Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів банків, Детальна інформація

Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів банків
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 605
юстиції України

1 лютого 2002 р.

за N 85/6373

Порядок

використання коштів Державного бюджету України, що

спрямовуються на фінансову підтримку підприємств

агропромислового комплексу через механізм

здешевлення кредитів комерційних банків

1. Цей Порядок визначає механізм нарахування і виплати коштів державного бюджету (КФК 2801240 "Фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків" КВК 280 КЕКВ 1310) на часткову компенсацію ставки за кредитами комерційних банків сільськогосподарським та іншим підприємствам агропромислового комплексу.

2. Кошти державного бюджету в сумі 150000 тис. грн. спрямовуються на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків шляхом визначення часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків (далі - компенсації) у розмірі:

сільськогосподарським підприємствам - на кредитування власних поточних виробничих витрат, пов'язаних виключно із закупівлею насіння, кормів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, пально-мастильних матеріалів, запасних частин для ремонту сільськогосподарської техніки, а також для закупівлі тракторів і комбайнів усіх видів та іншої сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (крім використання залучених кредитів на сплату лізингових платежів за техніку, отриману на умовах фінансового лізингу) - для кредитів у національній валюті до 70 відсотків облікової ставки, встановленої Національним банком України на день укладення кредитної угоди (але не менше 10 відсотків річних), для кредитів в іноземній валюті - до 5 відсотків річних;

іншим підприємствам агропромислового комплексу - виключно на закупівлю у сільськогосподарських підприємств виробленої ними сільськогосподарської продукції - для кредитів у національній валюті до 50 відсотків облікової ставки, встановленої Національним банком України на день укладення кредитної угоди (але не менше 7 відсотків річних), для кредитів в іноземній валюті - до 4 відсотків.

3. Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій та управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації на підставі заявок сільськогосподарських та інших підприємств агропромислового комплексу, погоджених з комерційними банками, визначають на конкурсних засадах підприємства, яким буде надана часткова компенсація ставки за кредитами комерційних банків згідно з розподілом коштів на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків (додаток 1).

Переваги під час проведення конкурсу надаються:

- сільськогосподарським підприємствам, які знайшли найбільш вигідний банк - кредитор з найменшою процентною ставкою плати за кредит;

- підприємствам, які не мають заборгованості з виплати заробітної плати, перед державою та Пенсійним фондом;

- підприємствам, які беруть кредити на більш короткий термін (до 6 місяців);

- підприємствам, які застрахували врожай сільськогосподарських культур від негативного впливу стихійних явищ;

- підприємствам, пропозиції яких передбачають зменшення розміру компенсації.

4. У кредитних угодах, що укладаються комерційними банками з сільськогосподарськими підприємствами та іншими підприємствами агропромислового комплексу, встановлюється відсоткова ставка, згідно з якою нараховується сума плати за користування кредитами комерційних банків на загальних підставах.

Розмір часткової компенсаційної плати за користування кредитами комерційних банків, який відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету, визначається (у відсотках) у кредитних угодах з підприємствами, яким передбачається компенсувати ставку за кредити комерційних банків, та погоджується з Міністерством агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головними управліннями сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій та управлінням сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації.

Термін дії кредитних угод - до 1 грудня 2002 року.

5. Для оформлення заявки на отримання компенсації комерційні банки, які видали кредити, подають до 7-го числа місяця, що настає за звітним, Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій та управлінню сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації по два примірники реєстрів позичальників кредитів за формою згідно з додатком 2 і нотаріально посвідчених за рахунок позичальника копій укладених кредитних угод, а також виписку банку про отримання позичальниками кредиту та довідку-розрахунок банку про суму плати за користування кредитом за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації.

Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій та управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації складають та затверджують зведений реєстр сум компенсації за відповідними адміністративно-територіальними одиницями у розрізі банків і протягом п'яти днів подають його в двох примірниках Міністерству аграрної політики за формою згідно з додатком 3.

Міністерство аграрної політики на підставі зведених реєстрів подає Державному казначейству розподіл коштів відповідно до діючого порядку касового виконання державного бюджету за видатками на здійснення часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків за формою згідно з додатком 4. Державне казначейство спрямовує зазначені кошти через Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій та управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації комерційним банкам, що надали кредити.

6. Поширити дію цього Порядку на часткову компенсацію ставки за кредитами комерційних банків, отриманих в 2001 році на умовах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2001 р. N 59 ( 59-2001-п ) "Про часткову компенсацію ставки за кредитами комерційних банків, що надаються сільськогосподарським товаровиробникам та іншим підприємствам агропромислового комплексу у 2001 році" в обсягах згідно з додатком 1.

7. Міністерство аграрної політики за погодженням з Міністерством фінансів, залежно від фактично отриманих позичальниками кредитів у кінці року, має право перерозподіляти за регіонами бюджетні кошти, виділені на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків.

8. Відповідальність за використання коштів, передбачених на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків, згідно з цим Порядком покладається на міністра агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, начальників головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій та начальника управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації.

Начальник Департаменту

фінансово-кредитної та

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes