Виробництво спирту етилового, Детальна інформація

Виробництво спирту етилового
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Хімія
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1806
кадмій 0,05 ГОСТ 26933

цинк 50,0 ГОСТ 26934

Вміст пестицидів, мг/кг,

не більше:

гексахлоран ГХЦГ гама-ізомер

0,005 СанПиН 42-123-4540 [3]

фостоксин 0,01 СанПиН 42-123-4540 [3]

ДДТ 0,005 СанПиН 42-123-4540 [3]

3. Транспортування, прийомка та зберігання меляси.

Транспортування, прийом, облік та зберігання меляси здійснюється із згідно "Інструкції по прийомці, зберіганню і обліку меляси на підприємствах спиртової та дріжджової промисловості СРСР ". 1987 р.

Трансортування меляси на завод здійснюється автотранспортом в автоцистернах.

На мал. 1 наведена апаратурно-технологічна схема прийомки, зберігання і транспортування меляси на заводі. Мелясу в автоцистернах зважують і подають для розгрузки в прийомний збірник в присутності матеріально-відповідальних осіб. Для збереження меляси установлені резервуари №11, 12, 13, 1,2. Для перекачки встановлена група насосів. По спеціальному трубопроводі меляса перекачується із прийомного збірника в резервуари і далі на виробництво. При необхідності насосом №_____ можна перекачувати мелясу з резервуара в резервуар.

Кожний резервуар для зберігання меляси має наружні драбини і площадки з огорожею, виконані, згідно вимог ТБ.

Резервуари мають посантиметрові калібрувальні таблиці Івано-Франківського ДЦСМС; оснащені мірною лінійкою. Для відбору проб меляси з різних шарів установлені пробні крани, гнізда для термометрів, а також дистанційні термометри.

Для підігріву меляси в холодний період існує обігрів закритою парою.

4. Облік меляси.

Кожна партія меляси,шо поступає на завод, повинна супроводжуватися документами зі вказаними даними:

номер і дата документа;

назва і адреса поставника;

назва продукту;

нетто,брутто;

сертифікат якості;

Результати зважування меляси реєструються в ваговій книзі, що пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою і знаходиться . у зав. складом.

При зливі меляси хіміком по сировині, відбирається середня проба в відповідності до вимог ДСТУ 3696-98./П 7.1./ і проводяться випробування меляси за показниками якості, передбачені п.3.1.3

По результатах аналізу хімік оформляє посвідчення якості на мелясу.

З метою обліку меляси ведеться по резервуарний облік в журналі, з відображенням дати зливу відпуску маси отриманої чи відпущеної меляси, суми зброджуваних цукрів (в %) виводиться щодобові залишки меляси.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes