/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудитор, його статус і сертифікація, Детальна інформація

Тема: Аудитор, його статус і сертифікація
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 2020
Скачати "Реферат на тему Аудитор, його статус і сертифікація"
Сторінки 1   2   3   4  
вміння чітко формулювати свої думки імпульсивність

надмірна сором'язливість

брутальна поведінка

6 Соціальна намагання встановити істину, справедливість

гуманізм

чесність нечесність

владолюбство

жорстокість

авантюризм

В основі професіограми аудитора лежить пошуковий аспект його діяльності, сутність якого полягає у виділенні з навколишнього середовища важливої інформації для аудиту, що дає можливість достовірно відтворити факти. Особливе значення має пошуковий аспект діяльності аудитора під час вивчення документів і записів.

Вивчаючи документи, аудитор шукає відповіді на побудовані ним версії. Для правильного розв'язання таких завдань важливе значення мають особисті якості аудитора, насамперед здібності пошуковця, знання бухгалтерського обліку, професійний і життєвий досвід. Ефективність вивчення фактів значною мірою залежить від знань аудитора про інформаційні якості різних об'єктів вивчення, від його індивідуального інформаційного запасу.

Сучасний аудитор повинен знати багато: законодавство, бухгалтерський обпік, психологію, економіку, фінанси. І це ще не повний перелік наукових дисциплін, на як і спирається інтелект аудитора під час опрацювання початкової інформації, розгляду гіпотез, версій та розробки планів аудиту.

Проблема професійної придатності - та її критеріїв щодо професії аудитора є досить складною і, на жаль, нерозробленою. В чинних законодавчих актах немає вказівок на умови, що забезпечують відповідність посади аудитора з урахуванням специфіки його діяльності.

Професіограма аудитора повинна передусім передбачати, яким обсягом знань повинен володіти аудитор, щоб кваліфіковано розв'язувати покладені на нього завдання.

Ідеологічна діяльність аудитора пов'язана з найважливішим принципом аудиту - його виховним впливом, що передбачає наявність у аудитора високого рівня світогляду та свідомості. Для аудитора, як вихователя, протипоказані упередженість, підозрілість, пихатість, зазнайство, дратівливість, різкість, необ'єктивність і байдужість. У той же і час аудитору, як вихователю, необхідно вміти зрозуміло і чітко висловлювати свої думки, не проявляти свого особистого ставлення до фактів, що вивчаються. Аудитор повинен доброзичливо ставитись до всіх зацікавлених в результатах аудиту осіб, ввічливо поводитись з ними. Тому такими якостями, як людяність, чуттєвість, уважність, об'єктивність, привабливість і ввічливість обов'язково повинен володіти кожен аудитор.

Якості творчого мислення аудитора

Контроль - це і наука, і мистецтво, а тому міра, якою аудитор пізнав цю науку, оволодів цим мистецтвом, і є, передусім, основою його кваліфікації. Головна зброя аудитора - думка, що ґрунтується на фундаментальних знаннях і вмінні досліджувати документи та операції. Велике значення для його мислення мають і такі якості розуму, як мобільність і швидкість, самостійність і цілеспрямованість, критичність і гнучкість.

Якості творчого мислення аудитора:

1.Проблемний характер вивчення письмової інформації. Ця якість виявляється в умінні знайти і виділити факти, що підлягають ретельному вивченню, виявленню проблемних ситуацій там, де багатьом здається, що їх немає, що в операціях, які вивчаються, все легко та просто.

2.Оперативність мислення. Це поєднання розумових процедур зі спостережливістю й уявою.

3.Динамічність мислення. Полягає в умінні швидко та творчо орієнтуватися в інформації, що вивчається.

4.Широта мислення. Вміння охоплювати широке коло питань і фактів, застосовуючи знання з різних галузей науки та практики.

5.Глибина мислення. Вміння якнайглибше проникати у суть фактів.

6.Сміливість, оригінальність та обґрунтованість висунення аудиторських версій.

7.Логічність аудиторського мислення. Полягає в правильній послідовності процесу мислення, суворості аудиторських роздумів, вмінні робити узагальнюючі висновки із багатьох і різних документальних фактів.

8.критичність, неупередженість і об’єктивність аудиторського висновку.

9.Самостійність

10. Цілеспрямованість

11.Гнучкість

Сторінки 1   2   3   4  
Коментарі до даного документу
Додати коментар