/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про оподаткування доходів підприємств і організацій (21.02.92), Детальна інформація

Тема: Про оподаткування доходів підприємств і організацій (21.02.92)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 650
Скачати "Реферат на тему Про оподаткування доходів підприємств і організацій (21.02.92)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
2. Суми податку зараховуються до бюджету адміністративно-територіальної одиниці базового рівня місцевого самоврядування.

3. При обчисленні оподатковуваної частини фонду оплати праці колгоспників враховуються всі суми, що підлягають виплаті колгоспникам, включаючи додаткову оплату, всі види премій і винагород, а також натуральну оплату.

Продукція, яка видається в рахунок оплати праці, оцінюється за її собівартістю.

Стаття 23. Порядок і строки сплати податку

Сплата податку на фонд оплати праці колгоспників провадиться колгоспами за квартальними розрахунками не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Річна сума податку визначається та сплачується із очікуваного за рік фонду оплати праці за станом на 1 грудня, а кінцевий розрахунок та сплата податку провадяться за даними річного звіту колгоспу до 5 лютого року, наступного за звітним.

Р о з д і л VII

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ І КОНТРОЛЬ ЗА

ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОДАТКИ

Стаття 24. Обов'язки платника

1. Платники податків, передбачених цим Законом, зобов'язані:

а) вести у встановленому порядку бухгалтерський облік і звітність про фінансово-господарську діяльність та подавати податковим органам бухгалтерські звіти і баланси, розрахунки по податках та інші необхідні документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків;

б) пред'являти, а в необхідних випадках подавати документи, що підтверджують право на пільги щодо податків;

в) своєчасно і в повному розмірі сплачувати належні суми податків;

г) допускати службових осіб податкових органів для обстеження приміщень, де здійснюється діяльність, пов'язана з одержанням доходу чи з утриманням об'єктів оподаткування, а також для перевірок з питань обчислення і сплати податків.

2. Керівники і відповідні службові особи підприємств, установ та організацій зобов'язані підписати акт перевірки, проведеної податковим органом, а в разі незгоди з фактами, викладеними в акті, подати письмові пояснення мотивів незгоди. Вони також зобов'язані виконувати вимоги податкового органу про усунення виявлених порушень законодавства про податки.

3. Платники податку, для яких законодавством встановлено обов'язок подавати до податкових органів бухгалтерські звіти і баланси, розрахунки по податках або декларацію про доходи після перевірки їх аудиторською організацією, зобов'язані протягом року, наступного за звітним, подати до податкового органу документ, що підтверджує факт перевірки.

До платника, який не подав зазначених документів, застосовуються заходи, передбачені статтею 25 цього Закону. Зазначені заходи не застосовуються, якщо перевірку не проведено у встановлені строки не з вини платника.

Стаття 25. Відповідальність платників

1. Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків до бюджету і додержання законодавства про оподаткування покладається на платників податку та їх службових осіб.

2. Платники податків, передбачених цим Законом, які не мають в строк, встановлений для сплати податків, бухгалтерських звітів і балансів, розрахунків по податку за встановленою формою за відповідний період, сплачують 110 процентів суми податку, обчисленого за попередній звітний період. Після подання названих документів провадиться перерахунок податку виходячи з фактично одержаного доходу та інших об'єктів оподаткування.

3. Платники податків за відсутність обліку доходу або ведення цього обліку з порушенням встановленого порядку, а також за неподання, несвоєчасне подання податковим органам звітів, розрахунків та інших документів, необхідних для обчислення і сплати податків, сплачують до бюджету 50 процентів належних сум податків.

4. У разі приховування (заниження) доходу чи приховування інших об'єктів оподаткування з платників у доход бюджету стягується сума податку, вирахуваного з прихованого (заниженого) доходу, і штраф у п'ятикратному розмірі нарахованої суми податку або сума податку за інший прихований (необчислений) об'єкт оподаткування і штраф у двократному розмірі тієї ж суми, а при повторному порушенні протягом року - штраф відповідно у десятикратному і п'ятикратному розмірі. Суми податку, вирахувані з прихованого (заниженого) доходу, а також суми податку за приховування іншого об'єкта оподаткування і штрафу вносяться до бюджету за рахунок доходу, що залишається в розпорядженні платника.

5. Приховування доходів, одержаних у вільно конвертованій валюті, тягне за собою перерахунок сум доходів у національну грошову одиницю України за курсом Національного банку України. Суми прихованого (заниженого) доходу або сума податку за інший прихований об'єкт оподаткування, а також штраф повинні бути сплачені платниками до бюджету в 10-денний строк від дня складання службовими особами податкових органів акта про виявлення порушення.

6. По підприємствах, що сплачують податки відповідно до цього Закону, суми прихованого (заниженого) доходу і штрафу перераховуються в доход бюджету в порядку, встановленому законодавством України.

7. На службових осіб, винних у приховуванні (заниженні) доходу або приховуванні (неврахуванні) інших об'єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку чи веденні його з порушенням встановленого порядку і перекрученні бухгалтерських звітів, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні за невстановленою формою бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків до бюджету, податковими органами накладається адміністративний штраф у розмірі середньомісячної заробітної плати, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного штрафу, - у розмірі двох середньомісячних заробітних плат.

8. Приховування (заниження) доходу або приховування інших об'єктів оподаткування, вчинене навмисно, тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

Стаття 26. Порядок стягнення до бюджету і повернення з

бюджету неправильно сплачених податків

1. Суми податків, не внесені у встановлені строки, а також суми прихованих (занижених) доходів або сума податку за інший прихований об'єкт оподаткування і штраф за приховування (заниження) доходу, приховування об'єкта оподаткування стягуються за весь час ухилення від сплати податків за розпорядженням податкових органів у безспірному порядку.

Своєчасно не сплачені суми податків стягуються за весь час заборгованості бюджету з нарахуванням пені в розмірі 0,2 процента з суми недоїмки за кожний день прострочення (включаючи день сплати).

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар