Малі підприємства в Україні, Детальна інформація

Малі підприємства в Україні
Тип документу: Курсова
Сторінок: 39
Предмет: Економіка
Автор: Катерина Воскобойникова
Розмір: 0
Скачувань: 1776
Об’єднання громадян 2

Додаток В

Групування малих підприємств за обсягами виробництва за 2002 рік

Обсяги вироб-ництва, тис. грн. К-сть малих підприємств, од. Обсяги вироб-ництва, тис. грн. Обсяг реалізо-ваної продук-ції,

тис. грн. Середньо-облікова чисельність працівни-ків, осіб Середньо-місячна за-робітна плата всіх пра-цівників, грн. Обсяг валових інвестицій у основний капітал,

тис грн.

Всього 2311 140533,9 532946,1 17098 99,47 7857,4

не мають обсягів 679 – 19462,3 1794 54,80 32,9

0,1-150,0 1527 56623,7 223875,4 12285 89,87 2278,6

250,1-500,0 61 21326,2 77846,7 1394 136,75 694,2

500,0-1000,0 25 16003,5 37566,1 606 194,00 1053,4

1000,0-3000,0 14 21556,7 124607,0 391 246,99 753,3

3000,0-5000,0 4 14772,2 39337,0 595 115,74 3045,0

понад 10000,0 1 10251,6 10251,6 33 752,02 –Додаток Д

Наявність основних засобів малих підприємств області в галузях економіки за 2001-2002 роки, тис. грн.

Галузі 2001 2002 Відхилення

Всього

Промисловість

Сільське господарство

Лісове господарство

Транспорт

Зв’язок

Будівництво

Торгівля та громадське харчування

Матеріально-технічне постачання і збут

Заготівлі

Інформаційно-обчислювальне обслуговування

Операції з нерухомим майном

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes