/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Загальнi вiдомостi про IBM PC, Детальна інформація

Тема: Загальнi вiдомостi про IBM PC
Тип документу: Реферат
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1172
Скачати "Реферат на тему Загальнi вiдомостi про IBM PC"
Сторінки 1   2   3   4   5  
Видiляють два види комп'ютерного забезпечення: програмне i апаратне. Програмне забезпечення включає в себе системне i прикладне.

Системне програмне забезпечення призначене для Функцiонування самого комп'ютера як єдиного цiлого. Це, в першу черга, операцiйна система, а також сервiснi програми рiзноманiтного призначення - драйвери, утилiти i т.п. В системне програмне забезпечення входить мережевий iнтерфейс, що забезпечує доступ до даних на серверi. Данi, введенi в комп'ютер, органiзованi, як правило, в базу даних, що, в свою чергу, управляється прикладною програмою управлiння базою даних (СУБД) i може мiстити iсторiї хвороби, рентгенiвськi знiмки в оцифрованному виглядi, статистичну звiтнiсть по стацiонару, бухгалтерський врахування.

Прикладне забезпечення являє собою програми, для яких, власне, i призначений комп'ютер. Це - обчислення, обробка результатiв дослiджень, рiзноманiтного роду розрахунки, обмiн iнформацiєю мiж комп'ютерами i т. Д.

Найпоширенiшою з перспективних OS є без сумнiву Windows 95. Вона має дуже зручний iнтерфейс і є значно ефективнiшою в роботi нiж ii попередники. Очiкується випуск нової версiї - Windows 98, Що буде ще зручнiшою I ефективнiшою.

4. Огляд процесорiв вище 80386.

Основними процесорами, на яких збирається переважаюча

Бiльшiсть сучасних комп'ютерiв, є 2 процесори Фiрми Intel типу 486 (SX, DX, DX2, OverDrive) i Pentium.

Системнi плати на процесорах 386SX i 386DX застосовуються в дуже невеликiй кiлькостi в самих недорогих системах, а на 286 процесорi не випускаються взагалi. Фiрма Intel в нинiшній час виробляє наступнi типи процесорiв сiмейства 486 i Pentium:

- 486SX-25, 486SX-33, 486SX2-50;

- 486DX-33, 486DX2-50, 486DX-50, 486DX2-66;

- 486DX4-75, 486DX4-100;

- Pentium 60, а також з частотами 75.100, 120.133, 150.166,

200.233, 266.300 Mhz.

- Pentium PRO, MMX, Pentium II;

Всi процесори сiмейства 486 мають 32-розрядну архiтектуру, внутрiшню кэш-пам'ять 8 КВ зi скрiзним записом (у DX4 - 16 КВ). Моделi SX не мають вбудованого спiвроцесора. Моделi DX2 реалiзують механiзм внутрiшнього подвоєння частоти (наприклад, процесор 486DX2-66 встановлюється на 33-мегагерцну системну плату), що дозволяє пiдняти швидкодiю практичнi в два рази, бо ефективнiсть кэшування внутрiшньої кэш-пам'ятi складає майже 90 вiдсоткiв. Процесори сiмейства DX4 - 486DX4-75 i 486DX4-100 призначенi для встановлення на 25-ти i 33-мегагерцеві плати. По продуктивностi вони займають нiшу мiж DX2-66 i Pentium-60/66, причому швидкодiя комп'ютерiв на 486DX4-100 впритул наближається до показникiв Pentium 60. Напруга живлення складає 3.3 вольта, тобто їх не можна встановлювати на звичайнi системнi плати. Процесор 486DX4-75 призначений передусiм для використання до комп'ютерiв типу Notebook, а 486DX4-100 - в настiльних системах.

Нажаль, Intel обмежує постачання процесорiв 486DX4-100, а цiни на них встановив на істотно бiльш високому рiвнi, нiж на Pentium 60, щоб уникнути конкуренцiї мiж власними продуктами. На думку Intel, коли почалися масовi постачання цих процесорiв (перший квартал 1995 року), їхнiм стандартним застосуванням стали вже тiльки системи самого початкового рiвня.

Процесор Pentium є одним з самих потужних в нинiшій час. Вiн вiдноситься до процесорiв з повним набором команд,

хоча його ядро має RISC-архiтектуру. Це 64-разрядный cуперскалярний процесор (тобто виконує бiльше однiєї команди за цикл), має 16 КВ внутрiшньої кэш-пам'ятi - по 8 КВ окремо для даних i команд, вбудований сопроцессор. В нинiшій час найбiльш широко випускається процесор на 60MHz.

Судячи по всьому, саме цей процесор вибраний фiрмою Intel в якостi основного на кiнець 1994 i початок 1995 року, що прийшов на змiну сiмейству 486. Процесори на 66, 75, 90 MHz випускаються в незначних кiлькостi, початий випуск моделей на 233 i 300 MHz.

Декiлька слiв про процесори сiмейства OverDrive. В основному це процесори з внутрiшнiм подвоєнням частоти, призначенi для замiни процесорiв SX. Що стосується широко розрекламованого В свiй час процесора OverDrive на основi Pentium (так званий P24T або Pentium SX), те термiни його випуску неодноразово зривалися. Хоча на ринку представлено дуже багато системних плат, призначених для встановлення окрiм 486 процесорiв i процесора Р24Т, використати його на цих платах скорiше всього буде не можна, бо жодного тестування плат з цим процесором виробники не проводять зважаючи на його вiдсутнiсть, а орiєнтуються при виготовленнi тiльки на специфiкацiю фiрми Intel ,що опублiкувалася.

Представники фiрми Intel заявили нещодавно, що iснують серйознi сумнiви в дiєздатностi бiльшостi цих плат у зв'язку з недостатньої проробкой питань, зв'язаних з перегрiвом процесорiв.

Оскiльки при роботi з iснуючим програмним забезпеченням процесори Pentium не досягають максимальної швидкодiї, Фiрма Intel для оцiнки продуктивностi своїх процесорiв запропонувала спецiальний iндекс - iCOMP (Intel Comparative Microprocessor Performance), що, на її думку, бiльш точно вiдбиває зростання продуктивностi при переходi до нової генерацiї процесорiв (деякi з випущених вже моделей комп'ютерiв на основi Pentium при виконаннi певних програм демонструють навiть меншу швидкодiю, нiж комп'ютери на основi 486DX2-66, це зв'язане як з недолiками конкретних системних плат, так i з неоптимiзованiстю програмних кодiв).

Окрiм фiрми Intel, на ринку широко представленi iншi фiрми, що випускають клони сiмейств 486 i Pentium. Фiрма AMD виробляє 486DX-40, 486DX2-50, 486DX2-66. Готуються до випуску процесори 486DX2-80 i 486DX4-120. Вони забезпечують повну сумiснiсть зi всiма що орiєнтувалися на платформу Intel програмними продуктами i таку ж продуктивнiсть, як i аналогiчнi вироби фiрми Intel (при однаковiй тактової частотi).

Крiм того, вони пропонуються по бiльш низьким цiнам, а

процесор на 40 MHz вiдсутнiй в виробничiй програмi Intel, конкурує з 486DX-33, переважаючи його по продуктивностi На 20 вiдсоткiв при меншiй вартостi.

Фiрма Cyrix розробила процесори М6 i 0М7 2 (аналоги 486SX I 486 0DX 2) на тактовi частоти 33 м 40 MHz, а також з подвоєнням частоти DX2-50 i DX2-66. Вони мають бiльш швидкодiючу внутрiшню кэш-пам'ять 8 КВ з зворотним записом i бiльш швидкий вбудований сопроцессор. По деяким операцiям продуктивнiсть вище, нiж у процесорiв фiрми Intel, по деяким - декiлька нижче. Вiдповiдно, iстотно розрiзняються i результати на рiзних тестуючих програмах. Цiни на 486 процесори Cyrix значно нижче, нiж на Intel i AMD. Пiдготований до випуску Сумiсний з Pentium ІІ процесор М1, що може скласти Йому серйозну конкуренцiю, бо буде переважати його при роботi з розрахованими на 486 процесори, тобто не оптимiзованим пiд Pentium, програмним забезпеченням.

По оцiнкам Intel, ефективнiсть Pentium при роботi з таким програмним забезпеченням складає бiля 70 вiдсоткiв, Cyrix же обiцяє 90, бо архiтектура М1 бiльш "ризикована":

Вiн має 32 регiстри замiсть 8 i систему їх динамiчної переадресацiї для забезпечення сумiсностi. В те же час М1 по операцiям з крапкою ,що плаває поступається процесору фiрми Intel.

Власнi варiанти процесорiв сiмейства 486 - 486SX-33, 486SX-40, 486SX-80, 486DX-40 пропонує фiрма UMC. Вони повнiстю сумiснi з процесорами Intel. Iз-за патентних обмежень вони не поставляються в США.

Перший клон процесора Pentium - вирiб пiд назвою 586

Сторінки 1   2   3   4   5  
Коментарі до даного документу
Додати коментар