/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудит статутного капіталу, Детальна інформація

Тема: Аудит статутного капіталу
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 3218
Скачати "Реферат на тему Аудит статутного капіталу"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Після державної реєстрації підприємства його статутний капітал в сумі внесків учасників, передбачених засновницькими документами, відображається по кредиту рахунка 40 „Статутний капітал” в кореспонденції з рахунками: 10 „Основні засоби”, 11 „Інші необоротні активи”, 12 „Нематеріальні активи”, 20 „Виробничі запаси”, 22 „Малоцінні та швидкозношувані предмети”, 28 „Товари”, 30 „Каса”, 31 „Рахунки в банках”. Вартість акцій, не оплачена акціонерами, відображається в бухгалтерському обліку по дебету рахунка 46 „Несплачений капітал” та кредиту рахунка 40 „Статутний капітал”. Таким чином, на рахунку 40 буде відображена фактична сума підписки на акції.

У випадку, якщо акції розповсюджувалися за ціною, яка перевищує їх номінальну вартість, різниця між емісією та номінальною вартістю випущених акцій обліковується окремо на рахунку 42 „Додатковий капітал”. Ця сума не підлягає використанню або розподілу, крім випадку реалізації акцій за ціною, нижчою від номінальної вартості.

Для обліку розрахунків із засновниками в бухгалтерському обліку використовується синтетичний рахунок 46 „Несплачений капітал”. По дебету цього рахунка відображаються суми заборгованості засновників по внескам до статутного капіталу, а по кредиту — погашення заборгованості по внескам.

Статутний капітал акціонерне товариство може збільшувати за умови, що всі акції, випущені раніше, повністю оплачені за ціною, не нижче їх номінальної вартості. Якщо у встановлений строк акції не оплачені, то підписка на акції анулюється або сума зменшується до внесеної величини.

Відповідно до ст.38 Закону України „Про господарські товариства” збільшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції або збільшення номінальної вартості акцій. зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення числа акцій у їх власників з метою анулювання.

При приватизації державних підприємств статутний капітал створюється на основі оцінки вартості майна. За результатами оцінки майна складається заключний баланс. Після реєстрації акціонерного товариства комісія з приватизації проводить закриту підписку на акції.

Збільшення або зменшення статутного капіталу здійснюється тільки після внесення змін до статутних документів. При цьому збільшення можливе лише при повному викупі статутного капіталу попереднього розміру.

Таблиця 5.2.

Облік статутного капіталу акціонерного товариства.

Зміст господарської операції Дебет Кредит

Формування статутного капіталу при створенні акціонерного товаристваСума підписки на акції за номінальною вартістю відповідно до засновницьких документів 46 40

Одночасно на суму емісійного доходу 46 421

Кошти від акціонерів у вигляді ТМЦ 20,22 46

Кошти від акціонерів у вигляді основних засобів 10 46

Кошти, внесені акціонерами через касу 30 46

Кошти, внесені акціонерами через банк 31 46

Сума незавершених об’єктів капітальних вкладень, внесених акціонерами 151 46

Вартість товарів, внесених акціонерами 28 46

Вартість готової продукції, внесеної акціонерами 26 46

Вартість цінних паперів інших підприємств, внесених акціонерами 14 46

Вартість нематеріальних активів, внесених акціонерами 12 46

Відображення статутного капіталу на момент реєстрації акціонерного товариства 46 40

Збільшення і зменшення статутного капіталуДодаткові внески засновників до реєстрації рішення про збільшення статутного капіталу 10,11,12, 20,22,26, 28,30,31 46

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій 46 40

Збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій 443 40

Зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій 40 672

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар