/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Лексика мови Паскаль та загальний вигляд програми, Детальна інформація

Тема: Лексика мови Паскаль та загальний вигляд програми
Тип документу: Реферат
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 870
Скачати "Реферат на тему Лексика мови Паскаль та загальний вигляд програми"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
x := 3 3 ? 1

y := 15 3 15 1

x := 10 10 15 1

program a2(input, output);

var x, y, z : integer;

begin

z := 1;

x := 3;

y := 15;

x := 10

end.

Звернімо увагу на те, що нові значення змінних записуються замість старих.

2.3.3. Вирази з іменами

Імена змінних, присвоювання значень яким задано в попередніх операторах програми, можна записувати у виразах. Значенням виразу, складеного лише ім'ям змінної, є значення цієї змінної, присвоєне їй раніш. Наприклад, якщо змінна з ім'ям z має значення 2, то вираз z+1 задає додавання 2 і 1; значенням виразу буде 3. При іншому значенні z вираз z+1 мав би інше значення. Породження значення змінної за її ім'ям називається її розіменуванням.

Приклад. Послідовність операторів z:=2; z:=z+1 задає присвоювання змінній z спочатку 2, а потім обчислення 2+1 і присвоювання 3 цій же змінній. Сам по собі оператор z:=z+1 задає збільшення значення змінної з ім'ям z на 1, яким би це значення не було (аби воно було присвоєно).\xF0E7

Отже, ім'я змінної у виразі задає її значення в момент обчислення виразу. Тому ми кажемо, що вираз обчислюється при поточних значеннях вказаних у ньому змінних, або на поточному стані пам'яті. Наприклад, послідовності операторів x:=2; z:=x+1 і x:=5; z:=x+1 задають присвоювання різних значень (3 і 6) змінній z у результаті виконання того самого оператора z:=x+1.

Крім імен змінних, у виразах можна записувати іменовані сталі. Вони також розіменовуються, наприклад, якщо означено const cc=169, то вираз cc-25 має значення 144. Зазначимо, що він обчислюється в процесі трансляції програми.

Задачі

2.6.* Нехай a, b, c, ... – імена цілих змінних. Написати арифметичний вираз, значенням якого є:

а) більше з двох значень a і b;

б) значення останньої цифри в десятковому поданні a, наприклад, при a=789 це 9;

в) сума значень цифр двозначного a, наприклад, при a=83 це 11;

г) сума значень цифр тризначного a, наприклад, при a=123 це 6.

2.7.* Нехай a, b, c, … – імена цілих змінних із додатними значеннями. Написати булів вираз, значенням якого є true тоді й тільки тоді, коли:

а) a, b, c мають однакові значення;

б) a, b, c задають сторони трикутника;

в) a, b, c задають сторони прямокутного трикутника;

г) a, b, c задають сторони гострокутного трикутника;

д) a, b, c задають сторони равнобедреного трикутника;

е) a, b, c задають сторони різнобічного трикутника;

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар