/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Контрольна робота з дисципліни "Фінанси підприємств", Детальна інформація

Тема: Контрольна робота з дисципліни "Фінанси підприємств"
Тип документу: Контрольна
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1423
Скачати "Контрольна на тему Контрольна робота з дисципліни "Фінанси підприємств""
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Балансова вартість груп основних фондів на початок звітного періоду розраховується за формулою :

Б(а)= Б (а-1) + П(а-1) - В ( а-1) - А (а-1), де

Б(а) - балансова вартість групи на початок звітного періоду;

Б (а-1) - балансова вартість групи на початок періоду, що передував звітному ;

П (а-1) - сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту,реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основнихї фондів протягом періоду, що передував звітному;

В (а-1) - сума виведених з експлуатації основних фондів протягом періоду, що передував звітному;

А (а-1) - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих в період, що передував звітному.

Амортизаційні відрахування підприємства здійснюють щомісячнол в розмірі 1\12 частини річної норми. Оскількі вони - елемент собівартості продукції і водночас важливий елемент - фінансовий ресурс - для капіталовкладень , вони є об`єктом планування. Розрахунок річного плану амортизаційних відрахувань ведеться на основі балансової вартості об`єктів основних засобів й норм амортизації. Якщо той чи інший об`єкт існує цілий рік, то це робиться шляхом множення балансової вартості об`єкта на норму амортизації (в процентах) і ділення одержаного результату на 100.

Середньорічна балансова вартість визначається для об`єктів, які вводяться в експлуатацію протягом року або вибувають до закінчення року.

Середньорічна вартість об`єкта, що вводиться в експлуатацію не з початку року (Вс), визначається за такою формулою :

де В - первинна (відновна) вартість об`єкта ;

Кф - кількість повних місяців функціонування у році.

Середньорічна вартість об`єкта, що вибуває з експлуатації до закінчення року (Вв)включається за формулою :

де Км - кількість повних місмяців року, протягом яких об`єкт не функціонує.

При індексації балансової вартості основних засобів підприємства у зв`зку з підвитщенням цін полчинаючи з місяця, на 1-е число якого вона проведена , амортизаційні відрахування здійснюються на основі нової вартості об`єктів. Коефіцієнт

Індексації визначається за формулою :

Кі = (І (а-1) -110 ) : 100,

де Кі - коефіцієнт індексації;

І (а-1) - індекс інфляції року, за результатами якого провадиться індексація. Якщо значення Кі не перевищує 1, індексація не проводиться.

Для амортизації матеріальних активів важливе те, що кожен об`єкт основних засобів має так звану ліквідаційну авртість. Ліквідаційна вартість - це вартість деталей, придатних для ремонту інших машин та устаткування, вартість металу, будівельних та інших матеріалів, які можна одержати при ліквідації об`єктів (за мінусом вартості демонтажу й розібрання устаткування, будівель тощо).

Підприємство може прийняти рішенгня про застосування прискореної амортизації основних засобів групи 3, придбаних після набуття чинності Закону "Про оподаткування прибутку підприємств від 22.05.97 р. за такими нормами:

1-й рік експлуатації - 15% ;

2-й рік експлуатації - 30% ;

3-й рік експлуатації - 20% ;

4-й рік експлуатації - 15% ;

5-й рік експлуатації - 10 %;

6 -й рік експлуатації -5% ;

7 - й рік експлуатації - 5%.

Норми прискореної амортизації застосовується не до залишкової, а до первісної вартості такого об`єкта.

Амортизація окремого об`екта основних фондів групи 1 проводиться до досягнення балансовою вартістю такого об`єкта ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Залишкова вартість такого об`єкта відноситься до складу валових витрат за результатами відповідного податкового періоду, а вартість такого об`єкту прирівнюється до нуля.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Коментарі до даного документу
Додати коментар