/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Бухгалтерський облік в торгівлі в Україні, Детальна інформація

Тема: Бухгалтерський облік в торгівлі в Україні
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1915
Скачати "Реферат на тему Бухгалтерський облік в торгівлі в Україні"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
РЕФЕРАТ

на тему:

Бухгалтерський облік в торгівлі в Україні

План.

Вступ…………………………………………………………………...3

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.

Облік реалізації товарів та визначення фінансового

результату в оптовій торгівлі……………………………...4

2. Облік закінчених капітальних вкладень.

Облік джерел фінансування капітальних вкладень………8

ІI. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.

Задача…………………………………………………………….14

Висновки……………………………………………………………….15

Список використаної літератури……………………………….16

Вступ

Бухгалтерський облік є однієї з найважливіших дисциплін економічного циклу, що забезпечують інформацією процес прийняття управлінських рішень.

У умовах формування ринкових відносин торгово-посередницька діяльність займає особливе місце в народному господарстві України. Тому дуже актуально вивчення особливостей обліку операцій оптової і роздрібної торгівлі.

Бухгалтерський облік в установах культури, науки, освіти істотно відрізняється від обліку в інших галузях господарства, тому що при цьому використовується меморіально-ордерна форма обліку. Вивчення особливостей бюджетного обліку необхідно для підготування до роботи в цих установах.

Індустрія побутового обслуговування і туризму розвивається в Україні значними темпами, що диктує необхідність знання основ ведення бухгалтерського обліку операцій гостьового обслуговування, а також операцій по наданню послуг населенню.

Крім цього й інші галузі мають визначені особливості функціонування. Звідси випливає необхідність вивчення бухгалтерського обліку в будівництві, страхової діяльності, на транспорті, у банках, сільському і лісовому господарстві й інших галузях.

Дана контрольна робота складається з двох частин: теоретичної

( два питання) і практичної ( задача).

В теоретичній частині розглянуті облік реалізації товарів та визначення фінансових результатів в оптовій торгівлі, облік закінчених капітальних вкладень та облік джерел їх фінансування, а також практична задача обліку в бюджетній установі.

Метою написання роботи є засвоєння теоретичних знань, придбання практичних навичок бухгалтерського і податкового обліку в бюджетних установах, торгівлі, на підприємствах побутового обслуговування й інших галузей і сферах народного господарства України.

І.ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.

1. Облік реалізації товарів та визначення фінансового результату в оптовій торгівлі. Принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про товари, доходи і витрати торговельного підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначають П(С)БО 9 “Запаси”, П(С)БО 15 “Дохід” і П(С)БО 16 “Витрати”.

Відповідно до сучасних підходів до організації бухгалтерського обліку і звітності розроблені і затверджені новий План рахунків та Інструкція № 291.

Облік товарів здійснюється на підставі П(С)БО 9, згідно з пунктом 6 якого товари - це матеріальні цінності, що придбані (отримані) і утримуються підприємством у цілях подальшого продажу.

Для обліку й узагальнення інформації про рух товарів відповідно до нового Плану рахунків використовується рахунок 28 Товари” із застосуванням субрахунків:

• 281 “Товари на складі”;

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар