музичного сприймання, в хоровому співі. Головними засобами навчання і виховання було: досягнення цілісності уроку музики, активізація музичного мислення, зв’язки музики з життям, акцент на три головні сфери музики – пісню, танець і марш.

Життєвість і перспективність, створених на основі метисної системи Д.Кобалевського, програм полягає у тому, що вони відповідають розбудов чим процесу у школі, дають змогу подолати стереотипи застарілого педагогічного мисленні. Повною мірою використати передовий педагогічний досвід, урахувати регіональні традиції, забезпечити формування музичної культури школярів на основі української національної культури.

Список використаної літератури:

Д.Кобалевський “Виховання розуму і серця”. Москва, “Просвіта” 1984 р.

Д.Кобалевський, Є.Б.Абдунін “Музика в навчальних класах. Москва. “Просвіта” 1985 р.

О.Я. Ростовський “Методика викладання музики у початковій школі”. Тернопіль “Навчальна книга – Богдан” 2000 р.

З.Бервенецький, Л. Хлобникова “Виховувати музичну культуру” Київ. “Радянська школа” 1989 р.

Д.Кобалевський “Про трьох китів та інші цікаві речі”. Київ. “Музична Україна” 1973 р.

Г.Панкевич “Мистецтв музики”. Москва. “Знання” 1987 р.

Я.Ростовський “Педагогіка музичного сприймання” Київ. “ІЗМН” 1997 р.

Г.Падалка “Учитель, музика, діти” Київ “Музична Україна”. 1982 р.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes