/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудитор, його статус і сертифікація, Детальна інформація

Тема: Аудитор, його статус і сертифікація
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 2020
Скачати "Реферат на тему Аудитор, його статус і сертифікація"
Сторінки 1   2   3   4  
До умов, які сприяють підвищенню престижу професії аудитора, відносять також рівень професійної підготовки.

Аудит великих багатогалузевих підприємств за своїм характером і обсягом надзвичайно різноманітний. Різноплановість роботи аудитора передбачає його широку бухгалтерську, економічну, фінансову, правову і загальну ерудицію, вміння приймати безпомилкові рішення у зв'язку з виявленими відхиленнями, різними за своїм характером, складністю та способами здійснення. Аудитор повинен бути добрим психологом, тонким знавцем бухгалтерсько-правової справи. У ході аудиту він найчастіше зустрічається з бухгалтерськими, фінансовими та правовими питаннями й тому для нього обов'язковими є звання методики аудиту, точність думки та переконливість аргументації

Діяльність аудитора пов'язана з виконанням великого обсягу роботи з виявлення і попередження господарських порушень, що викликає необхідність безпосереднього контакту, зв'язку з працюючими. Звідси, престиж аудитора значною мірою зумовлений характером оцінки працівниками якості та ефективності його діяльності. Це означає, що поінформованість, обізнаність колективу підприємства, яке підлягає аудиту, про належну, відповідну функціональним обов'язкам діяльність аудитора, служить позитивним фактором престижу і, навпаки неякісне проведення аудиту, недобросовісне ставлення аудитора до справи зменшує довіру до нього, знижує його авторитет.

Велике значення має професійний такт аудитора, дотримання ним норм етики. На практиці зустрічається некоректне ставленні аудиторів до матеріально відповідальних і посадових осіб, інших учасників аудиту, недооцінка думок, що висловлюються обліковими працівниками та іншими особами. Таких вчинків необхідно уникати та підтримувати свій авторитет і престиж професії на належному рівні.

Умови ринкової економіки, в яких функціонують підприємства, є дуже жорсткими, і як ніколи потрібно вміло вибрати правильний шлях і засоби ефективної діяльності при наявності конкуруючих підприємств як вітчизняних, так і зарубіжних. Це накладає додаткові обов'язки на аудиторів, які повинні правильно оцінити фінансове становище підприємства і перспективи його подальшої роботи. Слід зазначити, що традиційний аудит обмежується консультацією, оцінкою минулих фактів і поточних подій, які швидко стають минулими. Аудит повинен не тільки оцінювати минулі та теперішні факти, але й передбачати події, які можуть вплинути на господарську діяльність підприємства та її результати. З окремих фактів, на основі порівняння і вивчення, необхідно виявляти тенденції у розвитку господарської діяльності, прогнозувати обсяг попиту на ту чи іншу продукцію, роботи й послуги, майбутні доходи та витрати, величину прибутку та рівень рентабельності підприємства. Звичайно, це висуватиме підвищені вимоги до кваліфікації аудитора, який повинен володіти здатністю до певного передбачення, що ґрунтується на методах економічного аналізу господарської діяльності, використовує великий досвід економіко-математичного апарату та сучасну комп'ютерну техніку. Це підвищить цінність консультування з боку аудитора, оскільки точний прогноз набагато корисніший за повний опис минулих подій, коли вже неможливо будь-що змінити або виправити.

Професіограма аудитора

Професія аудитора не належить до числа тих. які передбачають необхідність певних особливих властивостей або природних якостей людини. Проте, особи, які здійснюють аудит, повинні задовольняти певним вимогам, що випливають з особливостей цього фаху.

Розробка професіограми аудитора необхідна для вирішення багатьох актуальних задач. У світлі зростаючих вимог до аудиторських служб необхідно на науковій основі вирішувати питання підбору та розстановки кадрів. Це неможливо здійснити без відповідної профорієнтації та профвідбору, що проводяться на науковій основі.

Професіограма аудитора – це складна ієрархічна структура, в якій всі аспекти професійної діяльності, а також особисті якості, навички та вміння є взаємопов'язаними. Основними аспектами професіограми аудитора є пошуковий, соціальний, реконструктивний, комунікативний, організаційний і засвідчувальний характер.

№п\п

Сфера

діяльності

Якості аудитораПозитивні Негативні

1 Пошуково - пізнавальна спостережливість

уважність неуважність

відсутність пошукової домінанти (аудиторського азарту)

2 Реконструктивна вміння всебічно аналізувати отриману інформацію, формулювати гіпотези

творчий, оригінальний підхід до розв’язання завдань

проникливість низький рівень інтелекту

стереотипність і консервативність мислення

3 Організаційна самодисциплінованість, цілеспрямованість,

організаторські здібності нецілеспрямованість

відсутність організаційних здібностей

4 Засвідчувальна розвинута письмова мова

вміння швидко узагальнювати інформацію

вміння письмово описувати факти недбалість

невміння швидко передавати усну мову письмово

5 Комунікативна емоційна врівноваженість тактовність

Сторінки 1   2   3   4  
Коментарі до даного документу
Додати коментар