Загальнi вiдомостi про IBM PC, Детальна інформація

Загальнi вiдомостi про IBM PC
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1180
1. Загальнi вiдомостi про IBM PC

Коли вимовляють слова "персональний комп'ютер”, звичайно мається на увазi не що iнше, як комп'ютер типу IBM PC. Саме американська компанiя IBM в серпнi 1981 року проголосила про випуск самого першого комп'ютера, що отримав назва Personal Computer, або просто PC.

В принципi, ще до створення IBM PC безлiччю рiзних фiрм випускалися комп'ютери, які було б цiлком доречно називати персональними. Навiть надто далека вiд електронiки фiрма Coca – Cola намагалася випускати власну модель персонального комп'ютера!

Коли IBM вийшла на ринок настiльних комп'ютерiв, що здавався сумнiвним i ризикованим, рiзнобiй серед персональних комп'ютерiв досить швидко пiшов на спад. Маленький персональний комп'ютер IBM PC на процесорi 8088 фiрми Intel виявІОМя тим довгоочiкуваним стандартом, що з радощами пiдтримали численнi програмiсти i фiрми - виробники прикладного програмного забезпечення: нарештi - з'явІОМя комп'ютер солiдної фiрми, для якого можна було розробляти i успiшно продавати бiльшими тиражами достатньо складнi, досконалi i унiверсальнi програми. По сутi дiла, комп'ютер IBM PC створив не тiльки стабiльний i просторий ринок персональних комп'ютерiв, але i величезний ринок прикладного програмного забезпечення, на якому за останнi пiвтора десятирiччя розбагатiло безлiч венчурних фiрм.

Ось яскравий тому приклад. Комп'ютер IBM PC майже з самого початку працював пiд управлiнням дискової операцiйної системи DOS, яку розробила для IBM маленька i нiкому тодi не вiдома Фiрма Microsoft. Сьогоднi Microsoft - безперечний флагман iндустрiї програмного забезпечення, одна з найбагатiших фiрм світу, що випускає не тiльки операцiйнi засоби MS - DOS i Windows для управлiння комп'ютерами, але i рiзноманiтнi прикладнi пакети. А засновник i керiвник Microsoft Бiлл Гейтс, незважаючи на молодiсть, -один з самих багатих людей.

Зрозумiло, персоналка IBM PC виявилася тiльки першим кроком в вiрному напрямку. Пiсля цього фiрма IBM випустила безлiч моделей персональних комп'ютерiв XT, AT, PC/2 i PC/1 на рiзноманiтних процесорах Intel 80286, 80386, 80486, Pentium. Всi цi комп'ютери призначенi для роботи пiд управлiнням операцiйної системи DOS або в графiчнiй оболонцi Windows.

Безлiч iнших фiрм негайно прийнялися наслiдувати IBM i розвивати її успiх, випускаючи свої власнi моделi персоналок, повнiстю сумiснi з IBM PC, або випускаючи рiзноманiтне додаткове периферiйне обладнання для IBM PC. Адже однiєї з визначних особливостей персоналки IBM PC була так звана "вiдкрита архiтектура", що дозволяла навiть не спеціалістам легко i просто змiнювати влаштування i технiчнi можливостi свого комп'ютера.

В нинiшнiй час програмне забезпечення, розроблене для IBM PC, охоплює практичнi всi сфери людської дiяльностi.

2. Основнi частини комп'ютера

Взагалi - то, самий перший персональний комп'ютер створили інженери американської фiрми Xerox. Саме тiєї самої фiрми, що подарувала світу копiювальний апарат, вiдомий у нас пiд ім'ям "ксерокс".

Сучасний персональний комп'ютер включає наступнi прилади:

процесор, що виконає управлiння комп'ютером, обчислення;

- клавiатуру, що дозволить вводити символи в комп'ютер;

- монiтор (дисплей) для зображення текстової i графiчної

інформацiї;

накопичувачi (дисководи) на гнучких магнiтних дисках (дискетах), що використовуються для читання i запису iнформацiї;

накопичувач на жорсткому магнiтному диску (вiнчестер), призначений для запису i читання iнформацiї;

До системного блоку комп'ютера IBM PC можна пiд'єднувати рiзноманiтнi прилади введення-виведення iнформацiї, поширюючи завдяки цьому його функцiональнi можливостi. Численнi прилади пiд'єднуються через спецiальнi гнiзда, що знаходяться звичайно на заднiй стiнцi системного блоку комп'ютера. Окрiм монiтору i клавiатури, такими приладами є:

принтер - для виводу на друк текстової i графiчної інформацiї;

мишка - влаштування, полегшуюче введення iнформацiї в комп'ютер;

- джойстик - манiпулятор в виглядi змiцненої на шарнiрi ручки з кнопкою, вживається в основному для комп'ютерних iгор;

- а також iншi прилади:

- плоттер - пiдключається до комп'ютера для виводу малюнкiв i іншої графiчної iнформацiї на папiр;

- графопобудiвник - пiдключається для виведення креслень на папiр;

- сканер - влаштування для зчитування графiчної i текстової iнформацiї в комп'ютер. Сканери можуть розпiзнавати шрифти лiтер, що дає можливiсть швидко вводити надрукований (а iнколи i рукописний) текст в комп'ютер;

- стример - влаштування для швидкого збереження всiєї iнформацiї, що знаходиться на жорсткому диску. Стример записує iнформацiю на касети з магнiтної стрiчки. Звичайна ємнiсть стримера 60 Мбайт;

- мережевий адаптер - дасть можливiсть пiдключати комп'ютер в локальну мережу. При цьому користувач може одержувати доступ до даних, що знаходяться в iнших комп'ютерах.

3. Програмне забезпечення

За останнi 10 рокiв рiвень застосування комп'ютерiв в повсякденному життi надзвичайно пiдвищІОМя. Практична дiяльнiсть стає всi бiльш i бiльш автоматизованої.

Iснує безлiч програм для комп'ютерiв.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes