Проблеми словацько - українських літературних взаємин у працях М.Мольнара, Детальна інформація

Проблеми словацько - українських літературних взаємин у працях М.Мольнара
Тип документу: Курсова
Сторінок: 13
Предмет: Культура
Автор: фелікс
Розмір: 54.5
Скачувань: 888
Мишанич 0. Література Закарпаття ХVІІ-ХVІІІ століть. К., 1964.

С.26-27.

Мольнар М. Словаки і українці... С.18.

Там само, с.21-22.

Мольнар М. Словаки і українці... С.22-23.

Мольнар М. Словаки і українці... С.24.

Там само, с.24-25.

Там само, с.25.

Франко І. Зібрання творів у п'ятидесяти томах. Том 29. К., 1985.

Мольнар М. Словаки і українці... С.29

Safarik P.J. Dejiny slovanskeho jazyka a literatury vsetkych nareci. Bratislava 1963.

Мольнар М. Словаки і українці... С.29.

Белинский В. Полное собрание сочинений. Том 5. -М., 1954. С.177.

Переклад на українську мову здійснено із чеського видання книги:

Safarik P.J. Slovansky naroopis. Praha 1955. S.37-38.

Белинский В. Полное собрание сочинений. Том 5. М., 1954. С.287-288.

Мольнар М. Словаки і українці... С.36-37.

Шевченко Т. Повне зібрання творів у десяти томах. Т.1. К., 1951 С.375.

Мольнар М. Словаки і українці... С.38.

Там само, с.38-39.

Мольнар М. Словаки і українці... С.38-39.

Там само, с.39.

Там само с.39.

Мольнар М. Словаки і українці... С.40-41.

Мольнар М. Словаки і українці... С.42.

Там само, с.44.

Там само, с.57-58

Мольнар М. Словаки і українці... С.57

Там само, с.62.

Там само, с.63-64.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes