/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудит статутного капіталу, Детальна інформація

Тема: Аудит статутного капіталу
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 3218
Скачати "Реферат на тему Аудит статутного капіталу"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
у вигляді грошових коштів 31 40

Збільшення статутного капіталу за рахунок чистого прибутку 44 40

Збільшення статутного капіталу за рахунок безоплатного отримання ТМЦ 20, 22, 28 40

Збільшення статутного капіталу за рахунок безоплатного отримання основних засобів від інших підприємств 10

37 37

40

Введення в дію або придбання основних засобів 10 40

Знос ліквідованих основних засобів 131 40

Відображення фінансового результату від ліквідації основних засобів 44 40

Збільшення статутного капіталу за рахунок індексації основних засобів 423 40

Відображення матеріалів, отриманих від ліквідації основних засобів 20 40

Таблиця 5.1 (продовження)

Зміст господарської операції Дебет Кредит

Нарахований знос основних засобів 40 131

Списання основних засобів 40 10

Витрати, пов’язані з ліквідацією основних засобів 40 20, 22, 26, 28,37, 66, 65

Безоплатно передані основні засоби іншим підприємствам 40

37 37

10

Безоплатно передані виробничі запаси іншим підприємствам 40

37 37,20,22, 26,28

Облік статутного капіталу в акціонерних товариствах

Існують акціонерні товариства відкритого та закритого типів, в залежності від того, як і між ким розповсюджуються акції.

Для створення акціонерного товариства засновники повинні заявити про намір створити акціонерне товариство, відкрити підписку на акції, провести засновницькі збори та здійснити державну реєстрацію відповідно до діючого законодавства.

Акціонерне товариство випускає цінні папери відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Закрите акціонерне товариство випускає лише іменні акції. Акціонерне товариство не пізніше, ніж через 6 місяців після реєстрації випуску акцій повинно видати акції акціонерам.

Акціонерне товариство в процесі створення може розповсюджувати свої акції шляхом відкритої підписи. Засновники відкритого акціонерного товариства повинні в цьому випадку тримати акцій на суму не менше 25% статутного капіталу і строком не менше 2 років. Строк відкритої підписки на акції не може перевищувати 6 місяців. Особи, що підписалися на акції, повинні внести на рахунок засновників не менше 10% вартості акцій, на які вони підписалися. Акціонер в строки, встановлені засновницькими зборами, але не пізніше року після реєстрації товариства, повинен оплатити повну вартість акцій.

Відповідно до діючого законодавства (ст.13 Закону України „Про господарські товариства”) засновники акціонерного товариства самостійно проводять оцінку внесків до статутного капіталу.

Акціонерне товариство, яке відповідно то постанови Кабінету Міністрів України провело індексацію балансової вартості основних засобів, має право збільшити статутний капітал на суму, що не перевищує суму індексації балансової вартості основних засобів, зменшену на суму індексації по ним, шляхом емісії акцій нової номінальної вартості або додаткової кількості акцій існуючої номінальної вартості. При випуску акцій в зв’язку зі збільшенням статутного капіталу продаж акцій не здійснюється.

При збільшенні статутного капіталу шляхом емісії додаткової кількості акцій здійснюється випуск акцій тієї ж номінальної вартості, яка визначена раніше випущеними акціями. Додаткова кількість акцій розподіляється між акціонерами пропорційно їх частці в статутному капіталі акціонерного товариства. Обмеження строку отримання акціонерами додаткової кількості акцій не допускається.

При збільшенні статутного капіталу шляхом емісії акцій нової номінальної вартості акції попередніх випусків обмінюються на акції нової номінальної вартості відповідно до кількості акцій, якими володіє акціонер. Обмеження строку обміну акцій не допускається.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар