Малі підприємства в Україні, Детальна інформація

Малі підприємства в Україні
Тип документу: Курсова
Сторінок: 39
Предмет: Економіка
Автор: Катерина Воскобойникова
Розмір: 0
Скачувань: 1767
Варналій З.С. Малий бізнес України: проблеми становлення та перспективи розвитку // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 62. – с. 4.

Варналій З.С. Тенденції становлення малого підприємництва в Україні // Ринкові перетворення. – 2003. – № 7 – с. 58-64.

Герасимчук В.Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність. – К.: Вища школа, 2002. – 267 с.

Доповіді НАН України „Фінансова стабілізація” // Економіка України. – 2002. – №12 – с.20-25.

Дорофеєв В.М. Малий бізнес на Херсонщині // HYPERLINK "http://www.grivna.kherson.ua/arhiv/list.php?id=222" Гривна. – 2003. – № 45 – с. 8.

Економіка підприємства: Підручник для Вузів / За заг. ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара – К. : ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2002. – 356 с.

Карташева А.В. Нормативна база підприємництва // Галицькі контракти. – 2003. – №1163 – с.37-68.

Кубай Н.Є. Фінансові аспекти державної підтримки малого бізнесу в Україні // Регіональні перспективи. – 2002. – №5-6. – с. 91-93.

Кузьмін О.Є. Малі форми підприємництва: Навчальний посібник. – Львів: „Центр Європи”, 1999. – 274 с.

Мале підприємництво в Україні. Збірник нормативно-правових актів / За ред. О.В.Кужель, А.К.Кінаха, В.В.Костицького. – К.: Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, 1999. – 190 с.

Петрів О.І. Сучасні тенденції розвитку малого бізнесу у світі // Економіст. – 2004. – №9 – с.38-41.

Плоткін Я.Д. Підприємцю про підприємництво: Навчальний посібник. – Львів: „Альтаїр”, 2003, – 234 с.

Прокопов Ф.Ю. Причини гальмування розвитку підприємництва в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2003. – №1 – с.12-16.

Реверчук С.К. Малий бізнес: методологія, теорія і практика. : Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 2000. – 192 с.

Руденко Г.Г. Теорія і практика сучасної підприємницької діяльності // Персонал. – 2003. – №1 – с.86-88.

Статут Української національної асамблеї підприємництва: Проект // Ділова Україна. – 1999.– №22.

Четвернина Т.П. Розвиток малих підприємств // Персонал. – 2003. – №6 – с.78-83.

ДОДАТКИДодаток А

Основні показники розвитку малого бізнесу в Україні у регіональному розрізі.

Регіони Кількість малих підприємств Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах

виробництва продукції (робіт, послуг), %

тис.одиниць 2002 до

1998, % на 1000 населення, одиниць1998 2000 2002

1998 2000 2002 1998 2000 2002

Україна 173,4 217,9 253,8 146,4 3,5 4,4 5,3 11,3 6,9 7,3

АР Крим 6,9 9,2 12,4 179,7 3,2 4,4 6,1 14,4 10,6 13,3

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes