Про внесення змін до Порядку та умов Державного обов'язкового страхування життя і здоров'я суддів (12.01.2001), Детальна інформація

Про внесення змін до Порядку та умов Державного обов'язкового страхування життя і здоров'я суддів (12.01.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 780
Виплата страхових сум, зазначених у підпунктах "а", "б" і "в" цього пункту, в разі загибелі (смерті) або заподіяння каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я (далі - страховий випадок) провадиться відповідно до грошового утримання, п'ятирічного, річного заробітку застрахованого на день настання страхового випадку за вирахуванням раніше виплачених страхових сум за цей страховий випадок. При цьому страхова сума виплачується незалежно від виплат за іншими видами страхування і виплат у порядку відшкодування шкоди. Загальний розмір страхової суми за декількома видами виплат одному і тому ж застрахованому або членам його сім'ї не може перевищувати розміру, встановленого підпунктом "а" цього пункту. '

8. З вимогою про виплату страхової суми застрахований, члени його сім'ї можуть звернутися до страховика протягом трьох років з дня настання страхового випадку.

9. Виплати страхових сум провадяться страховиком у семиденний термін з дня одержання ним заяви застрахованого або членів його сім'ї. У межах цього терміну страховик зобов'язаний провести розслідування страхового випадку та зібрати необхідні документи.

У разі відмови у виплаті страхової суми страховик зобов'язаний у семиденний термін з дня одержання ним заяви письмово повідомити про це заявників та страхувальника із зазначенням причин відмови.

10. У разі настання страхових випадків, передбачених у пункті 7 цього Порядку, виплата страхових сум провадиться страховиком за місцем постійного проживання застрахованого або членів його сім'ї шляхом їх перерахування на рахунок одержувача в установі банку, видачі чека або поштового переказу за рахунок страхувальника із спеціального рахунка страховика.

Виплата страхових сум членам сім'ї застрахованого провадиться в рівних частинах. Неповнолітньому члену сім'ї виплата страхової суми провадиться шляхом перерахування на його рахунок, відкритий відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) в установі Ощадбанку за місцем проживання, з одночасним повідомленням про це неповнолітнього члена сім'ї, його законних представників, а у разі відсутності законних представників - органу опіки і піклування.

Страхові суми за визначеними пунктом 7 цього Порядку страховими випадками можуть виплачуватися довіреній особі застрахованого або членів його сім'ї, уповноваженій на їх одержання у порядку, встановленому законом.

11. Страхові суми не виплачуються, якщо страховий випадок:

а) настав у зв'язку з вчиненням застрахованим навмисного злочину або є наслідком вчинення застрахованим дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;

б) є наслідком навмисно заподіяних собі тілесних ушкоджень.

Z

p

B*

l

n

p

TH

a

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x6C6Er\x1C00вленою формою (додаток 1), а також пред'являють документ, що посвідчує особу.

До заяви додаються:

а) у разі загибелі (смерті) застрахованого - копія свідоцтва про смерть;

б) у разі заподіяння застрахованому у зв'язку з виконанням відповідно до закону службових обов'язків каліцтва чи іншого стійкого ушкодження здоров'я, що виключає можливість продовження професійної діяльності, - копія довідки медико-соціальної експертної комісії про неможливість продовження професійної діяльності;

в) у разі заподіяння застрахованому у зв'язку з виконанням відповідно до закону службових обов'язків каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, що не призвело до стійкої втрати працездатності, - копія довідки медико-соціальної експертної комісії про ступінь втрати працездатності.

Довірена особа подає страховику також копію документа, що засвідчує її повноваження, про що страховик робить помітку на заяві про виплату страхової суми.

Копії зазначених документів повинні бути засвідчені нотаріально.

13. Для виплати страхової суми у випадках, передбачених у пункті 7 цього Порядку, застрахованому або членам його сім'ї на вимогу страховика судовий орган, де працював застрахований, видає довідку за встановленою формою (додаток 2).

14. Страховик у разі необхідності може робити запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, до підприємств, установ та організацій, що володіють інформацією про обставини його настання.

15. Спори між застрахованим, членами його сім'ї, страхувальниками і страховиком з питань державного обов'язкового страхування життя і здоров'я суддів вирішуються в установленому законодавством порядку.

Додаток 1

до Порядку та умов державного

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes