Розробка навчально-методичного блоку, Детальна інформація

Розробка навчально-методичного блоку
Тип документу: Курсова
Сторінок: 35
Предмет: Соціологія
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1336
вання економічного розвитку і зросту.) | | |

11. Ринок праці. | 1 г. | 1 г. |

(Поняття ринку праці. Об`єкти ринку праці. | | |

Суб`єкти ринку праці. Гнучкість ринку праці.) | | |

12. Закони розвитку світового господарства та | | |

місце в ньому України. | 1 г. | 1 г. |

(Сутність економічних законів світового госпо- | | |

дарства та їх дія у сфері безпосереднього вироб- | | |

ництва та обміну. Україна і світове господарство.) | | |

13. Міжнародні валютні відносини. | 1 г. | 1 г. |

(Еволюція мінародної валютноюї сисеми. Валютні | | |

курси та валютна політика.) | | |

14. Місце і роль країн, що розвиваються, у | | |

світовому господарстві. | 1 г. | 1 г. |

(Характеристика економўки кра•н, що розвиваються . | | |

Основнў проблеми економўчного зростання. Характер | | |

економўчних вўдносин з озвинутими кра•нами.) | | |

15. Економўчнў аспекти глобальних проблем. | 1 г. | 1 г. |

(Причини виникнення та суть глобальних проблем. | | |

Основнў шляхи розв`язування глобальних проблем.) | | |

Причини складання творчих установ 1 1

Якщо скла

_______________________________________________________ 37 годин

Усього: 37 г.

__________________________________________________________________

На мою думку, ця розробка робочої програми навчальної дисципліни

"Основи ринкової економіки" найбільш вдала і доступна для викладання в

11-му класі середньої школи. В даній послідовності учні легко зрозумі-

ють і засвоять новий матеріал.The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes