/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про оподаткування доходів підприємств і організацій (21.02.92), Детальна інформація

Тема: Про оподаткування доходів підприємств і організацій (21.02.92)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 650
Скачати "Реферат на тему Про оподаткування доходів підприємств і організацій (21.02.92)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Стаття 11. Обчислення оподатковуваного доходу

1. Оподатковувані доходи банківських установ і страхових організацій обчислюються шляхом зменшення валового доходу на витрати, передбачені підпунктами "а", "б", "д" і "ж" пункту 1 статті 3 цього Закону, а також на:

а) суму амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів;

б) суму витрат по оренді основних фондів у розмірі амортизаційних відрахувань, а по оренді нежилих приміщень - у межах норм, затверджених місцевими Радами народних депутатів, по експлуатації будівель і устаткування, включаючи опалення, освітлення, охорону і ремонт, канцелярські і поштово-телеграфні витрати.

При цьому банківські установи та страхові організації, створені з участю іноземного капіталу, філіали таких організацій, створені на території інших держав з участю банківських установ і страхових організацій України, а також іноземні банківські установи та страхові організації проводять амортизаційні відрахування і нарахування зносу нематеріальних активів за нормами, встановленими для організацій України, якщо інше не передбачено міждержавними угодами і законодавством.

2. Валовий доход банківських установ зменшується також на:

а) суму нарахованих і сплачених процентів по пасивних операціях, а також сплачених процентів за кредити банків;

б) суму сплачених комісійних зборів за послуги та кореспондентські відносини і суму платежів за послуги інших банків.

3. Валовий доход страхових організацій зменшується також на:

а) суму виплат страхового відшкодування за договорами страхування та перестрахування, крім платежів по обов'язкових видах державного страхування;

б) суму відрахувань на превентивні заходи, до запасного фонду по рискових видах страхування, резерву по довгострокових видах страхування і до страхового пенсійного фонду;

в) суму збитків і втрат минулого року.

4. Оподатковуваний доход банківських установ та страхових організацій зменшується на суму доходу від належних їм акцій, облігацій та інших цінних паперів, а також доходу від пайової участі у спільних підприємствах.

Стаття 12. Ставки податку

Доходи від банківської і страхової діяльності, обчислені відповідно до статей 10 і 11 цього Закону, оподатковуються за ставкою 55 відсотків, крім доходу у межах 10 відсотків, які спрямовані на створення матеріально-технічної бази по впровадженню електронних платежів. ( Частина перша статті 12 в редакції Закону N 3898-12 від 01.02.94 )

Доходи, одержані установами та організаціями від належних їм акцій, облігацій та інших цінних паперів, а також доходи від пайової участі у спільних підприємствах оподатковуються за ставкою 15 процентів.

( Статтю 13 виключено на підставі Закону N 3898-12 від 01.02.94 )

Р о з д і л III

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ІНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХ

ОСІБ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Стаття 14. Платники податку

Платниками податку на доходи іноземних юридичних осіб є компанії, об'єднання, а також будь-які інші організації, що визнаються юридичними особами за законодавством країни їх постійного місцеперебування, які здійснюють господарську діяльність на території України, її континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні через постійне представництво.

Під постійним представництвом іноземної юридичної особи в Україні для цілей оподаткування розуміються бюро, контора, агентство, будь-яке інше місце діяльності, пов'язане з розробкою природних ресурсів, здійсненням передбачених контрактами робіт по будівництву, установці, монтажу, складанню, налагодженню, обслуговуванню устаткування та іншими аналогічними роботами, а також організації та громадяни, які представляють на території України іноземну юридичну особу.

Доходи особистих компаній для цілей оподаткування розглядаються як доходи власників цих компаній і підлягають оподаткуванню відповідно до Закону Української РСР "Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства" ( 1306-12 ).

Іноземна юридична особа здійснює господарську діяльність в Україні через постійне представництво за умови її реєстрації у встановленому порядку за місцезнаходженням постійного представництва.

Відсутність реєстрації іноземної юридичної особи, яка здійснює діяльність в Україні через постійне представництво, розглядається як приховування доходу, що підлягає оподаткуванню.

Реєстрація початку або припинення діяльності в Україні іноземної юридичної особи повинна бути здійснена протягом місяця після початку або за місяць до припинення діяльності.

Стаття 15. Об'єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування є доход, одержаний іноземною юридичною особою, яка здійснює діяльність на території України, її континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні.

Особливості формування доходу і склад затрат, що враховуються при його обчисленні, визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар