Про Порядок відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву (12.04.2002), Детальна інформація

Про Порядок відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву (12.04.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 515
За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором Комітет і зберігач несуть відповідальність згідно із законодавством, зокрема згідно із Законом України "Про Державний матеріальний резерв", іншими актами законодавства.

7. Інші умови

7.1. Усі спори і розбіжності, що виникають під час виконання цього договору та пов'язані з ним, розв'язуються і усуваються в передбаченому законодавством порядку.

7.2. Усі додатки і зміни до цього договору є невід'ємною частиною цього договору, якщо вони підписані повноважними представниками сторін.

7.3. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього терміну зберігання цінностей.

7.4. Цей договір підписано у двох примірниках (по одному для кожної сторони), які мають однакову юридичну силу.

8. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

Комітет Зберігач _______________________ _______________________ _______________________ _______________________

МП МП

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes