/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про оподаткування доходів підприємств і організацій (21.02.92), Детальна інформація

Тема: Про оподаткування доходів підприємств і організацій (21.02.92)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 644
Скачати "Реферат на тему Про оподаткування доходів підприємств і організацій (21.02.92)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
2146 Про оподаткування доходів підприємств і організацій (21.02.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про оподаткування доходів підприємств і організацій

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 23, ст. 333 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 2147-XII ( 2147-12 ) від 21.02.92, ВВР, 1992, N 23, ст.334 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2554-XII ( 2554-12 ) від 07.07.92, ВВР, 1992, N 39, ст.574 )

( Закон діяв з 01.01.92 до 31.12.92 згідно з Постановою ВР

N 2147-XII ( 2147-12 ) від 21.02.92, ВВР, 1992, N 23, ст.334 )

( Дію Закону відновлено з 01.04.93 згідно із Законом

N 3091-XII ( 3091-12 ) від 09.04.93, ВВР, 1993, N 20, ст.212 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 3355-XII ( 3355-12 ) від 01.07.93, ВВР, 1993, N 34, ст.356

N 3898-XII ( 3898-12 ) від 01.02.94, ВВР, 1994, N 20, ст.120 )

Р о з д і л I

ПОДАТОК НА ДОХОДИ

Стаття 1. Платники податку

1. Платниками податку на доходи є:

а) господарюючі суб'єкти, які є юридичними особами (крім Національного банку України, за винятком його госпрозрахункових підрозділів), включаючи підприємства з іноземними інвестиціями, їх філіали, відділення та інші відособлені підрозділи, що мають окремий баланс і рахунок у банку, міжнародні неурядові організації і міжнародні об'єднання, що здійснюють господарську, підприємницьку та іншу комерційну діяльність на території України;

б) розташовані на території України філіали, відділення та інші відособлені підрозділи підприємств, що знаходяться за межами України, які для цілей оподаткування ведуть окремий баланс і відкривають рахунок у банку;

в) організації, що не перебувають на господарському розрахунку, але одержують доходи від господарської (комерційної) діяльності та від надання платних послуг.

Платники податку на доходи, вказані в цьому пункті, надалі іменуються "підприємства".

( Пункт 2 статті 1 виключено на підставі Закону N 3355-12 від 01.07.93 )

3. По підприємствах, що належать до основної діяльності залізниць, цивільної авіації та зв'язку, розрахунки з бюджетом провадяться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 2. Об'єкти оподаткування

1. Об'єктом оподаткування є валовий доход підприємства, що являє собою суму доходів від реалізації продукції (робіт, послуг), інших матеріальних цінностей і майна (включаючи основні фонди), нематеріальних активів, брокерських місць (крім реалізації біржами) і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях.

До складу доходу для цілей оподаткування включаються також кошти, одержані від підприємств-покупців (замовників) на власні потреби підприємств-постачальників (підрядчиків), не враховані підприємствами на рахунку реалізації.

Внески, паї та інші цільові фінансові ресурси, проведені за рахунок коштів, залишених у розпорядженні підприємства, що об'єднуються за договорами для фінансування капіталовкладень, спрямованих на збільшення обсягів виробництва, виконання спільних програм і завдань, не є доходами підприємства або іншої юридичної особи, створеної для виконання цих робіт, програм та завдань, і не підлягають оподаткуванню.

2. До складу доходів (витрат) від позареалізаційних операцій включаються: доходи, одержувані від пайової участі у спільних підприємствах, від здачі майна в оренду, дивіденди (проценти) з акцій, облігацій та інших цінних паперів, що належать підприємству; доходи (проценти), одержані від комерційного кредиту (виданої позички), інші доходи (витрати) від операцій, безпосередньо не пов'язаних з виробництвом продукції (робіт, послуг) та її реалізацією, включаючи суми економічних санкцій, відшкодування збитків, що відносяться на фінансові результати.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар