/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Загальнi вiдомостi про IBM PC, Детальна інформація

Тема: Загальнi вiдомостi про IBM PC
Тип документу: Реферат
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1172
Скачати "Реферат на тему Загальнi вiдомостi про IBM PC"
Сторінки 1   2   3   4   5  
- випустила фiрма NexGen. Цей 64-разрядный процесор розрахований на роботу на тактових частотах 60 i 66 MHz, побудований на Основi запатентованої суперскалярної архiтектури RISC86 i повнiстю сумiсний з сiмейством 80х86. Напруга живлення - 3.3 вольта. Вартiсть його iстотно нижче, нiж у Pentium. Для самих простих систем фiрмою Texas Instruments триває випуск дешевих, але ефективних процесорiв 486DLC, що, займаючи промiжне положення мiж 386 i 486 сiмейством (вони виконанi в конструктивi 386 процесора, забезпечують продуктивнiсть на рiвнi 486 процесора при цiнi 386. Нова версiя - 486SXL з збiльшеної до 8 КВ внутрiшньої кэш-пам'яттю ще ближче наближається до характеристик 486 сiмейства.

Все бiльшу популярнiсть завойовують RISC процесори ciмейства Power PC 601 (IBM, Apple, Motorola), що мають diдмiнну вiд Intel архiтектуру (в основi - архiтектура Power Фiрми IBM з внутрiшньою кэш-пам'яттю 32 КВ).

Вважають, що Саме конкуренцiя мiж Power PC i Pentium є самим істотним чинником для розвитку ринку процесорiв i персональних комп'ютерiв. Power PC 601 приблизно в два разу дешевше, нiж Pentium, споживає в два разу меншу потужнiсть i переважає Pentium по продуктивностi, особливо по операцiям з крапкою ,що плаває. Спочатку на процесорi 601 була реалiзована тiльки система 6000 фiрми IBM i PowerMac фiрми Apple. В нинiшнiй час бiльшiсть виробникiв комп'ютерiв мають свої варiанти систем на базi Power PC, однак рiшення про їхнє виробництво буде визначатися передусiм кон'юнктурою.

5. Постiйнi запам'ятовуючi пристрої

На сьогоднiшнiй день iснує дуже багато рiзновидiв ПЗП:

Починаючи вiд накопичувачiв на гнучких дисках, закiнчуючи найсучаснiшими RAID-масивами. Обсяг реферату не дозволяє розглянути навiть частини з них, тому зупинимось на одному з представникiв - магнiтооптичних дисках.

Першi оптичнi лазернi диски з'явилися в 1972 роцi i продемонстрували бiльшi можливостi по зберiганню iнформацiї. Обсяги зберiгаємої на них iнформацiї дозволяли використати їх для зберiгання величезних масивiв даних. Легка замiна цих дискiв дозволяла, 'носити з собою’ всi матерiали необхiднi для роботи, в будь-якому обсязi.

iнформацiї.

Безумовно МО диски перспективнi i бурхливо розвиваються як пристрої, що можуть вирiшувати проблеми з бiльшими обсягами iнформацiї що назрiвають. Але їхнiй подальший розвиток залежить не тiльки вiд технологiї запису на них, але i вiд прогресу в областi iнших носiїв iнформацiї. I якщо не буде винайдено бiльш ефективний засiб зберiгання iнформацiї, МО диски можливо займуть домiнуючi Ролi.

6. Прилади введення (мишка, сканер, дiгiтайзер)

Хоча клавiатура ще зовсiм не втратила значення для спiлкування користувача з комп'ютером, iнше влаштування ручного введення iнформацiї - мишка - - стає всi бiльш вагомою i важливою. Але навiть ризикуючи зробити з мишки слона, можна впевнено твердити, що на сучасному комп'ютерi працювати без мишки майже неможливо: ви тут же вгрузнете в графiчному інтерфейсi Windows i багатьох прикладних програм, працюючих з вікнами, меню, iконками i дiалоговими боксами.

Управляти курсором або маркером на екранi з допомогою однiєї клавiатури буває жахливо незручно, поволi i просто погано, коли для цього є спецiальнi прилади-покажчики. Мишка i трекбол, що " по-розумному" прийняте називати координатними манiпуляторами, - це самi розповсюдженi сьогоднi прилади для дистанцiйного управлiння графiчними зображеннями на екранi. В принципi, мишка i трекбол схожi на джойстик, вiдомий всякому, хто захоплюється комп'ютерними iграми.

Набирати якi-або команди не потрiбне, достатньо при роботi в програмi вказати мишкою потрiбну операцiю меню або iконку в вiкнi на екранi, а пiсля цього клацнути кнопкою. От i всi, що вимагається, а iнше зробить програма. Мишки бувають з двома i трьома кнопками. Взагалi-те практичнi для всiх випадкiв життя на мишцi достатньо двох кнопок. Справою смаку є також колiр i дизайн корпуси мишки. Вибiр тут величезний. Над цим старанно працюють дизайнери безлiчi фiрм, так що вибрати тут є з чого.

Трекбол мало нiж вiдрiзняється вiд мишки. По сутi - це та ж сама мишка, але перевернута" вверх ногами", точнiше – перевернута вверх кулею. Якщо мишку треба возить по столу i, катаючи шарик, управляти перемiщенням маркера на екранi, то в трекболi треба просто крутити пальцями або ладонню сам шарик в рiзнi сторони.

В портативних комп'ютерах трекбол нерiдко встроюється прямо поруч з клавiатурою або прищiбается з боку або спереду клавiатури комп'ютера. В принципi, i для настiльних комп'ютерiв випускаються клавiатури з “вбудованим трекболом". А в самих портативних комп'ютерах замiсть мишки i трекбола тепер використовують маленький пойнтер – невеликий кольоровий штирок, що торчить серед клавiш на клавiатурi, що, нiби джойстик, можна натискати в рiзнi сторони.

Окрiм традицiйних мишок, пiдключених до комп'ютера тоненьким кабелем через послiдовний порт або через спецiальний контролер на платi розширення, деякими фiрмами випускаються перспективнi безпровiднi мишки. Ряд фiрм випускає мишки, що передають iнформацiю з допомогою iнфрачервоних променiв. Є навiть мiнiатюрнi безпровiднi мишки, що одягаються на палець, нiби перстень. А швейцарська фiрма Logitech, визнаний свiтовий лiдер в цiй областi, випустила мишку, зв'язану з комп'ютером по радiо. В принципi, це досить дорогi прилади, потрiбнi далеко не кожному користувачу.

Самим вишуканим естетичним i технiчним вимогам вiдповiдають сьогоднi мишки i трекболи фiрм Microsoft i Logitech. Фактичним стандартом в мишинiй технологiї є мишка Microsoft Mouse. Мишки i трекболи всiх iнших фiрм орiєнтуються на цей стандарт.

СКАНЕР

Вводити зображення в комп'ютер можна рiзними засобами, наприклад використовуючи вiдео камеру або цифрову фотокамеру. Ще одним приладом введення графiчної iнформацiї в комп'ютер є оптичний скануючий пристрiй, що звичайно називають сканером. Сканер дозволяє оптичним шляхом вводити чорно-бiлу або кольорову друковану графiчну інформацiю з листа паперу. Вiдсканувавши малюнок i зберiгши його в виглядi Файлу на диску, можна пiсля цього вставити його зображення в будь-яке мiсце в документi з допомогою програми текстового процесора або спецiальної видавницької програми електронного верстання, можна обробити це зображення в програмi графiчного редактора або вiдiслати зображення через факс-модем на телефакс, що знаходиться на iншому кiнцi свiту. Сканер - це очі комп'ютера. Початково вони створювалися саме для введення графiчних образiв, малюнкiв, фотознiмкiв, креслень, схем, графiкiв, дiаграм.

Однак, окрiм введення графiки, в нинiшній час вони всi ширше використовуються в досить складних iнтелектуальних системах OCD або Optical Character Recognition, тобто оптичного розпiзнання символiв. Цi" розумнi" системи дозволяють вводити в комп'ютер i читати текст. Спочатку текст вводиться в комп'ютер з паперу як графiчне зображення. Пiсля цього комп'ютерна програма обробляє це зображення по складним алгоритмам i перетворює в звичайний текстовий файл,який складатися з символiв ASCII. А це означає, що текст книги або газетної статті можна швидко вводити в комп'ютер, зовсiм не користуючись клавiатурою!

А якщо система розпiзнання OCR з'єднується ще i з програмою перекладу, в комп'ютер можна вводити сторiнки тексту на iноземній мовi i майже миттєво одержувати готовий переклад. Звичайно лiтературнi якостi електронного перекладу звичайно не занадто високi, в науково - технiчних текстах лiтературнi гiдностi - не найголовнiше, зате готовий переклад формально достатньо точний i його можна отримати Фантастично швидко.

Сканери бувають рiзноманiтних конструкцiй.

ДІГІТАЙЗЕР

Дiгiтайзер - це ще одне влаштування введення графiчної iнформацiї, поки що носить порiвняно вузьке застосування для деяких спецiальних цілей. Свою назву дiгiтайзери отримали вiд англiйського digit - цифра. На росiйськiй мовi їх можна назвати просто" оцифровыватели".

В принципi, є i бiльш милозвучна назва - аналого-цифровi перетворювачi.

Звичайно дiгiтайзери виконуються в виглядi планшета. Тому такi прилади часто називають графiчними планшетами. Застосовується такий дiгiтайзер для побiтового координатного введення графiчних зображень в системах автоматичного проектування, в комп'ютернiй графiцi i анiмацiї. Треба вiдзначити, що це далеко не самий швидкий i зручний засiб побудови малюнкiв i креслень, особливо в випадку складної геометрiї.

Але зате графiчний планшет забезпечує найбiльш точне введення графiчної iнформацiї в комп'ютер.

До речi говорячи, на цьому же принципi заснованi новi координатнi прилади для роботи в графiчному iнтерфейсi користувача (в операцiйнiй оболонцi Windows або OS/2), призначенi для замiни мрадицiйних мишок i трекболiв. Всякий, хто пробував скористуватися такими такими приладами, виготовленими, наприклад, японською фiрмою Toshida, мiг переконатися, що значно зручнiше i легше водити пальцем по вiконцю дiгiтайзера розмiром менш сiрникової коробки, нiж користуватися звичайною мишкою: курсор на екранi надто слухняно i чуйно повторює рухи пальця на планшетi. Анiяких додаткових кнопок в такому дiгiтайзерi немає. Вказавши на екранi дисплею потрiбний вибiр, достатньо двiчi стукнути пальцем по вiконцю i комп'ютер зрозумiє повiдомлення.

В сучасних кiностудiях застосовуються спецiальнi дiгiтайзери для переносу зображення з кiноплiвки в комп'ютер. Пiсля цифрової обробки зображення знову розмiщується на плiвцi.Дiгiтайзером в комп'ютерах кiностудiй вже сьогоднi вводять фотографiї пейзажiв i мальованi декорацiї, iнтер'єри i костюми. Насувається епоха вiртуальної реальностi, створеної в пам'ятi комп'ютера.

7.Модеми

Сторінки 1   2   3   4   5  
Коментарі до даного документу
Додати коментар