Малі підприємства в Україні, Детальна інформація

Малі підприємства в Україні
Тип документу: Курсова
Сторінок: 39
Предмет: Економіка
Автор: Катерина Воскобойникова
Розмір: 0
Скачувань: 1749
ae

e

e

i

i

\x00F0

o

o

\x486D\x0400\x486E\x0400\x0875\x1125\x8108\x6815\x193B;\x6816\x193B;\x0835\x4381\x1C4A\x6100\x1C4A\x6D00H\x6E04H\x7504\x0108\x1300\x00F0

j/

h

hY+

}

TH

}

hY+

hp

hK

h

# році налічував 14071,7 тис. грн. Велика частка належала промисловості – 3576,8 тис. грн., торгівлі та громадському харчуванні – 5009,2 тис. грн., будівництву – 2200,0 тис. грн. В 2002 році ці галузі займають також передові позиції. Найменший фонд оплати праці як в 2001, так і в 2002 роках, мають малі підприємства, які працюють в сфері операцій з нерухомим майном (в 2001 році – 31,0 тис. грн., в 2002 році – 51,6 тис. грн. ), культури і мистецтва (в 2001 році – 38,4 тис. грн., в 2002 році – 25,9 тис. грн.).

В 2001 році середньооблікова чисельність працівників була 12829 осіб. Ця цифра в 2002 році зросла до 17098 осіб. Найбільша кількість працівників в 2001 році мала місце роботи в сфері торгівлі і громадського харчування – 4817, в 2002 році – 5454, промисловості (2001 рік – 3448, 2002 рік – 5668), будівництві (2001 рік – 2048, 2002 рік – 2323). Найменше осіб працювало в таких галузях економіки, як лісове господарство (2001 рік – 8, 2002 рік – 49), операції з нерухомим майном (2001 рік – 27, 2002 рік – 18).

Проаналізувавши діяльність малих фірм, можна зробити висновок, що в 2001-2002 роках найактивніше діяли ті підприємства, що працювали в сферах торгівлі та громадського харчування, будівництва, промисловості [16, с.45-57].

2.4. Аналіз фінансових результатів та ефективності діяльності малих підприємств

Внаслідок реалізації заходів, передбачених Регіональною програмою розвитку малого бізнесу, зростає роль суб’єктів малого підприємництва у створенні фінансових результатів області, ними забезпечується близько 20% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Фінансові результати відображають мету підприємницької діяльності, її доходність і є вирішальними для підприємства. Основним фінансовим результатом діяльності підприємства є його дохід і прибуток.

Вивчаючи ефективність діяльності підприємств, варто розглянути обсяги реалізованої ними продукції. Всього в 2001 році виручка від реалізації продукції становила 487348,6 тис. грн., в 2002 році – 532946,1 тис. грн. Найбільші обсяги зареєстровано в галузі торгівлі та громадського харчування (2001 рік – 347314,7 тис. грн., 2002 рік – 367542,4 тис. грн. ), промисловості (2001 рік – 99235,6 тис. грн., 2002 рік – 72856,6 тис. грн. ), будівництві (2001 рік – 19953,9 тис. грн., 2002 рік – 26263,4 тис. грн. ). Найменші обсяги реалізації робіт та послуг мають місце в сферах операцій з нерухомим майном (2001 рік – 138,1 тис. грн., 2002 рік – 86,5 тис. грн.), а також культури і мистецтва (2001 рік – 88,6 тис. грн., 2002 рік – 96,8 тис. грн.).

Розглянемо фінансові результати госпрозрахункових підприємств за галузями економіки за показником балансового прибутку (додаток З).

Всі підприємства на 2000 рік мали 30281 тис. грн. збитку. В 2001 році він становив 194270 тис. грн., а в 2002 році – 121771 тис. грн. При цьому статистично малі підприємства лише в 2001 році мали збитку 7560 тис. грн., в попередньому і наступному роках збитку не було, а прибутку нараховувалось у 2000 році 15656 тис. грн., 2002 році – 1283 тис. грн. Серед малих підприємств в 2001 році найбільші збитки мали фірми, які працювали в сфері торгівлі та громадського харчування – 5580 тис. грн. В 2000 році ці підприємства вирізнялися серед інших найбільшим прибутком – 11609 тис. грн. Можна помітити, що суб’єкти малого підприємництва таких галузей, як промисловість, житлово-комунальне господарство, з кожним наступним роком зазнають все більших збитків. На противагу їм, фінансові результати підприємств лісового господарства, а також транспорту і зв’язку отримують все більші прибутки. Так у 2002 році вони становили відповідно 163 тис. грн. і 222 тис. грн.

Аналізуючи групування фінансових результатів малих підприємств (додаток К), можна помітити, що в 2002 році кількість підприємств, які одержали прибуток, збільшилась: в 2001 році їх налічувалось 988, а в 2002 році – 1323. Відповідно зменшилась кількість збиткових підприємств, число яких в 2001 році становило 906, а в 2002 році – 885.

В сферах торгівлі і громадського харчування, будівництва, науки і наукового обслуговування, в порівнянні з 2001 роком, збільшилась кількість прибуткових і зменшилась кількість збиткових підприємств. В 2001 році всі малі фірми, які займалися в галузі управління були прибутковими.

Погіршилась ситуація в сільському господарстві, житлово-комунальних організаціях, оскільки в 2002 році малі підприємства зазнали більших балансових збитків, ніж в 2001 році.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes