/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про оподаткування доходів підприємств і організацій (21.02.92), Детальна інформація

Тема: Про оподаткування доходів підприємств і організацій (21.02.92)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 650
Скачати "Реферат на тему Про оподаткування доходів підприємств і організацій (21.02.92)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Іноземні юридичні особи, які одержують як компенсацію за здійснювану в Україні через постійне представництво діяльність оплату у вигляді продукції чи майна, сплачують податок на доход, для визначення розміру якого використовуються договірні (контрактні) ціни, ціни основних організацій-експортерів або ціни, обчислені на базі світових цін на таку ж саму або аналогічну продукцію чи майно.

Стаття 16. Порядок обчислення та строки сплати податку

1. Сума податку визначається виходячи з величини оподатковуваного доходу і ставок податку в розмірах, передбачених цим Законом для оподаткування спільних підприємств, створених на території України з участю іноземних інвесторів, частка яких у статутному фонді спільного підприємства перевищує 30 процентів.

Податок на доходи іноземних юридичних осіб обчислюється щорічно податковим органом за місцезнаходженням постійного представництва.

2. Іноземна юридична особа, яка здійснює діяльність в Україні, не пізніше 15 квітня року, наступного за звітним, подає податковому органу звіт про цю діяльність, а також декларацію про доход за формою, встановленою Головною державною податковою інспекцією України. При припиненні діяльності до закінчення календарного року зазначені документи повинні бути подані протягом місяця з дня її припинення.

Декларація про доходи іноземної юридичної особи, яка здійснює свою діяльність в Україні, підлягає щорічній перевірці за плату аудиторською організацією, яка одержала в установленому порядку ліцензію на право заняття аудиторською діяльністю.

3. На суму обчисленого податку платникові видається платіжне повідомлення за формою, затвердженою Міністерством фінансів України. Податок сплачується в указані в платіжному повідомленні строки у безготівковому порядку в грошових одиницях, що діють в Україні, або в іноземній валюті, яка купується банками України в установленому порядку і перераховується в національну грошову одиницю України за курсом Національного банку України.

Р о з д і л IV

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ДО БЮДЖЕТУ

Стаття 17. Зарахування податку на доходи до бюджету

Суми податку на доходи зараховуються до державного бюджету України, місцевих бюджетів у порядку, передбаченому Законом України "Про бюджетну систему України" ( 512-12 ).

Р о з д і л V

СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 18. Особливості оподаткування іноземних юридичних

осіб

1. Якщо міжнародною угодою України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародної угоди.

Положення цього Закону не зачіпають податкових привілеїв, установлених загальними нормами міжнародного права і спеціальними угодами України з іншими державами.

2. Справляння податків на доходи іноземних юридичних осіб може бути припинено або обмежено на основі принципу взаємності у випадках, коли у відповідній іноземній державі такі ж заходи здійснюються щодо юридичних осіб України стосовно таких або аналогічних податків, що повинно бути підтверджено податковими органами цієї держави.

3. При укладанні комерційних угод з іноземними фірмами не дозволяється включення до контракту податкових застережень, відповідно до яких підприємство, установа або організація, що виплачують доход, беруть на себе зобов'язання нести витрати по сплаті податку на прибуток або доходи іноземних юридичних осіб.

Стаття 19. Усунення подвійного оподаткування

Сума прибутку або доходу, одержана за кордоном, включається до загальної суми доходу, що підлягає оподаткуванню в Україні, і враховується при визначенні розміру податку.

Суми податків на прибуток або доходи, одержані за межами території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, сплачені підприємствами, об'єднаннями та організаціями за кордоном відповідно до законодавства іноземних держав, зараховуються при сплаті ними податків з доходів в Україні. При цьому розмір зараховуваних сум не може перевищувати суми податку на доходи, що підлягає сплаті в Україні стосовно доходу, одержаного за кордоном.

Р о з д і л VI

ПОДАТОК НА ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ КОЛГОСПНИКІВ

Стаття 20. Платники податку

Платниками податку на фонд оплати праці колгоспників є колгоспи, в тому числі й рибальські.

Стаття 21. Об'єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування є фонд оплати праці колгоспників у частині, яка перевищує його неоподатковуваний розмір, обчислений виходячи із установленого неоподатковуваного розміру заробітної плати робітників і службовців в розрахунку на одного працюючого та середньорічної чисельності працюючих у господарстві колгоспників.

Стаття 22. Ставка податку і зарахування податку до бюджету

1. Податок з оподатковуваної частини фонду оплати праці колгоспників сплачується за ставкою 8 процентів.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар