Інвестиційне проектування, Детальна інформація

Інвестиційне проектування
Тип документу: Курсова
Сторінок: 24
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 183.4
Скачувань: 1543
попереднє технічне вивчення

витрати на виробничі лінії

витрати на допоміжне обладнання (трансформатори, резервуари для палива і т. ін.)

витрати на доставку (упаковка, митна служба, фрахт, страхування і т.д.)

монтаж та встановлення обладнання

спеціальне навчання для операторів

подальше обслуговування: доведення та налагодження апаратури

зберігання запасних частин та спеціального обладнання

Відповідно до наведених виробничих факторів та факторів фізичних капітальних вкладень будується виробничий план. Він повинен враховувати та включати наступні позиції:

обмеження випуску продукції у період введення в експлуатацію

поступове нарощення потужностей до виведення підприємства на повну потужність

використання виробничих потужностей відповідно до встановленого режиму експлуатації обладнання

нормування робочого часу

часовий графік ремонтних робіт

врахування коливань поставок сировини протягом року

умови зберігання готової продукції (тривалість зберігання вимагає додаткових фінансових коштів)

періоди очікуваних несприятливих погодних умов.

Велика увага інвесторів вашого проекту буде прикута до системи контролю якості, яку ви пропонуєте застосовувати у проекті. Це повинна бути система, що дозволяє у будь-який період часу здійснити перевірку відповідності випущеної продукції встановленим стандартам. Цей процес обов’язково повинен містити як перевірку сировинних матеріалів, так і перевірку готової продукції для того, щоб скоригувати виробничі лінії та переглянути сам процес виробництва для підтримання необхідного рівня витрат та якості продукції. [14]

2. 5 Управління та процес прийняття рішень

Ефективний менеджмент – запорука успіху проекту. Якщо це розумієте ви, то інвестор тим більше це розуміє. Тому, цей розділ також є одним з найголовніших.

При формуванні управлінської структури завжди слід пам’ятати про вирішальну роль людського фактора на всіх стадіях діяльності. Індивідуальні та групові інтереси, досвід та традиції, кваліфікаційні та соціально-психологічні характеристики керівників та спеціалістів необхідно враховувати вже на попередніх етапах підготовки проекту. Якщо ваше підприємство не є великим, залучення ключових робітників та спеціалістів до творчого процесу формування управлінської структури буде запорукою ефективної роботи колективу.

Можна сказати, що краще мати посередній продукт чи послугу та професійних робітників та менеджерів, ніж навпаки.

Відомі типові організаційні структури управління: лінійна, лінійно-штабна, функціональна, матрична. При формуванні організаційних структур невеликого колективу важливо звернути увагу на наступні принципи організації структур управління: оптимальний розподіл обов’язків, інформаційна забезпеченість керівника, зацікавленість виконавця у результаті, наявність контролю та, нарешті, єдність керування.

Стосовно малого бізнесу, ефективну організаційну структуру краще формувати під певну команду, а не навпаки. Також важливо пам’ятати, що робота персоналу вашої фірми буде успішною лише в тому випадку, коли інтереси виробництва та робітника будуть узгоджені.

Відомі два найбільш розповсюджені підходи до управління персоналом: американський та японський. Американський підхід засновано на індивідуальному прийнятті рішення та індивідуальній відповідальності, спеціалізації, достатньо швидкій оцінці та просування по службовій решітці. Для японського підходу характерне колективне прийняття рішення та колективна відповідальність, неспеціалізована діяльність, повільне просування по службі, по життєвий найом робітників.

При відборі робітників та подальшій роботі з ними вказані набори ознак повинні бути трансформовані та доповнені із урахуванням специфіки вашого бізнесу та конкретних видів робіт, оскільки кожна з них буде справляти прямий вплив на положення та прибуток фірми.

В цю частину бізнес-плану повинна містити опис того, якою буде структура управління фірмою, яким чином будуть розподілені ролі між головними членами управлінської команди та яким чином вони будуть доповнювати один одного. Інвестори, закордонні партнери хотіли б бачити управлінську команду, в якій були б на рівних представлені як адміністративні навички, так і навички управління фінансами, маркетингом, виробництвом. Тому треба відобразити: трудовий досвід засновників, обов’язки та відповідальність, стимули та ресурси, які є у розпорядженні фірми.

Також, виключне значення має статут фірми або підприємства.

Контрольний перелік питань для опису системи управління виглядає наступним чином:

обов’язковий схематичний опис організаційної структури управління підприємством

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes