/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудит статутного капіталу, Детальна інформація

Тема: Аудит статутного капіталу
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 3218
Скачати "Реферат на тему Аудит статутного капіталу"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Збільшення статутного капіталу в зв’язку з індексацією основних засобів 423 40

Викуплені акції у акціонерів 451 31

Анульовано акції, раніше викуплені у акціонерів за номінальною вартістю 40 451

Анульовано акції, викуплені у акціонерів за ціною, вищою за номінальну вартість 421 451

Збільшено статутний капітал за рахунок обміну облігацій на акції 52 40

Збільшено статутний капітал за рахунок резервного капіталу 43 40

Збільшено статутний капітал за рахунок нерозподілених прибутків минулих років 44 40

Зменшення статутного капіталу в зв’язку з відрахуванням частини сум акцій до резервного капіталу 40 43

Збільшена вартість акцій за рахунок дочірніх підприємств 682 40

Зменшення номінальної вартості акцій за рахунок дочірніх підприємств 40 682

Облік статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

Товариство з обмеженою відповідальністю формує статутний капітал, розділений на частини, розмір якого визначається засновницькими документами. мінімальний розмір статутного капіталу повинен бути не менше 625 мінімальних заробітних плат. Під час реєстрації засновники повинні внести не менше 30% суми, вказаної в засновницьких документах. Повністю внесок повинен бути сплаченим протягом року після реєстрації товариства.

Статутний капітал збільшується за рахунок:

збільшення числа засновників;

додаткових внесків засновників;

збільшення внесків за рахунок прибутку товариства.

Зменшується статутний капітал внаслідок:

виходу одного або декількох засновників;

покриття збитків товариства за рахунок внесків учасників.

Рішення товариства про зменшення статутного капіталу набирає чинності не раніше, ніж через 3 місяці після державної реєстрації та публікації про це у встановленому законодавством порядку. Не допускається зменшення статутного капіталу при явній незгоді кредитора.

Таблиця 5.3

Облік статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю

Зміст господарської операції Дебет Кредит

Формування статутного капіталу при створенні товаристваКошти від засновників до реєстрації ТОВ у вигляді ТМЦ 20,22 46

Кошти від засновників до реєстрації ТОВ у вигляді основних засобів 10 46

Кошти, внесені засновниками через касу 30 46

Кошти, внесені засновниками до реєстрації ТОВ через банк 31 46

Вартість незавершених об’єктів капітальних вкладень, внесених засновниками до реєстрації ТОВ 151 46

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар