/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Контрольна робота з дисципліни "Фінанси підприємств", Детальна інформація

Тема: Контрольна робота з дисципліни "Фінанси підприємств"
Тип документу: Контрольна
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1423
Скачати "Контрольна на тему Контрольна робота з дисципліни "Фінанси підприємств""
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Амортизація основних фондів груп 2 і 3 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.

Норми амортизації на реновацію ( повне відновлення ) основних фондів можна розрахувати в процентах як величини, обернено пропорційні строкам служби об`єктів :

ДЕ Nа - норма амортизації

А - строк служби об`єктаЗ урахуванням ліквідаційної вартості (Л) об`єкта норму амортизації (NА) можна визначити за такою формулою:

де В - первинна (відновна) вартість.

Платники податку мають право протягом звітного року віднести до валових витрат будь-які витрати, пов`язані з поліпшенням (поточний і капітальний ремонт, реконструкція, модернізація, технічне переозброєння та інше) основних фондів, у сумі, що не перевищує 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року.

Витрати, що перевищують зазначену суму, відносяться на збільшення балансової вартості груп 2і 3 (балансової вартості окремого об`єкта основних фондів груп 1 та підлягають амортизації за нормами, передбачених для відповідних основних фондів)

2. НЕПРЯМІ ПОДАТКИ І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВПЛИВУ

НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ`ЄКТІВ.

До непрямих податків відносяться:

1. ПДВ - податок на додану вартість;

2. акцизний збір;

3. мито.

Непряме опадаткування має свої особливості:

базою при непрямому оподаткуванні виступає продаж, тобто об`єм споживання;

непрямі податки чинять більш значний вплив на рівень цін;

непрямі податки мають властивість швидкого надходження в бюджет;

у зв`язку з тим, що непряме оподаткування охоплює товари народного споживання та послуги, та так як ці товари життєво необхідні, є впевненість в надходженні ціх податків в бюджет. Споживання товарів відбувається рівномірно по територіям, завдяки чому непрямі податки знімають певну напругу в формуванні бюджету всіх рівнів.

Головна вада непрямого оподаткування - це те, що їх розмір не залежить від доходу платника, та те, що непрямі податки відривають частину оборотних коштів з господарського обороту підприємства, так як вони входять в ціну товару.

Одним з непрямих податків є ПДВ - податок на додану вартість. З другого півріччя 1997р. введено в дію новий Закон "Про податок на додану вартість".

Встановлено новий підхід до визначення категорії платників податку. Законом визначено, що платником податку на додану вартість є не тільки особа (як юридична, так і фізична), яка є суб`єктом підприємницької діяльності, а й інша юридична особа, що не є суб`єктом підприємницької діяльності, за умови, що у неї обсяг оподаткованих операцій з продажу товарів (робіт, послуг) протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців перевищує 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Такі обмеження по обсягу продажу товарів не стосуються особи, що здійснює на митній території України підприємницьку діяльність з торгівлі за готівкові кошти.

Суб`єкт підприємницької діяльності без створення юридичної особи (фізична особа), що здійснює торгівлю за готівкові кошти на умовах сплати ринкового збору в порядку, встановленому законодавством не буде платником ПДВ.

Також платником податку є особа, яка ввозить (пересилає) товари на митну територію України або отримує від нерезидента роботи (послуги) для їх використання або споживання на митній території України, за винятком фізичних особ, не зареєстрованих як платники податку, в разі, коли такі фізичні особи ввозять (пересилають) товари (предмети) в обсягах, що не підлягають оподаткуванню згідно з законодавством.

Платником ПДВ є особа, яка на митній території України надає послуги, пов`язані з транзитом пасажирів або вантажів через митну територію України.

Особа, яка надає послуги зв`язку і здійснює консолідований облік доходів та витрат, пов`язанних з наданням послуг та отриманих (понесених) іншими особами, що знаходяться у підпорядкуванні такої особи, теж є платниками ПДВ.

Об`єктом оподаткування є операції платників податку з:

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Коментарі до даного документу
Додати коментар