/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Конституційний Суд України, Детальна інформація

Тема: Конституційний Суд України
Тип документу: Курсова
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1545
Скачати "Курсова на тему Конституційний Суд України"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
2. Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996р.//Відомості Верховної Ради України.-1996-№49

3. Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996р.//Відомості Верховної Ради України.-1996-№47

4. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення): Збірник нормативних актів /Автори-упорядники: С.В.Линецький, М.І.Мельник, А.М.Ришелюк.-К.:Атика, 2000-898с.

5. Бойко В.Ф., Євдокімов В.О., Юлдашев О.Х. Право людини на правосуддя (судове право України): Навч.посібн.- К.:Варта, - МАУП, 2003 – 256 с.

6. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій-К.: МАУП, 2001-216с.

7. Євграфова Є. Акти Конституційного Суду в системі національного законодавства // Право України – 2001 - №11 – с.17 – 19

8. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. - К.: Парламентське від-во, 1999. -280с.

9. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2003.

10. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч.посібн.-К.: Юрінком Інтер, 2003 – 336с.

11. Конституційне право України /За ред. проф. В.Ф.Погорілка – К.: Наукова думка, 1999 – 734с.

12. Кравченко В.В. Конституційне право України: навч.посіб. - К., 1998. - 320с.

13. Лисенков С.Л. Конституція України: Матеріали до вивчення – К.: Либідь, 1997 – 160с.

14. Нор В., Стецюк П. Конституція – Основний Закон України в запитаннях і відповідях – Львів-Київ: Кальварія – Абрис, 1996 – 48с.

15. Органи державної влади України /За ред В.Ф.Погорілка: Монографія – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2002 – 592с.

16. Основи конституційного права України / За ред. В.В.Копєйчикова К.: Юрінком, 2000 – 288с.

17. Савчин М. Конституційний Суд України у механізмі гарантування прав і свобод людини // Право України – 1992 - №10 с.35 – 38

18. Скомороха В. Конституційний Суд України: досвід і проблеми // Право України – 1999 - №9 – с.8-13

19. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч посібн /Відп. ред Я.Кондратьєв.-К.: Юрінком Інтер, 2002 – 320с.

20. Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду України // Право України – 2002 -№2 – с.6 – 9

21. Тесленко М. Про місце конституційного суду в системі вищих органів державної влади // Право України – 1999 – 10 с.3-5

Євграфова Є. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства // Право України – 2001-№11-с.17-19; Савчин М. Конституційний Суд України у механізмі гарантування прав і свобод людини. // Право України – 1992-№10-с.35-38; Скомороха В. Конституційний Суд України: досвід і проблеми. //Право України – 1999-№9-с.8-13; Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду України //Право України – 2002-№2-с.6-9

Основи конституціоного права України України: Підручник /За ред. В.В. Копейчикова – К.: Юрінком Інтер, 2000 – с.198

Основи конституціоного права України України: Підручник /За ред. В.В. Копейчикова – К.: Юрінком Інтер, 2000 – с.198

Органи державної влади України / За ред. В.Ф.Погорілка – К.:, 2002 – с.294.

Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996р. // Відомості Верховної Ради України – 1996 - №47 – ст.256

PAGE \*ARABIC 2

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар