/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Витрати виробництва та обігу та порядок їх віднесення до валових витрат, Детальна інформація

Тема: Витрати виробництва та обігу та порядок їх віднесення до валових витрат
Тип документу: Курсова
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 3907
Скачати "Курсова на тему Витрати виробництва та обігу та порядок їх віднесення до валових витрат"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
курсова робота

з предмету:ОБЛІК і АУДИТ

Тема:

Витрати виробництва та обігу та порядок їх віднесення до валових витрат

Зміст:

TOC \o "1-3" Вступ PAGEREF _Toc482882473 \h 3

1. Витрати виробництва та їх структура PAGEREF _Toc482882474 \h 4

2. Особливості складу витрат у торгових підприємств PAGEREF _Toc482882475 \h 13

3. Податковий облік валових доходів і валових витрат PAGEREF _Toc482882476 \h 15

4.Порядок відображення в обліку валових витрат PAGEREF _Toc482882477 \h 19

5. Порядок віднесення витрат виробництва та обігу до валових PAGEREF _Toc482882478 \h 21

Висновки PAGEREF _Toc482882479 \h 26

Список літератури: PAGEREF _Toc482882480 \h 27Вступ

Для можливості максимального використання у веденні оперативного податкового обліку даних бухгалтерського обліку необхідно, в першу чергу, забезпечити правильність ведення бухгалтерського обліку.

Облік витрат виробництва та обігу дозволяє оцінити фінансову діяльність підприємства, і визначити правильність ведення ним підприємницької діяльності та організацію фінансової звітності.

Витрати - це найважливіша частина фінансової діяльності підприємства, тому з порядком їх здійснення, обліку і розподілу повинно бути все зрозуміло.

1. Витрати виробництва та їх структура

Уперше визначення терміна "Витрати" у національних Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку подано у пункті 1 П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". При цьому під витратами мають на увазі зменшення економічних вигод у вигляді вибуття або амортизації активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року №318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за №27/4248, визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства і розкриття її у фінансовій звітності. Норми цього П(С)БО поширюються на підприємства, організації та інших юридичних осіб незалежно від форм власності (крім банків і бюджетних установ). Однак дія цього П(С)БО не поширюється на витрати, пов'язані з виконанням будівельних контрактів і наданням послуг з їх виконання. Водночас П(С)БО 16 фактично замінило всі типові положення, що існували раніше, з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції, обліку витрат обігу тощо.

Структура П(С)БО 16 "Витрати" складається з таких розділів:

- загальні положення, де подаються визначення термінів, що використовуються у цьому Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку;

- визнання витрат, де визначено порядок визнання витрат у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності;

- склад витрат, де визначено номенклатуру статей та елементів витрат;

- розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності, що містить перелік показників, які мають бути розкриті у примітках до річної фінансової звітності;

- приклад розподілу загальновиробничих витрат;

- розрахунок суми витрат від надзвичайних подій для відображення у звіті про фінансові результати;

- розрахунок втрат від участі у капіталі.

У пункті 4 П(С)БО 16 подано такі визначення термінів:

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар